19980173 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

KUNNALLINEN ITSEHALLINTO HAUTAA NEUVOSTOIHMISEN

17.6.1998 0:00

Venäjän uusi veroministeri Boris Fedorov suunnittelee siirtävänsä pääosan verotaakasta yritysten harteilta yksityishenkilöille. Päämäärä on ymmärrettävä, sillä viime kerralla yksityishenkilöiltä saatiin vain neljä miljoonaa veroilmoitusta. Kokonaisverotuotosta yksityishenkilöt toivat valtion kassaan vain 1012 prosenttia verotuloista.

Venäjän huonossa kunnossa olevaa yrityssektoria korkeat verot painavat sen sijaan kohtuuttoman paljon. Fedorov haluaakin lieventää yritysverotusta, samalla kun väestön verotusta tehostetaan.

Venäjän uusi hallitus on myös ilmoittanut haluavansa nostaa asteittain kunnallispalvelujen maksut vastaamaan todellisia kustannuksia. Tämä sähkö-, kaasu-, lämpö- ja puhelinmaksuja koskeva uudistus on erittäin tärkeä, sillä Venäjän maksukriisin suurin syy piilee juuri subventoiduissa kunnallismaksuissa.

Suunnitelmat sekä verojen että kunnallispalvelujen uudistamisesta tuovat kuitenkin uuden, erittäin suuren lisälastin kansalaisten hartioille. Miten jo ennestään kovia kokenut Venäjän kansa kestää ylimääräisen taakan?

Vastauksen ydin piilee ehkä hallituksen kolmannessa suunnitelmassa: paikallishallinnon uudistuksessa.

Suunnitelman mukaan paikallishallinnolle annetaan lisää valtaa Moskovan ja aluehallinnon kustannuksella. Valtaa siirretään siis lähemmäksi yksityistä kansalaista. Tarkoituksena on luoda säännöstö, joka määrittelee kunnan ja aluehallinnon väliset suhteet, oikeudet ja velvollisuudet.

Monet Venäjän ongelmista johtuvat yksityisen kansalaisen pienistä vaikutusmahdollisuuksista oman lähiympäristönsä asioihin. Neuvostoperua oleva vallan keskittäminen luo välinpitämättömyyttä, tuhlausta ja tehottomuutta.

Ilman todellista päätäntävaltaa kunnilta ja kuntalaisilta ei voi vaatia todellista vastuuta. Se on kuin vaatisi vastuuta omalta jalaltaan.

Venäläiset tuskin innostuvat esimerkiksi maksamaan veroja ennen kuin he näkevät, että verotulot säilyvät paikkakunnalla ja päätökset niiden käyttämisestä tehdään paikallisesti.

Ilman todellista kunnallista itsehallintoa paikallishallinto ei ole vastuussa tekemisistään kuntalaisille. Se on vain pitkän komentoportaan viimeinen ja kaikkein väheksytyin lenkki.

Tähän mennessä Venäjällä on ollut tyypillistä, että valta on valunut Moskovasta alueille. Tämä on tapahtunut keskuksen heikkouden vuoksi, mutta myös federalismin kehittämisen myötä. Aluetasolta valtaa ei ole kuitenkaan annettu kunnille. Useilla alueilla kuvernöörit ovat sen sijaan pistäneet pystyyn oman huippukeskitetyn komentonsa.

Tällaisen aluehallinnon selkärankana toimii hallinnon tiedotusmonopoli. Erityisesti lehdistö on joko suoraan viranomaisten hallinnassa tai muuten kuuliainen aluehallinnolle.

Viimeisin esimerkki tällaisen komennon turmiollisuudesta löytyy eteläisestä Kalmukian tasavallasta, jossa murhattiin viime viikolla tasavallan ainoan hallintoa arvostelleen lehden päätoimittaja Larisa Judina. Murha herätti kovan myrskyn Moskovassa ja se yhdistettiin Kalmukiaa kovalla kädellä hallitsevaan presidentti Kirzan Iljumzhinoviin.

Tiedotusmonopolin lisäksi paikallishallinto pidetään kurissa riistämällä alueilta taloudellinen itsenäisyys.

Venäjän parlamentti hyväksyi viime syksynä lain paikallisen itsehallinnon taloudellisesta perustasta, joka määrittelee alue- ja paikallishallinnon rahoitussuhteet. Yhdelläkään alueella ei ole kuitenkaan hyväksytty vastaavaa lakia.

Useilla alueilla kunnilta on jopa riistetty itsenäiset budjetit. Esimerkiksi suuren kaivosalueen Kemerovskin kuvernööri Aman Tulejev on määrännyt kunnille niin sanotut avoimet budjetit. Kaikki varat ovat siis aluehallinnolla, joka jakaa niitä mielensä mukaan ´lahjoina´ kunnille. Aluehallinnolle se antaa hyvät mahdollisuudet harjoittaa hajoita ja hallitse -politiikkaa. Kunnilta se kuitenkin riistää halun hankkia itsenäisiä tuloja, jotka kuitenkin häviävät keskushallinnolle.

Komentojärjestelmä ruokkii myös uskoa, että kaikki valta on vieläkin pyramidin huipulla eli Kremlissä. Tämän vuoksi Moskovaan saapuu erilaisia ´karvalakkilähetystöjä´ vaatimaan mitä milloinkin. Tämä sopii hyvin kuvernööreille, jotka voivat vierittää syyn omista virheistään Moskovalle.

Ilman todellista kunnallista itsehallintoa Venäjällä ei voida lausua lopullista aamenta Homo Soveticuksen haudalla.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?