199906469 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

RAHAA JA HARKINTAA

Tuotto-odotuksen ja riskin eri yhdistelmistä syntyy liuta vaihtoehtoja. Säästäjän pitää käyttää runsaudenpulassa

13.2.1999 0:00

Sijoittamista tai säästämistä voi harjoittaa kuka tahansa, jolla on ylimääräistä rahaa sijoitettavaksi. Nopea nousu Roope Ankaksi on kuitenkin erittäin harvinaista. Onnistuakseen sijoittaja tarvitsee perusteellisen selvityksen tavoitteistaan ja tarpeistaan sekä kosolti kärsivällisyyttä.

Kuluttajien Vakuutustoimisto on tehnyt vertailun yksityishenkilön kotimaisista sijoitusmahdollisuuksista selvittääkseen, mihin tarkoitukseen ne parhaiten sopivat ja mitkä ovat niiden keskeiset erot. Vertailussa ovat mukana eläke- ja säästövakuutuukset, pankkitalletukset, pörssiosakkeet, joukkovelkakirjalainat, sijoitusrahastot sekä sijoituskohteeksi hankitut asunto-osakkeet. Niiden eroja tarkastellaan tarkoituksen, tuoton, riskien, verotuksen ja rahaksi muutettavuuden kannalta.

-Tärkeintä sijoittamisessa on omien tavoitteiden selvittäminen. Ei kannata solmia esimerkiksi eläkevakuutusta nostaakseen rahat seuraavana vuonna pois. Se ei ole mahdollista kuin poikkeustapauksissa ja lisäksi se on verotettavaa ansiotuloa, samoin kuin eläkekin olisi aikanaan, Kuluttajien Vakuutustoimiston johtaja Irene Luukkonen painottaa.

Sijoituspäätöksiä tehdessä ei kannata hötkyillä. Mainospuheet kannattaa unohtaa ja istua tukevasti pöydän ääreen laskukoneen, paperin ja kynän kanssa. Ensin pitää selvittää omat varat ja velat sekä miettiä, kuinka paljon voi sijoittaa, kuinka pitkäksi aikaa ja minkälaisella riskillä.

Pankkitalletus on suosituin

Suomalaiset pitävät valtaosan säästöistään pankkitileillä, koska ne ovat vaivattomia, suhteellisen turvallisia ja suurelta osin verottomia. Käyttelytili on yleensä nimensä mukaisesti käytössä jatkuvasti ja sillä voi liikutella rahaa vapaasti, palvelumaksu peritään tilikohtaisesti. Sijoitustilille sen sijaan voi tehdä kertasijoituksen tai säästää rahaa vähitellen, pankista ja tilistä riippuen. Rahaa saa nostaa vain sopimuksen mukaan ja mahdollisista aikaisemmista nostoista peritään kuluja.

Suomalaisten kotitalouksien omaisuudesta runsas puolet on kiinni asunnoissa. Muut sijoitustavat ovat pysyneet vieraina suurelle osalle kansalaisista. Muutoksia on kuitenkin odotettavissa, sillä EU:n ja euron myötä kotitalouksille tarjottavat sijoituspalvelut monipuolistuvat kovaa vauhtia.

Sijoittaminen arvopapereihin sijoitusrahastojen kautta on jo lisääntynyt, vaikka niihin sijoitettujen varojen osuus kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta on edelleen vain yhden prosentin luokkaa.

Vakuutus voi olla sijoitus

Vapaaehtoinen eläkevakuutus on nostanut suosiotaan. Sen avulla eläkettä voi täydentää sekä ajallisesti että määrällisesti. Etuna on muista säästömuodoista poikkeava verokohtelu, sillä vakuutusmaksun voi vähentää verotuksessa. Eläkesäästämiseen ei kuitenkaan kannata ryhtyä lyhytnäköisesti.

-Vaikka sopimuksen sanoisi irti, ei rahoja saa ulos ennen eläkeikää kuin poikkeustapauksissa. Tällä estetään verokikkailua. Olisi älytöntä, jos yhtenä vuotena voisi säästää ja vähentää maksut verotuksessa ja seuraavana vuonna nostaa säästöt pois, henkivakuutusyhtiöiden yhteisen jälleenvakuutusyhtiön Retron toimitusjohtaja Tiina Hellgren muistuttaa.

Poikkeustapauksia ovat avioero, puolison kuolema tai pitkäaikainen työttömyys. Jos lopettaa sopimuksen muista syistä, jäävät säästöt yhtiöön vapaakirjaksi, josta eläkettä maksetaan vasta asiakkaan saavuttaessa sovitun eläkeiän.

Jos vakuutuksenottaja kuolee ennen eläkeikää, hänen vakuutukseen kertyneet säästönsä jäävät vakuutusyhtiölle. Erillisestä maksusta vakuutukseen liitettävästä henkivakuutuksesta maksetaan kuolemantapakorvaus vakuutetun haluamille edunsaajille.

Eläke- ja säästövakuutuksen voi ottaa sekä perinteisenä että sijoitussidonnaisena ja joissakin yhtiöissä myös niiden yhdistelmänä. Perinteisessä vakuutuksessa asiakkaan varojen sijoittamisesta päättää vakuutusyhtiö ja säästöille maksetaan laskuperustekorkoa sekä mahdollista asiakashyvitystä. Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa vakuutuksenottaja päättää itse, mihin vakuutusyhtiössä tarjolla oleviin sijoitusrahastoihin haluaa säästöjensä arvonkehityksen sidottavaksi.

