KOTIMARKKINAYRITYSTEN KANNATTAA SIIRTYÄ EUROON VASTA 2001

Julkaistu:

Euron ajoittaminen vuoden 1999 alkuun on tapahtunut pohtimatta, miten tietojärjestelmät voidaan sopeuttaa euroon samanaikaisesti kun vuoden 2000 ylläpitotyöt ovat pahimmillaan. Atk-ammattilaisten työtilanne on kriittinen -markkinoilla ei ole tarpeeksi työvoimaa. Ei Suomessa eikä muissakaan Emu-maissa.

Ylikysyntä nostaa hintoja ja aiheuttaa suuria riskejä, koska avainhenkilöitä voi liikutella vain suurella rahalla. Vain varakkaat firmat voivat turvata atk-järjestelmiensä toimivuuden. Atk-henkilöstön palkat nousevat pilviin, mistä niitä voi reivata alaspäin vuoden 2000 jälkeen vain irtisanomisilla.

Pahinta on, että liian pieni avainhenkilöiden joukko ponnistelee muutosten keskellä voimiensa äärirajoilla. Tästä aiheutuvat virheet ja sotkut tulevat vielä kalliiksi suomalaisille.

Tilannetta pahentaa eurohysterian lietsominen. Yrityksiä edustavat järjestöt ja viranomaiset painostavat tarpeettomasti pienyrityksiä euromuutoksiin, vaikka suurimman osan yrityksistä ei pitäisi tehdä mitään ennen vuoden 2001 loppua. Eurointoilua lisäävät erilaiset europrojektit ja -tutkimukset, joihin valtio ja EU antavat liian helposti rahaa. Ilmaista rahaa saava kokee velvollisuudekseen antaa julkilausumia siitä, kuinka tärkeää euroon siirtymisen valmistelu on. Kukaan ei uskalla sanoa, ettei tee vielä mitään.

Myös viranomaisten antamat säännökset pahentavat tarpeettomasti atk-ylläpito-ongelmia. Valuuttakurssien ilmoittaminen Suomen markoissa kielletään 1.1.1999 alkaen, vaikka kielto aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia yrityksille, jotka eivät vielä siirry euroon. Myös käänteiskertoimien käyttö kielletään, koska esimerkiksi valtiovarainministeriön tietotekniikan euro-oppaan esimerkin mukaan 7,5 miljoonan markan muunnoksessa tulee kahden pennin ero.

Suomessa ei ole vuosiin ollut 10 penniä pienempää rahaa, vaikka hinnat kaupoissa ovat pennin tarkkuudella. Markan ostoksessa saa tulla viiden pennin ero, mutta 7,5 miljoonan markan rahasiirrossa ei saa tulla kahden pennin eroa!

Tuhansissa atk-järjestelmissä tarvitaan valuuttakursseja, vaikkei yritysten tarvitsisikaan siirtyä euron käyttöön ensimmäisten joukossa. Koska euroon siirtyvät isot yritykset joutuvat joka tapauksissa muutoksiin, voisivat ne lukea itselleen pankeista europohjaiset valuuttakurssit. Kaikki muut lukisivat vanhat markkapohjaiset kurssit vanhasta osoitteesta. Mitään kurssieroja ei voi syntyä, koska markan ja euron suhde ei muutu.

Merita onkin painostuksen jälkeen luvannut antaa ohjeelliset markkapohjaiset kurssit koko siirtymäajan, vaikka Suomen Pankkiyhdistys sen virallisesti kieltää. Meidän tulee saada, ei vain ohjeelliset, vaan viralliset kurssit kaikista rahalaitoksista.

Jos kursseja ei saa omasta pankista, yritysten kannattaa siirtyä tilikauden ajan kiinteän markkaperustaisen valuuttakurssin käyttöön, jolloin mitään tiedonsiirtoa rahalaitoksesta ei tarvitse tehdä. Valuuttakurssien vaihtelut tasoittuvat maksujen ja viimeistään tilinpäätöksessä tehtävien kurssitarkistusten myötä.

Kaikki yritykset, jotka ottavat valuuttasuorituksia, joutuvat päivittämään atk-järjestelmänsä logiikan, vaikka ne edelleen pitäisivät kirjanpitonsa markoissa. Muutokset joutuu tekemään, koska markkakursseja ei noteerata.

Pahinta on, että reskontrajärjestelmän valuuttakäsittelyn logiikka joudutaan muuttamaan.

Tällä hetkellä dollarimääräinen suoritus kerrotaan valuuttakurssilla, ja kirjanpitoon saadaan markkoja. Uudessa tilanteessa dollarimääräinen suoritus jaetaan muuntokertoimella, jolloin saadaan euroja. Jos kirjanpito pidetään markoissa, joudutaan tekemään lisäkertolasku, jossa eurot muutetaan Suomen markoiksi. Eli vaikka yritys pitää kirjanpitonsa euroissa, joudutaan logiikka muuttamaan.

