Kysely paljasti suomalaisen taitoluistelun pimeän puolen – syrjintää, pelkoa ja huutamista

Julkaistu:

Taitoluistelu
Joka viides taitoluistelija on kokenut harjoitusten ilmapiirin painostavaksi ja valmentajan käyttäytyneen aggressiivisesti. Toisaalta lajin parissa nautitaan myös monista hyvistä asioista.
Osa suomalaisista taitoluistelijoista kokee harrastuksensa parissa ikäviä asioita ja toivoo parannusta lajikulttuuriin. Tämä käy ilmi Suomen Taitoluisteluliiton Taloustutkimuksella teettämästä lajikulttuurikyselystä.

Tulosten mukaan lähes puolet luistelijoista kokee vähintään joskus, että valmentaja on suosinut joitain luistelijoita. Joka neljäs on pahoittanut mielensä valmentajan kommenteista ja joka viides on kokenut ilmapiirin harjoituksissa painostavaksi ja valmentajan käyttäytyneen aggressiivisesti. Aggressiivisella käytöksellä tarkoitetaan esimerkiksi tarpeetonta huutamista.

Useampi kuin joka kymmenes luistelija ei ole uskaltanut sanoa mielipidettään, koska on pelännyt valmentajan reaktiota.

Ikävien tapahtumien merkitystä korostaa se, että ne ovat harvoin jääneet yksittäiseen kertaan.

Kehitettävää lajikultturissa

Suomen Taitoluisteluliiton hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio myöntää, että lajikulttuurissa on kehitettävää.

– Valmennuskulttuuri koetaan suurimmaksi osaksi hyväksi. Mutta sitten on niitä valmentajia, jotka eivät kaikilta osin onnistu hyvän harjoitteluilmapiirin luomisessa. Meillä on tässä asiassa työtä, Raitio sanoo.

Taitoluisteluliitto on jo lisännyt valmentajien koulutuksiin pedagogisia jaksoja, mutta Raition mukaan tätä puolta korostetaan jatkossa koulutuksissa entistä enemmän. Liitto haluaa myös varmistaa, että valmentajien on seuroissa mahdollista tehdä työnsä hyvin.

Moni valmentaja kokee väsymystä ja ongelmia luistelijoiden vanhempien kanssa.

– Valmentajat kaipaavat säännöllistä esimiestyötä ja tukea. Se puoli pitää saada kuntoon, Raitio sanoo.

Hän peräänkuuluttaa myös vuorovaikutuksen lisäämistä kaikkien lajin parissa olevien kesken. Raitio sanoo olevansa surullinen esimerkiksi siitä, että neljä kymmenestä vanhemmasta pelkää, että keskustelu valmentajan kanssa vaikeasta aiheesta vaikuttaisi lapsen valmennukseen tai hänen pääsyynsä kisakokoonpanoon. Huoli on yleinen myös luistelijoilla.

– Uskon, että jo asian tiedostaminen auttaa, mutta tätä täytyy myös tuoda kovasti esille valmentajayhteisössä. Toivon, että voisimme puhua asioista rohkeammin ja hälventää pelkoja.

Keskustelua eri toimijoiden välillä vaatii myös esimerkiksi harrastuksen ryhmäkokojen säätäminen sopivalle tasolle. Seuroilla on paineita saada jäälle paljon luistelijoita, sillä jääaika maksaa paljon.


Toisaalta luistelijoiden yksi merkittävimmistä toiveista on saada valmentajaltaan henkilökohtaisempaa suhdetta ja ohjausta. Valmentajat taas kokevat riittämättömyyttä ryhmän ollessa iso ja luistelijoiden eri tasoisia.

– Luistelijoiden yksi isoimmista toiveista oli yhdenmukainen kohtelu valmentajan kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen ohella, Raitio kertoo.

Suomen Taitoluisteluliitto yrittää parantaa tilannetta jo tänä syksynä seuratoimijoiden ja valmentajien työpajoilla. Yhteen työpajaan kutsutaan myös jo uransa lopettaneita luistelijoita.

Työpajojen tarkoituksena on, että osallistujat keskustelevat kyselytulosten pohjalta ja oppivat toisiltaan. Parhaita käytäntöjä jaetaan kaikkien käyttöön, esimerkiksi seurojen kesken.

Paljon myös hyvää

Kyselytutkimus kertoo Suomen taitoluistelukulttuurista myös paljon hyvää. Yhdeksän kymmenestä luistelijasta voisi suositella lajia harrastukseksi.

Selvä enemmistö luistelijoista kokee lähes aina nauttivansa harjoituksista ja valmentajan olevan ystävällinen.

Urheilijoita innostaa luistelemaan etenkin halu kehittyä ja oppia uutta, rakkaus lajiin ja kaverit.

Luistelijoista lähes neljä kymmenestä kokee paineita ulkonäöstä harrastuksensa takia. Enemmistö luistelijoista on kuitenkin sitä mieltä, että valmentaja osaa puhua kehoon liittyvistä asioista rakentavasti.

Seksuaalista häirintää on kokenut vajaa kolme prosenttia kyselyyn vastanneista luistelijoista.

Taitoluistelun lajikulttuurikysely

Suomen Taitoluisteluliitto päätti kyselyn teettämisestä Taloustutkimuksella Suomen Voimisteluliiton esimerkin siivittämänä.

Kysely toteutettiin sähköpostin kautta lähetettynä internet-kyselynä keväällä ja kesällä 2019.

Tutkimus toteutettiin neljällä erillisellä kyselyllä, joiden kohderyhmät olivat lisenssin tällä hetkellä omaavat luistelijat ja heidän vanhempansa, valmentajat, arvioijat ja seuratoimijat. Vastausprosentti vaihteli 28 prosentista 47 prosenttiin.

Luistelijoista kyselyyn vastasi 475 henkilöä.

Taitoluisteluliitto aikoo uusia kyselyn 3–4 vuoden välein.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt