1999018731 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

OMA TALOUS VAHVA, MAAN HEIKOMPI - LUOTTAMUSINDIKAATTORI LASKI 10,3:EEN

Julkaistu: 11.3.1999 0:00

Suomalaisten usko nopean talouskasvun jatkumiseen heikkeni helmikuussa. Kulut-tajista 25 prosenttia odotti, että maan taloustilanne paranee seuraavan vuodenaikana, ja 20 prosenttia arvioi, että se huononee. Tammikuussa vastaavat osuu-det olivat 31 ja 16 prosenttia.Kuluttajien talousnäkemykset tiivistävä luottamusindikaattori oli helmikuussa10,3 eli 2,7 yksikköä pienempi kuin tammikuussa.Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on kuitenkin edelleen vahva. Helmi-kuussa 26 prosenttia kuluttajista uskoi, että heidän oma taloutensa paraneeseuraavan vuoden aikana, ja vain kahdeksan prosenttia arvioi, että se huono-nee. Kotitalouksista 51 prosentilla jäi rahaa säästöön ja 67 prosenttia uskoi pysty-vänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 73 prosenttia piti ajan-kohtaa hyvänä lainan ottamiselle ja 16 prosenttia kotitalouksista aikoi ottaalainaa.Kuluttajista 44 prosenttia piti helmikuussa kestotavaroiden ostamista kannatta-vana. Kotitalouksista kuusi prosenttia harkitsi asunnon ostamista seuraavanvuoden aikana ja kahdeksan prosenttia auton ostoa puolen vuoden kuluessa. Ulko-maan lomamatkaa seuraavan puolen vuoden aikana suunnitteli useampi kuin kos-kaan aiemmin eli 39 prosenttia kotitalouksista. Ensi vuoden helmikuun inflaa-tiovauhdiksi kuluttajat ennustivat 1,4:ää prosenttia.Työttömyyden vähenemiseen uskovien osuus pieneni helmikuussa 45 prosentista 39prosenttiin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota var-ten haastateltiin 22. - 26. helmikuuta 1 650 Suomessa asuvaa henkilöä.Suomalaisten näkemykset taloudesta ovat kansainvälisesti verrattuna valoisia.Helmikuussa EU-maista vain Irlannissa ja Alankomaissa talouden kehitykseen suh-tauduttiin luottavaisemmin kuin Suomessa. EU-maiden keskimääräinen luottamusin-dikaattori nousi helmikuussa nollaan.-Uutistoimisto Startel, Helsinki, Maarit Huhtaniemi, +358-9-122408

Tuoreimmat osastosta