19990478 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

RAUMAN TAMMI-KESÄKUUN KANNATTAVUUS JÄÄ VIIME VUODEN VASTAAVAA HEIKOMMAKSI

Julkaistu: 17.2.1999 0:00

Rauma-konserni ennakoi, että tämän vuoden ensimmäisen puoliskon kannattavuusjää viime vuoden vastaavaa jaksoa heikommaksi.Rauman toimintaympäristö muuttui viime vuoden loppupuolella aiempaa vaikeamminennustettavaksi, kun epävarmuus maailman talouskehityksestä lisääntyi.Metsäkoneiden kysynnän arvioidaan heikkenevän Pohjois-Amerikassa vuoden 1999alkukuukausina ja Euroopassa myöhemmin kevään aikana. Sellu- ja paperiteolli-suuden investointien ei odoteta merkittävästi piristyvän vielä lähikuukausienaikana, vaikka joitakin sellutehdasprojekteja onkin vireillä sekä Euroopassaettä Etelä-Amerikassa. Tämä rajoittaa edelleen uusien kuitulinjojen ja venttii-lien kysyntää. Louhos- ja urakoitsijasegmenttien murskainten kysynnän uskotaan jatkuvan hyvä-nä. Kaivosteollisuuden investointien ei uskota elpyvän merkittävästi lähiaikoi-na. Prosessi- ja energiateollisuuden venttiilien ja virtausten säästöjärjestel-mien menekki on vähentynyt teollisuuden investointitahdin hidastumisen seurauk-sena.- Uutistoimisto Startel, Helsinki, Tuija Junnila, +358-9-122 415

Tuoreimmat osastosta