Paras ratkaisu olisi säilyttää markkaperustaisen kurssien ilmoittaminen. Toiseksi paras ratkaisu olisi käänteiskertoimen salliminen, jotta logiikka ohjelmissa säilyisi. Kumpikin hyvä tapa on kiellettyjen listalla!

Valtaosa - yli 90 prosenttia - Suomen 200000 yrityksestä toimii vain kotimarkkinoilla. Niiden ei tulisi tehdä mitään ennen vuoden 2001 loppua, elleivät Y2K-muutokset pakota tekemään ylläpitoja vuoden 2000 takia. Jos kaikki yritykset pitäisivät päänsä kylmänä ja taloushallintonsa markoissa vuoden 2001 loppuun asti, ei yrityksiin tulisi lainkaan euromääräisiä laskuja eikä maksuja. Tällöin ei olisi mitään tarvetta järjestelmien uusimiseen.

Kotimarkkinoilla toimivien yritysten on myös turha tehdä eurostrategioita ja suunnitelmia euron varalle seuraavaan kolmeen vuoteen. Yksinkertaisimmillaan muutokset voitaisiin tehdä jopa siten, että kirjanpito pidetään markoissa vuoden 2001 loppuun saakka. Sen jälkeen kaikki tietokannoissa olevat markkakentät jaetaan euron ja markan välisellä muuntokertoimella ja työt jatkuvat euroissa tammikuun 1. päivänä 2002. Tulosteissa ja näytöissä olevat mk-lyhenteet kannattaa toki vaihtaa uuden paperittoman kirjanpidon mahdollistavan atk-järjestelmän myötä.

Ulkomaan kauppaa harjoittavat suuryritykset hyötyvät euroon siirtymisestä, jolloin niiden kannattaa muuttaa tietojärjestelmänsä.

Muutos voitaisiin toteuttaa siten, että yritykset lähettäisivät eurolaskuja vain euroon siirtyneille yrityksille. Kotimarkkinayrityksille voidaan lähettää markkalaskut, mikä tarkoittaa vain tulostusohjelmassa tehtävää valuuttamuunnosta.

Samoin suuryritykset voivat tehdä ostojärjestelmiinsä euronapin, joka mahdollistaa ostolaskujen ja ostotilausten kirjaamisen markkoina. Euronappia painamalla järjestelmä konvertoi tapahtumat markoista euroiksi automaattisesti yrityksen omaa taloushallintoa varten. Kyse on yksinkertaisesti asiakaspalvelusta: suurten ei tule vaatia kotimaiselta tavarantoimittajaltaan eurolaskuja eikä niiden tule lähettää eurolaskuja, ellei asiakas pysty niitä käsittelemään automaattisesti.

Kun pankit joka tapauksessa antavat maksutapahtumat asiakkaan valinnan mukaan euroissa tai markoissa, päästäisiin todella näppärään siirtymiseen. Valtaosa yrityksistä saisi kolme vuotta lisäaikaa tietojärjestelmiensä ylläpitämiseen. Atk-ammattilaisten työtilanne tasaantuisi, ja ylikuumenneet atk-markkinat rauhoittuisivat edes vähän.

Jokaisen kotimarkkinayrityksen kannattaisi pohtia euroa sikäli, että perustellusti voisi todeta, ettei mitään tarvitse tehdä ennen vuotta 2001.

Tämä pohdinta johtaa kuitenkin varaslähtöihin: kaikki eivät uskalla olla tekemättä mitään. Ja toki vuonna 2001 eurolaskuja alkaa näkymäänkin sitä enemmän, mitä lähemmäs vuosi 2002 tulee. Uusiin järjestelmäversioihin voidaan silloin liittää euronappi, joka hoitaa eurolaskujen muunnoksen näppärästi, koska kirjanpito vielä onkin markkoja.

Tällaisen moduulin lisääminen pienyrityksen järjestelmään on monin verroin yksinkertaisempi asia kuin suuryrityksen tietohallinnon sopeuttaminen euroon. Euronappi mahdollistaisi senkin, että vuoden 2001 aikana voitaisiin lopettaa eurotiedon päivitys suuryritysten rekistereihin, koska päivityksiä tulee silloin runsaasti.

