199904348 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

MET: TUOTANTO VÄHENEE USEILLA ALOILLA KONE- JA METALLITEOLLISUUDESSA 1999

9.2.1999 0:00

Tästä vuodesta muodostunee välivuosi kone- ja metalliteollisuudessa. Useillaalatoimialoilla tuotanto jää viime vuotista vähäisemmäksi, arvioi Metalliteol-lisuuden keskusliitto MET tänään julkaisemassaan suhdanne-ennusteessaan.Liiton mukaan koneiden tuotanto vähenee tänä vuonna usealla prosentilla. Arvioperustuu Kaukoidän ja Venäjän heikkoon kysyntään.Koneiden vienti Kaukoitään jäänee tänä vuonna 20-30 prosenttia pienemmäksikuin viime vuonna. Kaukoidän vanha tilauskanta toimitettiin viime vuoden lop-puun mennessä eikä uusia merkittäviä tilauksia ole saatu.Kone- ja laiteinvestointien kasvun jatkuminen pitää kuitenkin yllä kohtuulli-sia vientinäkymiä useissa Länsi-Euroopan maissa ja keskeisen Itä-Euroopan mais-sa.Kotimaassa kone- ja laiteinvestointien ei odoteta tänä vuonna lisääntyvän teol-lisuudessa, mutta kylläkin palvelualoilla.Koneiden koko viime vuoden tuotanto oli sama kuin edellisvuonna. Tuotanto onkuitenkin ollut laskusuunnassa viime vuoden tammikuun jälkeen.Vienti kasvoi tammi-lokakuussa neljä prosenttia edellisvuodesta. Vientiä kas-vattivat eniten laivamoottorien, nosto- ja siirtolaitteiden ja traktorien toi-mitukset.Metallituotteiden tuotanto sen sijaan kääntynee jälleen kasvuun lähikuukausi-na. Koko vuoden tuotanto nousee hieman viime vuotista suuremmaksi, koska kes-keinen kysyntätekijä, rakentaminen, edelleen lisääntyy.-Tilauskantakyselyn mukaan alan yritysten tilaukset lisääntyivät vuoden viimei-sellä neljänneksellä 20 prosenttia edellisvuodesta. Tilauskanta vahvistui syys-kuussa kaksi prosenttia ja oli selvästi suurempi kuin edellisvuonna, suhdanne-ennusteessa todetaan.Myös kulkuneuvojen tuotannon arvioidaan supistuvan tänä vuonna muutamalla pro-sentilla. Telakat eivät saneet uusia tilauksia loppuvuonna, mutta telakoidentilauskanta oli joulukuussa suurempi kuin kahtena edellisenä vuonna.Muu kulkuneuvoteollisuus sai loka-joulukuussa uusia tilauksia 10 prosenttiavähemmän kuin vuotta aiemmin.Viime vuonna laivojen tuotanto lisääntyi kaksi prosenttia ja autojen 11 pro-senttia.-Uutistoimisto Startel, Helsinki, Eija Hietanen, +358-9-122 4053

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?