1999019741 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

MORAALISTEN VELVOITTEIDEN YLI EI VOI KÄVELLÄ

Julkaistu: 18.2.1999 0:00

UPM-Kymmenen toimitusjohtaja Niemelä:

Globalisoituneen metsäteollisuuden on voitava pitää kiinni moraalisista velvoitteistaan, vaikka sijoittajat vaativat pääomalleen korkeaa tuottoa. Yritysten kansainvälistyessä myös metsäteollisuuden on ymmärrettävä vastuunsa monialaisesti. Jos yrityksen moraali ja osakkeenomistajien edut ovat ristiriidassa, joustaa lopulta pääoman tuottovaatimus. Tätä mieltä on UPM-Kymmenen toimitusjohtaja ja Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Juha Niemelä.

-Eivät osakkeenomistajat voi vaatia epäeettistä toimintaa. Jos tullaan niille raja-alueille, joissa etiikka tulee vastaan, niin silloin ilman muuta pääoma väistyy. Nämä muodostavat yritykselle kehikon, jonka sisällä on kyettävä riittävään pääoman tuottoon.

Vaikka omistajat vaativat yritykseltä kovia tuottoja, on yrityksen kyettävä tarvittaessa itsenäisiin ratkaisuihin.

-Yrityksen on pidettävä oma päänsä ja kehitettävä toimintaa muilta osin, jotta tavoitteisiinpäästään, Niemelä vakuuttaa.

Niemelä linjaa, että globalisoituneen metsäteollisuuden on ymmärrettävä vastuunsa entistä monipuolisemmin. Se on vastuussa niin sen tuotteita käyttäville asiakkaille, paikallisille yhteiskunnille, puun tuottajille kuin sijoittajille.

Vaikka teollisuutta ei voidakaan nykyoloissa velvoittaa investoimaan kotimaahansa, suosii Suomea Niemelän mukaan muita maita pidemmälle kehittynyt eri alojen metsäosaaminen.

Niemelän mukaan globaalissa yrityksessä yhteiset eettiset arvot ja eri toimipisteiden eettiset arvot eivät saa olla ristiriidassa keskenään.

MTK:n Härmälä perää ryhtiä metsäklusterille

Liikemetsänhoitajien ja puumarkkinatieteen juhlaseminaarissa eilen puhunut MTK:n puheenjohtaja Esa Härmälä peräsi kotimaiselle metsäklusterille ryhtiä torjua ajatus, että yritykset kuuluvat vain omistajilleen eivätkä työntekijöille tai kotipaikkakunnilleen.

-Yksikään yritys ei ole noussut huipulle yksin, vaan takana on vuosikymmenien yksityinen ja kollektiivinen panostus metsänhoitoon, koulutukseen, tutkimukseen ja yhteiskunnalliseen infrastruktuuriin.

Markkinat kaipaavat vastuuta

Metsäklusteria asiakkaana seuraavan ja vihreistä ajatuksista tunnetun maailman suurimman postimyyntiyrityksen Otto Versandin johtaja Johannes Merck painottaa niin ikään yrityksen sosiaalisia vastuita.

-On hämmentävää, että yritys kertoo historian parhaasta tuloksesta ja ilmoittaa samaan aikaan tuhansien työpaikkojen menetyksestä.

Merckin mukaan markkinat odottavat metsäsektorilta taloudellisten ja ympäristöarvojen lisäksi myös yhteiskunnallisesti kestävää toimintaa.

-Yrityksillä pitäisi olla arvosysteemi, joka pakottaa johtajat katsomaan myös sosiologisia aspekteja, Merck vaatii.

Tuoreimmat osastosta