Kuluttajajärjestöt vaativat kaksihintajärjestelmää, kun käteisvaluutta muutetaan euroiksi. Tällaisen järjestelmän ylläpito voi onnistua pitkälle automatisoiduissa marketeissa, vaikka sielläkään hyllyissä oleva hintalapputila ei anna mahdollisuuksia hintojen ilmoittamiseen sekä markoissa että euroissa. Suomessa on kuitenkin kymmeniä tuhansia kioskeja ja pienmyymälöitä, joissa vaatimus on mahdoton toteuttaa.

Moni pienmyymälä joutuu sijoittamaan pelkästään siirtymävaiheen ajan kaksi valuuttaa ymmärtävään kassakoneeseen usean kuukauden liiketuloksensa. Olisiko viisaampaa laittaa lappu kaupan ikkunaan: ´Myymme vain markoilla´?

Toivottavasti kuluvat vuodet antavat meille kuluttajille uskoa siihen, että olemme riittävän fiksuja ilman jokapäiväistä huolenpitoakin. Meille riittää, että katosta roikkuu taskulaskin, johon on ohjelmoitu kiinteä muuntokerroin hintojen muuttamiseksi markoista euroiksi ja päinvastoin. Kassat toimivat sitten menetelmällä, joka kauppiaalle parhaiten soveltuu.

Tietojärjestelmätoimittajat eivät enää tuhanteen vuoteen pääse näin ainutlaatuiseen tilanteeseen. Pahimmillaan ne sanovat asiakkailleen, ettei vanhaa järjestelmää enää päivitetä. Uuden euron ja Y2K:n ymmärtävän järjestelmän hinta voi pakkotilanteessa olla mitä tahansa.

Eurosta on tehty liian massiivista. Esimerkiksi valtiovarainministeriön ja suuren atk-toimittajan tekemässä tietotekniikan euro-oppaassa neuvotaan tekemään euromuutosten valmistelun organisointia, prosessointia, perusselvityksiä ja skenaarioita. Ratkaisuvaihtoehtoina ovat jopa rinnakkaiset, samoilla tiedoilla toimivat markka- ja eurojärjestelmät.

Laitteistot ja levytilat siis tuplataan, ja pelkästään projektien hallintaan käytetään massiiviset rahasummat. Ei ihme, että myös tietohallinto- ja eurokonsultit elävät elämänsä parhaita vuosia!

Tällaisia massiivisia neuvoja eivät tarvitse yritykset, jotka käyttävät valmisohjelmistoja. Riittää, kunhan pitää huolta, että oma atk-toimittaja toteuttaa ajoissa järjestelmään vaadittavat muutokset.

Ajoissa voi tarkoittaa myös vuotta 2001. Jokainen atk-toimittaja, joka haluaa olla 2000-luvun tietotekniikkabisneksessä, vastaa huoleen oma-aloitteisesti ja kohtuullisin kustannuksin. Ja samalla toteuttaen muitakin, pitemmän päälle vielä tärkeämpiä ratkaisuja, kuten esimerkiksi paperittoman kirjanpidon ja Internet-yhteydet.

Samat ongelmat kuin Suomessa on kaikissa euroon siirtyvissä maissa. Siksi olisi helppoa muuttaa muutamia jo tehtyjä päätöksiä. Kaikissa maissa tulisi olla mahdollista antaa valuuttakurssit sekä euroissa että maan vanhassa valuutassa. Pennin ja erilaisten senttien pyöristyserot tulee hyväksyä, ja yrityksille tulee antaa mahdollisuus tehdä maksunsa ja kirjanpitonsa samalla tavalla kuin päivittäin kolikoillakin tehdään - pikkurahoista ei välitetä.

Jos tällaista EU-päätöstä ei saada aikaan, tulee meillä olla kansalaisrohkeutta ottaa aloite omiin käsiimme. Ainakaan suomalaisten ei tarvitse kärsiä EU-byrokratian kahleista, sillä eivät vanhat EU-maatkaan välitä kaikista byrokratian koukeroista. Ne ovat oppineet luovimaan byrokratian viidakossa ja sanovat piut paut monille Brysselistä tuleville kummallisuuksille. Myös meidän suomalaisten on syytä se pikku hiljaa oppia, muutoin turhat kustannukset karkaavat käsistä.

Jos kaikki kotimarkkinayritykset uskaltavat olla tekemättä euromuutoksia, suurin osa yrityksistä saa aikaa muutosten tekoon yli kolme vuotta ja pääsemme pahimman eli vuoden 2000 yli. Euroon siirtyvien kansainvälisten yritysten tulee kunnioittaa pienempiä tavarantoimittajiaan ja asiakkaitaan ja hyväksyä heidän kanssaan markkapohjainen kaupanteko. Tai D-markkainen tai franginen. Meillä kaikilla on sama tarve yksinkertaisiin menettelyihin siirtymävaiheessa. Kun muutosten tielle mennään, siirrytään samalla paperittomaan kirjanpitoon, jonka uusi kirjanpitolaki mahdollistaa.Paperittomasti euromuutokset on huomattavasti helpompi toteuttaa.

