1998020375 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

ALLIANSSEILLA ATLEETIKSI, SYNERGIALLA SOLAKAKSI

19.9.1998 0:00

Andrew Campbell & Michael Goold. Synergy. Why Links between Business Units Often Fail and How to Make Them Work. Kustantaja Copstone Publishing Ltd. 1998. Hinta noin 300 mk.

Synergia, verkottuminen, fuusiot ja liittoumat ovat talouselämän päivän polttavaa käyttösanastoa. Suomeksi näistä toisiinsa limittyvistä aiheista ei kirjallisuutta juuri ole. Englanninkielisten oppaiden kirjo on laaja, mutta epätasainen.

Tämän lauantain kokonaisuudessa esiteltävät teokset - Andrew Campbellin ja Michael Gooldin Synergy ja Yves L. Dozin ja Gary Hamelin Alliance Advantage - ovat eritasoisia, mutta molemmista voi olla hyötyä yrityksen strategiaa laadittaessa. Ei ole ehkä hedelmällistä verrata kahta eri aihetta käsittelevää teosta, (teemat tosin limittyvät toisiinsa). Eikä kirjan kustantaja välttämättä kerro totuutta kirjan tasosta. Joka tapauksessa Harvard Business School Pressin kustantama Alliance Advantage on käyttökelpoinen kirja siinä missä Synergy-teos on hieman kuivakka ja junnaava kokonaisuus.

Synergyn kirjoittajat, Andrew Campbell ja Michael Goold ovat englantilaisen Ashridgen Strategisen johtamiskeskuksen tutkijoita. He ovat erikoistuneet monialayritysten konsultointiin. Kuten kirjan alaotsikostakin ilmenee, tarkastelevat tekijät, miksi firman bisnesyksiköiden yhteydenpito usein epäonnistuu. Ja mitä olisi tehtävä, jotta linkitys onnistuisi paremmin.

Synergy-teoksesta kannattaisi oikeastaan lukea ensimmäiseksi viimeinen, seitsemäs luku, joka tarjoaa tiivistettyä, oleellista tietoa synergian tuhoajista. Näitä ovat muun muassa vanhempien johtajien arvovaltakiistat, salaileva yrityskulttuuri eri yksiköiden välillä, liiat suorituspaineet liian kovine tavoitteineen ja yrityksen keskushallinnon liian dominoiva rooli.

Campbell ja Goold antavat kirjassaan ohjeita, miten eri yksiköiden synergiaa voisi parantaa. Ohjeet jäävät yleisluonteisiksi, mutta kirjan avulla voi miettiä, miten suuri synergiahyöty loppujen lopuksi saattaisi olla. Samoin voi pohtia, miten jokaisessa monialayrityksessä ilmeneviä jännitteitä ehkä voisi vähentää.

Yves L. Doz & Gary Hamel. Alliance Advantage. The Art of Creating Value through Partnering. Kustantaja Harvard Business School Press. Hinta noin 330 mk.

Yves L. Dozin ja Gary Hamelin mukaan aikamme suuryrityksillä on edessään ristiriitainen tilanne. Yritykset ovat vuosikausia uudelleenjärjestelleet toimintojaan ja keskittyneet ydinosaamiseensa. Toisaalta kasvumahdollisuudet uusilla globaaleilla markkinoilla ja uudet teknologiat vaativat laajempaa osaamisskaalaa. Monet tehtävät ovat yksinkertaisesti liian monimutkaisia, jotta yksittäinen yritys voisi kamppailla niiden kanssa yksin.

Niinpä mikään yritys ei menesty liittoutumatta. Perinteiset yhteisyritykset eivät enää riitä. Oleellisempaa on luoda keskenään riippuvaisia yhteistyöverkostoja ja toisiaan täydentäviä alliansseja.

Doz ja Hamel luotsaavat Alliance Advantage -kirjassa yhteistyön mahdollisia karikkoja. He jaottelevat liittoumia monin tavoin. Mielenkiintoiselta vaikuttaa kirjan yhdeksäs kappale ´managing multiple alliances´. Tosin termejä on hankala suomentaa, sillä network ja web-sanoja käytetään synonyymeina.

Liittoumaverkosto (alliance network) on yksi monesta partnerista koostuva allianssi, kuten lentoyhtiöiden Star Alliance. Usein tällainen liittouma luodaan tiedon keräämistä ja koodien vaihtoa varten. Yksi mahdollisuus on liittoumakudos (the alliance web), jossa useilla osapuolilla on useita liittoumia.

Esimerkkinä tekijät käyttävät Fujitsua. Yksi ongelmana tällaisessa kuviossa on mahdollinen kilpailu yritysten välillä, sillä ne toimivat operationaalisesti erikseen. Doz ja Hamel ovat hakeneetkin esimerkkinsä liike-elämän konkretiasta, etenkin tietotekniikasta ja lentokoneteollisuudesta. Tämän takia kirja on suhteellisen antoisa. Ajoittain myös Alliance Advantage etenee jonkin verran raskaasti, mutta toisaalta teoksesta varmasti saa virikkeitä liittouma- ja verkostokuvioiden kehittämiseen.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?