199901337 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

FORTUM-KONSERNI VALMISTUU KEVÄÄLLÄ

Julkaistu: 24.2.1999 0:00

Nesteen ja IVO:n liiketoimintojen yhdistäminen lähenee loppuaan

Nesteen ja IVO:n liiketoimintojen yhdistäminen Fortum-konsernin katon alle alkaa olla loppusuoralla. Tosin eniten konsernin henkilöstöä vähentävä hallinnon päällekkäisyyksien karsiminen on vielä alkutekijöissään.

-Jos ajatellaan toimintojen yhdistämistä niin yhteistyöhankkeet saadaan pääosin kevään kuluessa kuntoon, joitakin asioita tosin jää kesänkin ajaksi, sanoo viestintäjohtaja Antti Ruuskanen Fortumista.

Vuodenvaihteesta lähtien konsernin liiketoiminnat on jaettu viiteen divisioonaan Nesteen ja IVO:n yhteensä kahdeksan divisioonan sijasta. Ruuskanen painottaakin, että Fortumia ei enää voi pitää holding-yhtiönä, joka käsittää IVO:n ja Nesteen liiketoiminnat.

-Holding-yhtiövaihe päättyi pörssilistautumiseen joulukuussa. Varsinkin vuodenvaihteeen jälkeen olemme olleet vain yksi Fortum.

Fortumissa Nesteen ja IVO:n toimintojen yhdistämistä pohtii kymmenkunta työryhmää. Engineering-divisioonan kerrotaan olevan melko pitkälle valmis. Neste Engineering siirrettiin siihen öljy- ja kaasuliiketoiminnasta. Vuodenvaihteessa myös IVO Power Engineeringin nimi muuttui Fortum Engineering Oy:ksi. Engineering-liiketoiminnan johtajana toimii Anders Palmgren.

Käyttö ja kunnossapito -divisioonan ensimmäinen askel oli Porvoon kaasuvoimalaitoksen käytön ja kunnossapidon siirto pois öljy ja kaasu -divisioonasta. Tutkimus- ja kehitystyön yhdistäminen puolestaan on vielä rakenteellisesti kesken.

IVO:n ja Nesteen palveluyksiköt aiotaan lyödä yhteen ja yhtiöittää. Perustettava yhtiö on vielä vailla nimeä, mutta toimitusjohtajaksi tulee Eero Maijala. Käyttö ja kunnossapito -divisioonan johtajana toimii Pekka Päätiläinen.

Aurinkoenergia ja muut uudet energiamuodot on siirretty sähkö ja lämpö -divisioonaan. Prosessi on viittä vaille valmis. Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan johtajana toimii kuluvan vuoden loppuun asti IVO:n toimitusjohtaja Kalervo Nurmimäki. Vuodenvaihteen jälkeen tehtävään siirtyy Tapio Kuula. Öljy ja kaasu -divisioonan johtaja on Veli-Matti Ropponen.

Energianmittaus aiotaan myydä

Kemianteollisuuden lisäksi energiakonserni Fortum sulkee pois ydinliiketoiminnoistaan ainakin energianmittauslaitteita valmistavan Enermet Oy:n. Omistusjärjestelyjen selvittämistä varten on palkattu ulkopuolista apua.

IVO:n ja Nesteen toimialat eivät olleet päällekkäisiä, joten suurimmat paineet henkilöstön vähentämiseen kohdistuvat hallinnollisissa tehtävissä palveleviin konsernin työntekijöihin.

-Hallinnon ja rakenteen virtaviivaistamishanke on aika lailla alussa, luonnehtii Ruuskanen.

Ruuskanen kuitenkin vakuuttaa, että suuren luokan saneerauksia ei ole tulossa.

-Kymmeniä ilman muuta, ehkä satakunta. Osin asia voitaneen hoitaa viiveellä luonnollisen poistuman kautta.

Fortumin henkilöstömäärä on tätä nykyä suuruusluokkaa 18 000.

Tuoreimmat osastosta