Kirjoittaja on KHT-tilintarkastaja.

Pauli@edi1.pp.fi

Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!
  1. 1

   Tässä suomalaisfirmassa ei ole yhtään esimiestä – ja uusi työntekijä saa ”lomalainaa”

  2. 2

   Bitcoinit polttelevat harvan suomalaisen taskuissa – ”Valvojan suurin huoli on, ymmärtävätkö yksittäiset sijoittajat riskit”

  3. 3

   Jarkko, 46, saa perustuloa 560 €/kk ja pyörittää suklaakauppaa – ”Rohkenin aloittaa tämän ansiosta”

  4. 4

   Perustulo oli ensin järkytys: lähihoitaja Veera, 30, on tyytyväinen kokeiluun – sai vakituisen työn

  5. 5

   Yli 4 000 euron tulot, hulppea asunto ja kallis auto – tällainen voi olla ”rikas köyhä”

  6. 6

   Rakennusalan konkari Pekka valmistaloista: Huonolla tuurilla jää vain kivijalka ja 300 000 € lainaa

  7. 7

   Korjausliikkeen riski voimistuu bitcoinissa – kuka pelastaa kryptovaluutan?

  8. 8

   Työpaikkojen sisäilmaongelmista kertominen vaikeaa – asiasta raportoineet kokevat tulleensa syrjityiksi

  9. 9

   Jan Hurrin kommentti: Totta kai kansa kuluttaa yli varojensa, kun velkaa saa ilmaiseksi

  10. 10

   Testaa, miten hyvin tunnet valuutat: 10 kysymyksen visa paljastaa näppituntumasi

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tässä suomalaisfirmassa ei ole yhtään esimiestä – ja uusi työntekijä saa ”lomalainaa”

  2. 2

   Jarkko, 46, saa perustuloa 560 €/kk ja pyörittää suklaakauppaa – ”Rohkenin aloittaa tämän ansiosta”

  3. 3

   Perustulo oli ensin järkytys: lähihoitaja Veera, 30, on tyytyväinen kokeiluun – sai vakituisen työn

  4. 4

   Jan Hurrin kommentti: Totta kai kansa kuluttaa yli varojensa, kun velkaa saa ilmaiseksi

  5. 5

   Bloomberg: Deutsche Bank sai haasteen Muellerilta – syynä asiakas Donald Trump

  6. 6

   Korjausliikkeen riski voimistuu bitcoinissa – kuka pelastaa kryptovaluutan?

  7. 7

   Rakennusalan konkari Pekka valmistaloista: Huonolla tuurilla jää vain kivijalka ja 300 000 € lainaa

  8. 8

   Yli 4 000 euron tulot, hulppea asunto ja kallis auto – tällainen voi olla ”rikas köyhä”

  9. 9

   Testaa, miten hyvin tunnet valuutat: 10 kysymyksen visa paljastaa näppituntumasi

  10. 10

   Espoolainen joulupukki kertoo hintansa – hämmästelee Porvoon pukin taksaa: ”Kuulostaa jo ihan mielettömältä”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Perhe osti valmistalon, jossa he eivät voi asua: ”Kotimme arvo on pankin mukaan 0 euroa”

  2. 2

   Espoolainen joulupukki kertoo hintansa – hämmästelee Porvoon pukin taksaa: ”Kuulostaa jo ihan mielettömältä”

  3. 3

   Perheenisä Pasi pelkää talvea: Avaimet käteen -talo sai energialuokan G – ”Ei varaa muuttaa terveempään taloon”

  4. 4

   ”Autojobbari Antti tienaa yli 70 000 euroa vuodessa ja viettää luksuselämää” – verottajalle vyöryy vinkkejä autokaupasta

  5. 5

   Halkoja, aurausta, mökin laajennusta – näin tavallinen kansa välttelee veroja

  6. 6

   Työttömyystukiin tulee uusi leikkuri – näin toimii kiistelty ”aktiivimalli”

  7. 7

   Tässä suomalaisfirmassa ei ole yhtään esimiestä – ja uusi työntekijä saa ”lomalainaa”

  8. 8

   Muovisissa vesijohdoissa piilee riski – suositellaan juoksuttamaan vettä

  9. 9

   Rakennusalan konkari Pekka valmistaloista: Huonolla tuurilla jää vain kivijalka ja 300 000 € lainaa

  10. 10

   Jarkko, 46, saa perustuloa 560 €/kk ja pyörittää suklaakauppaa – ”Rohkenin aloittaa tämän ansiosta”

  11. Näytä lisää