199804317 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

MISTÄ JOHTUU EUROOPAN TYÖTTÖMYYS?

19.3.1998 0:00

Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana Yhdysvaltain työttömyys on trendinomaisesti vähentynyt samanaikaisesti kun Euroopan tilanne on muuttunut vastakkaiseen suuntaan. Toisaalta alueiden talouskasvu on ollut hyvin samanlaista. Miksi Yhdysvallat on työllistänyt Eurooppaa paremmin?

Monenlaisia selityksiä on esitetty. Vakavimmin otettavien mukaan Euroopan korkea työttömyys johtuu jäykistä työmarkkinoista, koulutettua työvoimaa suosivasta teknologisesta kehityksestä tai eurooppalaisen työttömyyden hystereesiksi kutsutusta historiariippuvuudesta.

Jäykkien työmarkkinoiden selitystä suosii esimerkiksi OECD. Sen mukaan Euroopan työttömyys on seurausta kasvaneesta kansainvälistymisestä, joka on lisännyt kilpailua ja työmarkkinoiden joustavuuden tarvetta. Vaikka työmarkkinajoustot ovat lisääntyneet, ne eivät näytä riittävän nykyisessä epävarmemmassa toimintaympäristössä, missä jäykkyyksien kustannukset ovat kasvaneet.

Tämän hypoteesin selitysvoimaa on syytä epäillä. Espanjan ja Portugalin tapausten vertaaminen tuo ehkä parhaiten esiin ´jäykkyysselityksen´ ongelmaa. Espanjassa on Euroopan korkein työttömyys, 21 prosenttia, kun Portugalissa se on alhaisimpia, vajaan 7 prosentin luokkaa. Maiden työmarkkinat ovat kuitenkin hyvin samanlaisia.

Toisen selityksen mukaan läntisissä markkinatalouksissa kehitys on johtanut vähän koulutusta saaneiden työntekijöiden suhteellisen kysynnän alenemiseen. Tämän pitäisi johtaa joko suhteellisten palkkaerojen tai työttömyyden kasvuun, jos suhteelliset palkat ovat jäykkiä, kuten Euroopassa uskotaan olevan.

Vertailtaessa USA:ta ja Eurooppaa havaitaan, että ensiksi mainitussa ovat kasvaneet palkkaerot, jälkimmäisessä työttömyys. Hypoteesi siis toimii Euroopan ja USA:n välisessä vertailussa, mutta se ei näytä selittävän Euroopan maiden välisiä työttömyyseroja.

Jälleen Espanjan ja Portugalin tapaus on hyvä esimerkki. Toimiakseen hypoteesi edellyttäisi, että koulutettua työvoimaa suosivaa teknologista kehitystä on tapahtunut Espanjassa, mutta ei Portugalissa. Tämä ei ole uskottavaa.

Eurooppalaiselle työttömyyskehitykselle on ollut tyypillistä, että taloudellisen kehityksen häiriöt -kuten öljykriisi 1970-luvulla tai talouspolitiikan kiristäminen inflaation alentamiseksi 1980-luvulla- ovat johtaneet työttömyyden kasvuun ja sen pysymiseen korkeana taloustilanteen parannuttuakin.

Mistä tämä hystereesiksi kutsuttu työttömyyden historiariippuvuus voisi johtua?

Ensinnäkin, pitkään jatkuva työttömyyskorvaus pienentää työnetsintähalukkuutta ja johtaa helposti pitkäaikaistyöttömyyteen, mikä puolestaan heikentää työttömien työmarkkinakelpoisuutta.

Toiseksi, jos ay-liike ei ole kiinnostunut työttömien vaan työllisten eduista, korkea työttömyys ei hillitse palkanmuodostusta eikä sitä kautta edistä työllisyyttä.

Kolmanneksi, pitkäaikaistyöttömyys muuttaa yhteiskunnan asenteita. On aikaisempaa hyväksyttävämpää olla työtön ja hyödyntää sosiaalietuisuuksia.

Hystereesihypoteesi auttaa ymmärtämään Euroopan työttömyyden kehitystä 1970-luvulta nykypäiviin ja selittää ehkä parhaiten Espanjan ja Portugalin erilaista työttömyyskehitystä. Jos työttömyyden hystereesiselitys on ´oikea´, sen politiikkaseuraamukset ovat perusteellisen pohtimisen arvoisia.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professori

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?