Säästövakuutukset sopivat keskipitkällä tai pitkällä tähtäyksellä sijoittaville. Niissä voi valita kertamaksun tai joustavan maksusuunnitelman ja esimerkiksi henkivakuutussäästöistä saa rahansa pois halutessaan.

-Kesken sopimuskauden nostetuista rahoista peritään kuluja, jotka kannattaa selvittää keskeyttämisen ehtojen kanssa tarkkaan. Aika ajoin tulee kyselyjä, jotka paljastavat, ettei asiakkaalla ole ollut niistä tietoa, Luukkonen muistuttaa.

Osakkeet ruokkivat tuotonnälkää

Pankkitalletuksia parempaa tuottoa haluavan kannattaa harkita osakesijoitusta tai osakesijoitusrahastoa. Mutta ensin täytyy miettiä, onko valmis pahimmassa tapauksessa kärsimään tuntuvia tappioita tai jättämään sijoituksensa lepäämään jopa vuosiksi. Tuotto ja riski kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa, sillä osakkeiden korkea tuotto-odotus tuo väistämättä mukanaan suuren riskin.

Osakkeitten etuna on, että ne saa myytyä nopeasti ja ne käyvät myös pankkilainan vakuudeksi. Niissä riski nousee kuitenkin suuremmaksi verrattuna muihin sijoitusmuotoihin: koskaan ei voi olla varma, millaisen tuoton osakkeistaan saa. Osakkeet vaativat myös aikaa ja asiantuntemusta.

Ensimmäinen sääntö on, ettei kaikkia munia samaan koriin. Salkkuun kannattaa ostaa useiden yhtiöiden osakkeita siltä varalta, että yksi yhtiö joutuu vaikeuksiin. Tosin sijoituksen hajautuskaan ei suojaa sijoitusta osakemarkkinoiden yleiseltä kurssiromahdukselta.

Pörssikurssien rajuista nousuista ja laskuista huolimatta hyvin hajautetut pitkäaikaiset osakeomistukset ovat olleet tuottavimpia sijoituksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Suomessa yli kymmenen vuoden mittaiset hajautetut osakesijoitukset ovat toistaiseksi yleensä olleet tuottoisia.

Obligaatiot rauhoittavat

Turvallisimpia arvopapereita ovat valtion obligaatiot, joihin liittyy pienempi riski kuin moniin muihin obligaatioihin tai joukkovelkakirjoihin.

Pitäessään joukkovelkakirjan koko laina-ajan saa yleensä sijoittamansa summan takaisin lainaehtojen mukaisella korolla. Muiden kuin valtion liikkeeseenlaskemissa joukkolainoissa on tosin otettava huomioon vararikon mahdollisuus. Jos lainan liikkeeseenlaskija ajautuu laina-aikana vaikeuksiin, voi joukkolaina pahimmillaan muuttua arvottomaksi. Luottoluokituksen avulla sijoittaja voi vertailla eri joukkolainojen tappioriskiä.

Joukkovelkakirjan myymisestä kesken kauden saattaa aiheutua kuluja. Lisäksi korkotilanne vaikuttaa myyntihintaan. Yleisen korkotason nousu alentaa kiinteäkorkoisten joukkolainoista kesken laina-ajan saatavaa hintaa ja vastaavasti korkotason lasku nostaa lainojen jälkimarkkinahintaa.

Sijoitusrahasto hajauttaa sijoituksen

Jos aika tai kiinnostus eivät riitä yhtiöiden ja osakemarkkinoiden seuraamiseen tai yksittäisten obligaatioiden ostamiseen, kannattaa harkita sijoitusrahastoja. Rahasto valitsee ja hoitaa sijoituskohteet omistajien puolesta. Rahasto myös hajauttaa sijoitukset useisiin eri arvopapereihin, mikä vähentää sijoittamisen riskiä.

Sijoitusrahastoihin voi yleensä sijoittaa pienehköjäkin summia, jotka ovat nopeasti muutettavissa rahaksi. Rahastot ottavat vastaan ja lunastavat sijoituksia jatkuvasti. Sijoittaja maksaa merkitessään ja saa luopuessaan rahasto-osuuksistaan käyvän arvon mukaisen hinnan. Rahasto-osuuden arvo lasketaan päivittäin.

Sijoitusrahastoista lyhyet korkorahastot sopivat lyhytaikaisiin sijoituksiin ja ne ovat vähäriskisiä. Pitkät korkorahastot puolestaan ovat vähäriskisiä pitkäaikaisina sijoituksina. Yhdistelmärahastot sijoittavat varansa osakkeisiin ja joukkolainoihin, joten niiden tuotto-odotus ja riski ovat osakerahastoja alhaisemmat mutta korkorahastoja korkeammat.

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä kannattaa ehdottomasti hankkia tietoa eri vaihtoehdoista ja niiden sopivuudesta omaan tarkoitukseen. Tuotteen kaikki ominaisuudet kannattaa käydä läpi ja selvittää erityisen tarkasti sijoitukseen liittyvät kulut.

Pörssisäätiöllä on useita julkaisuja sijoittamisesta, lisäksi tuotteita myyvillä tahoilla on tarjolla esitteitä. Yleistä neuvontaa saa kuluttajavirastosta, vakuutusasioissa auttaa Kuluttajien Vakuutustoimisto ja pankkiasioissa Pankkialan Asiakasneuvontatoimisto.

Tuoreen vertailun tavallisimmista säästö- ja sijoitusmuodoista voi tilata maksutta Kuluttajien vakuutustoimistosta, puhelin (09) 685 0120, telekopio (09) 6850 1220

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?