199801455 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

PFEIFFER KAIPAA TIIVISTÄ YHTEISTYÖTÄ COMPAQIN JA MICROSOFTIN VÄLILLE

4.3.1998 0:00

Teksti: Financial Times

Compaqin suunnittelema Digitalin osto täydentää tavallaan viime vuonna tapahtunutta Tandem Computersin ostoa. Tandem Computers valmistaa isoja mainframe-koneita, joita nykyään kutsutaan myös ´yrityspalvelimiksi´. Tämänkertaisen yhdistymisen keskeisiä etuja on, että Compaq pääsee hallitsevaan asemaan Microsoftin Windows NT -käyttöjärjestelmän palvelinmarkkinoilla, jotka ovat tietotekniikkateollisuuden nopeimmin kasvavia alueita.

Ilmoittaessaan ostoaikeista tammikuun lopulla Pfeiffer sanoi myös, että sopimuksen yksi huippukohdista oli tiiviimmän yhteistyön aikaansaaminen Compaqin ja Microsoftin välille. Vaikka Compaq onkin saanut nauttia jo pitkään läheisistä väleistä Microsoftin kanssa, yhtiö oli ´aina pyrkinyt tarkkailemaan syrjäsilmin, mitä Microsoft ja Digital keskenään tekivät´, Pfeiffer kertoi.

Compaqin Euroopan-operaatioiden johtaja Andreas Barth lisää vielä, että Digitalin osto ´vauhdittaa sen vision toteutumista, että Compaqista tulee maailmanlaajuinen yritysten tietojenkäsittelyn ratkaisujen toimittaja´.

Vain yksi toimittaja

Unelma ei ole uusi: jo 70-luvulla ja 80-luvun alussa IBM paisui ´kerralla kaikki meiltä´ -mittoihin pyrkiessään tyydyttämään yhtiöiden kaikki tietokonetarpeet se oli yhtiö, jota ilman yrityksen tietotekniikkaa ei juurikaan voinut järjestää. IBM:n asiakkaat ryhtyivät kuitenkin vähitellen kapinaan yhtiön hallitsevaa asemaa vastaan, mikä johti sen suuriin tappioihin ja tervehdyttämisvaiheeseen, jotka nykyään ovat jo osa IBM-perinnettä.

Monet yhtiöt ja muutkin organisaatiot ovat kuitenkin riittävän kauan niin sanottujen avointen järjestelmien kanssa pelattuaan ja lukuisten eri toimittajien laitteistojen käytöstä aiheutuvista yhteensopivuusongelmista kärsittyään kääntyneet Compaqin ja Ciscon kaltaisten yritysten puoleen kertoen haluavansa takaisin aikaan, jolloin yrityksillä oli vain yksi ehkä kaksi pääasiallista tietotekniikkatoimittajaa.

Harvat yritykset, jos mitkään, toimivat nykyisin täysin puhtaassa tai yksinkertaisessa tietokoneympäristössä. Useimmat luottavat sillisalaattiin, jossa tietojenkäsittelyn ja verkkojen laitteet, käyttöjärjestelmät ja sovellusohjelmat on haalittu eri apajilta.

Ciscon hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja John Chambers huomauttaakin, että asiakkaat vaativat tietotekniikkayrityksiä yhä useammin toimittamaan niille kaikenkattavan tuotesarjan ja kokonaispalvelupaketin. Chambers, joka itsekin on ollut aiemmin IBM:n palkkalistoilla, kertoo asiakkaiden haluavan samanlaista helppoa suhdetta kuin heillä aikoinaan IBM:n kanssa oli, mutta ilman sitä ylimielisyyttä ja ylihinnoiteltua yksinoikeusteknologiaa, jotka aikoinaan yhdistettiin ´Suureen Siniseen´.

Ciscon asiakkaat kertoivat toivovansa, että tämä verkotuksen markkinajohtaja ´tekisi tuotteita, jotka toimivat yhteen vielä saumattomammin kuin nykyään´ ja että Cisco pystyisi suunnittelemaan heidän verkkonsa ja ratkaisemaan siinä ilmenevät ongelmat sekä mikä on ehkä kaikista tärkeintä auttamaan heitä keskittymään niihin yritystoimintoihin, joihin tehtävät investoinnit tuottavat tulosta.

Tämä paluu eiliseen ja keskitettyyn valvontaan johtuu selkeistä syistä. Yksi niistä on jatkuvasti lyhenevä tietotekniikan elinkaari, jonka vuoksi monetkaan tietotekniikkasidonnaiset yritykset eivät yksinkertaisesti pysy mukana kehityksen tahdissa. Tämän vuoksi ne ovat yhä riippuvaisempia laitetoimittajistaan tai muista asiantuntijayrityksistä kuten EDS:stä tai Computer Sciences Corporationista joista viimeksi mainittu itsekin joutui yritysohjelmistoja valmistavan Computer Associates -konsernin aggressiivisen valtausyrityksen kohteeksi suunnitellessaan, asentaessaan ja hallitessaan omaa tietojärjestelmäänsä.

Verkkosektorilla järjestelmät ovat käyneet äärimmäisen monimutkaisiksi samalla kun taidolliset puutteet ovat yhä polttavammat osittain vuoden 2000 aiheuttaman päivämääräongelman vuoksi. Nykyisin pc-pöytäkoneet ja pc-palvelimet ovat itsessäänkin erittäin monimutkaisia, vaikeasti hallittavia ja kalliilla rahalla konfiguroitavia, ja nyt puhutaan vain työvoimakustannuksista. International Data Corporationin analyytikko Paul Mason sanoi hiljan: ´Client-server-vallankumous toi mukanaan paljon hyötyä, muun muassa helpon tiedonsaannin, nopean reagoinnin ilmeneviin uusiin liikeideoihin sekä loppukäyttäjälle helpommat ratkaisut, mutta se toi mukanaan myös joukon omia ongelmia: monimutkaisuus on heikentänyt luotettavuutta, ylläpidettävyyttä ja saatavuutta jo entisten mainframe-sovellusten tasoa alemmaksi.´

Nämä hankaluudet merkitsevät myös, että tietotekniikkajärjestelmät ja sovellusohjelmistot eivät pääse täyteen arvoonsa ilman, että yritysjohtajat ovat selvillä ruohojuuritason syistä. Toinen monimutkaisuuden seuraus on, että yritysten tietotekniikkaosastot joutuvat laajentumaan silmiinpistävästi pystyäkseen vastaamaan järjestelmäongelmiin ja käyttäjätuen tarpeeseen.

Kultainen keskitie

Yhtiöt ja niiden tietotekniikkaosastot ovat vastanneet haasteisiin investoimalla yhä suurempia summia hajautettuihin järjestelmiin ja verkonhallintavälineisiin, joiden tarkoituksena on löytää kultainen keskitie keskitettyjen ja hajautettujen järjestelmien välillä sekä palauttaa valvontavaltikka tietotekniikkajohtajille.

Arviot yritysjohdon tietojärjestelmien markkinoiden suuruudesta vaihtelevat suuresti. Markkina johon kuuluu mainframe-koneiden hallintaohjelmistot on todennäköisesti arvoltaan 67 miljardia vuositasolla, ja se kasvaa nopeasti. Sen sisällä hajautettujen hallintajärjestelmien markkina on arvoltaan luultavasti yli 2 miljardia dollaria, ja sitä vauhdittavat edelleen ennen kaikkea yhä yleisepi hajautettujen järjestelmien käyttö ja Windows NT-käyttöjärjestelmä.

Samaan aikaan joihinkin tietotekniikkateollisuuden suurimpiin asiakasryhmiin kuten rahoituspalveluyrityksiin kohdistuu yhä suurempia paineita kehityksen nopeuttamiseksi ja markkinaaikaisen palvelun aikaansaamiseksi. Niillä ei ole varaa hukata aikaa uusien järjestelmien arviointiin eikä yhteensopivuusongelmien etsimiseen. Ne haluavat uusinta teknologiaa ja ne haluavat, että se myös toimii kerrasta.

Kaikkein merkittävintä kuitenkin lienee se, että monet yhtiöt ovat alkaneet suhtautua tietojenkäsittelytoimintoonsa laajemmin, holistisemmin, koko yrityksen tasolla. Vuosien aikana kasvaneet osastokohtaiset verkot liitetään yhteen, maantieteellisesti hajallaan sijaitsevat toimipisteet yhdistetään toisiinsa ja laajemmin myös internetiin.

Internetin ilmiömäinen kasvu ja standardoidun internet-teknologian käyttöönotto laajoissa piireissä panevat yhtiöt rakentamaan intranettejä ja ekstranettejä sisäisten toimintojen sekä tavarantoimittajien ja asiakkaiden toimintojen yhdistämiseksi jotta muotoaan hakeva sähköinen kaupankäynti pääsee alkamaan.

Yritykset haluvat minimoida riskit

Tällaisiin hankkeisiin liittyvien riskien minimoimiseksi yhtiöt haluavat ´päästä päähän´-ratkaisuihin kykeneviä laitteistotoimittajia, joilta ne saavat myös kaikki verkon rakentamisen palikat hubit, sillat, reitittimet ja kytkimet ja verkonhallintaohjelmiston, jota tarvitaan järjestelmien rakentamiseen ja pyörittämiseen.

Ylitsepääsemättömät maantieteelliset esteet ja monimutkaisen valmistusprosessin hallinta sekä logistiikkatoiminnot ovat ne tekijät, jotka ovat johtaneet yritysten resurssienhallintaohjelmistojen eli ERPohjelmistojen esiinmarssiin. Muiden muassa hollantilainen Baan ja saksalainen SAP valmistavat niitä.

ERPohjelmistoja käytetään yrityksissä liiketoiminnan suunnitteluun tilausten käsittelystä tuotantoon ja kirjanpidosta henkilöstöasioihin. Markkinat kasvavat noin 35 prosenttia vuodessa, mikä osaltaan heijastaa kansainvälisten liiketoimintojen yleistä laajenemista sekä niitä vaatimuksia, joita tästä aiheutuu tietotekniikkajärjestelmille, joiden tulee antaa johtajille mahdollisuus valvoa tehokkaasti näitä jatkuvasti eläviä yritysmammutteja.

SAP jonka markkinaosuus on yli 60 prosenttia on ilman muuta kärkiyritys tällä erikoisohjelmistojen alueella, jonka yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna noin 18 miljardia dollaria. Baan on paljon pienempi tekijä, mutta viime vuonna sillä oli kasvunsa ansiosta hallussa markkinoista 13 prosenttia, millä se on koko maailman 3. sijalla, SAP:n ja yhdysvaltalaisen Oraclen jälkeen, mutta ennen PeopleSoftin ja JD Edwarsin kaltaisia amerikkalaisia kilpailijoitaan.

Muita näiden ohjelmistojen kysyntää kasvattavia tekijöitä ovat yritysten pyrkimys hillitä voimakkaasti kasvavia tietotekniikkakustannuksia, siirtyminen laitteisto- ja ohjelmistosidonnaisista mainframe-koneista eri toimialojen standardilaitteisiin ja client-server-järjestelmiin, jotka on rakennettu Microsoftin Windows NT-käyttöjärjestelmän ymärille, sekä paljon puhuttu ´vuoden 2000 pommi´, joka on rohkaissut monia yrityksiä ostamaan uusia ohjelmistoja vanhojen korjaamisen sijaan.

Allianssit yleistyvät

Tunnustettuaan tämän ohjelmistosegmentin kasvavan merkityksen uudet toimialan huippuyritykset, kuten Microsoft ja Compaq, ovat lähentäneet suhteitaan ERP-myyjiin. Tällaiset strategiset kumppanuudet ovatkin fuusioiden ja yrityskauppojen vaihtoehtoina toinen tyypillinen piirre tällä vähitellen muodostuvalla CiscoCompaqIntelMicrosoft-akselilla.

Nämä uudenlaisen yritysten tietojekäsittelyvallankumouksen johtotähdiksi pyrkivät yhtiöt joutuvat joka tapauksessa näyttämään kaikki kykynsä pysyäkseen huipulla markkinoilla, joilla tapahtuu samanaikaisesti huomattavia rakenteellisia, lainsäädännöllisiä ja teknisiä muutoksia.

Kuten IDC:n analyytikko jokin aika sitten totesi: ´Tästä vuodesta tulee tietotekniikkateollisuuden ja tietotekniikan käyttäjien kannalta toistaiseksi kriittisimpiä vuosia. Teollisuus on hätää kärsimässä vallankumouksellisten rakennemuutosten kourissa, kun verkkokeskeinen tietojenkäsittely valtaa alaa ja yhtäällä NT:n ja Unixin välinen taistelu kuumenee entisestään, ja toisaalla Wintelin (Microsoft Windows-Intel-standardin) ja Javan (Sun Microsystemsin innovatiivisen ohjelmointikielen) kamppailu kärjistyy. Lisäksi nurkan takana vaanii vuoden 2000 aikapommi ja Euroopan rahaliitto Emu ja aivan kuin tässä ei vielä olisi tarpeeksi, vuosi 1998 on kriittinen myös telealan vapaan kilpailun laajentumisen vuoksi.´

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?