199701575 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

UUSI TALOUSLEHTI ON SYNTYNYT

18.11.1997 0:00

Taloussanomat aloittaa tänään ilmestymisensä luotettavana talousalan laatusanomalehtenä. Nyt ja tulevaisuudessa se palvelee yksityishenkilöitä, sijoittajia, yrittäjiä, päättäjiä, rahoitusalan ammattilaisia, yritysjohtoa, talouden ja tekniikan opiskelijoita. Ennen kaikkea Taloussanomat palvelee suomalaisia, joilla on vaalittavanaan taloudellisia arvoja.

Taloussanomat on palvelulehti, joka jakaa hyötytietoa niin yksilöllisten kuin yritystasonkin päätösten pohjaksi. Suomalaisia varten toimitettujen uutisten lisäksi lehti tarjoaa syventävää ja jäsenneltyä taustatietoa. Niiden kautta lukija pääsee lähemmäksi talousuutisten ja taloudellisen päätöksenteon taustoja, merkityksiä, kustannuksia ja vertailuja eurooppalaiseen ja kansainväliseen talouskehitykseen.

Taloussanomien tehtävänä on olla uutislehti mutta myös taloudellisen keskustelun päivittäinen suunnannäyttäjänä. Siksi Taloussanomat julkaisee erilaisia mielipiteitä, kommentteja, kolumneja ja katsauksia niin kansantaloudesta, politiikasta, piensijoittamisesta, yksityistaloudesta, kuluttamisesta kuin rahankäyttötavoistakin.

Taloussanomien tarkoituksena on vahvistaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja edistää yksityishenkilöiden taloudellista menestystä. Siksi lehti tukee markkinataloutta, tervettä taloudenpitoa ja reilua kilpailua.

Näitä periaatteita noudattaessaan toimitus tukeutuu journalismin parhaisiin perinteisiin ja vahvaan osaamiseen. Samalla Taloussanomien toimittajat haluavat edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, mielipiteen vapautta, kehitystä ja hyvinvointia.

Taloussanomat määrittää kantansa itsenäisesti moniarvoisuutta kunnioittaen, poliittisista, taloudellisista tai muista painostusryhmistä riippumatta. Lehti suhtautuu myönteisesti suomalaisuuteen, suomalaiseen yrittämiseen ja osaamiseen sekä kansallisesti tärkeisiin etuihin.

Taloussanomat ottaa selkeästi kantaa pääkirjoituksissaan, kommenteissaan ja mielipidekirjoituksissaan. Sen sijaan uutisosastoillaan lehti pitäytyy tiukasti irti mielipiteellisestä aineistosta.

Kun Taloussanomat arvioi taloudellista menestystä, se mittaa talouspolitiikan tekijöiden, elinkeinoelämän, yritysten, yritysjohtajien ja yksityisten henkilöiden taloudellista sekä henkistä selviytymiskykyä.

Mittareina käytetään tavoiteasettelua, suunnitelmien realistisuutta suhteessa voimavaroihin, suunnitelmien toteutustapoja ja -keinoja, tuotesuunnittelua ja tuotantotapoja, henkilöstöjohtamista, asiakassuhteiden hoitoa, toiminnan tehokuutta ja tuloksellisuutta sekä tulevaisuuden näkymiä.

Lukijoiden tulee arvioida myös Taloussanomia vastaavilla periaatteilla. Siksi lukijan on hyvä tietää myös lehden johtamisen pääperiaatteet.

Taloussanomien henkilöstön menestystä mitataan toiminnallisten, teknisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen ohella myös ihmissuhdetaitojen hallinnalla ja kyvyllä kannustaa työryhmän kaikkia jäseniä parempiin suorituksiin.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?