199807599 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

MAATILOJEN KEHITTÄMINEN ON EU-AIKANA YHÄ ENEMMÄN TUKIEN VARASSA

Investointitukien ehtoja pidetään liian tiukkoina

29.12.1998 0:00

Maatalouden investointituen merkitys maatilojen kehittämisessä on korostunut EU-aikana, sillä heikot kannattavuusnäkymät eivät rohkaise viljelijöitä laajentamaan tuotantoaan omin voimin. Investointituen saannille on kuitenkin asetettu vaatimuksia, jotka estävät joskus järkiperäisten investointien tekemisen, koska tila ei pysty niitä täyttämään.

Maatalouden taloudellisessa tutkimuslaitoksessa valmistuneen selvityksen mukaan lypsykarjatilojen maitokiintiövaatimus ja sikatiloille asetettu vaatimus rehuomavaraisuudesta ovat tärkeimmät investointituen saamisen esteet. Esimerkiksi uuteen navettaan pitää mahtua vähintään 23 lypsylehmää, joille jokaiselle täytyy lohjeta 5 600 litran maitokiintiöt.

Tutkija Taneli Rytsän mukaan hallinnollisia maitokiintiöitä ei viljelijöiden mielestä ole kuitenkaan riittävästi tarjolla, ja vapaiden kiintiömarkkinoiden hinta tuntuu liian kalliilta.

Sikatiloilla tuotannon laajentamista rajoittaa peltoala. Investointituen 35 prosentin rehuomavaraisuusvaatimusta ei pystytä aina toteuttamaan siksi, että lisäpeltoa ei ole tilan läheisyydessä tarjolla.

Ilman tukea investoinnit tekemättä

Rytsän mukaan maatalouden investointitukijärjestelmä on keskeinen ulkoinen tekijä, joka vaikuttaa investointien toteuttamiseen.

Myös viljelijän yrittäjäominaisuudet ja maatilan elinkaaren vaihe sekä alueelliset tekijät vaikuttavat investointihalukkuuteen, mutta ilman tukijärjestelmää moni investointi jäisi joka tapauksessa tekemättä.

Rytsä selvitti investointeihin vaikuttavia tekijöitä 189 lypsykarjatilalla ja 166 sikatilalla postikyselyn avulla. Yli neljännes vastaajista oli kiinnostunut investoimaan tuotantorakennuksiin nykyisen investointitukijärjestelmän ehdoin.

-Viljelijöiden mielestä tärkeimpiä syitä tuotantoinvestoinneille ovat työolosuhteiden paraneminen, yksikkökustannusten pieneneminen ja tulotason nousu, Rytsä luettelee Finfoodin haastattelussa.

Liian suuri riski ja epävarmuus ovat puolestaan suurin syy jättää investointi tekemättä, eikä investointitukikaan tunnu aina tarpeeksi suurelta. Lisäksi monet viljelijät pitävät jo nykyistä työmääräänsä riittävänä, eikä yksikkökoon kasvattaminen olisi mahdollista ilman ulkopuolista apua.

-Ulkopuolisen työntekijän palkkaaminen on iso ratkaisu perheviljelmällä, Rytsä toteaa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?