Luova ihminen voi olla riski parisuhteessa - Varo tätä piirrettä

Julkaistu:

Luovuus nähdään ihmissuhteissa yleensä tavoittelemisen arvoisena ominaisuutena. Se liitetään tiiviisti esimerkiksi kasvuun ja kehitykseen. Sillä on kuitenkin kääntöpuolensa.
Yhdysvaltalainen Harvardin yliopiston tutkija Francesca Gino on tutkinut luovuuden ja epärehellisyyden yhteyttä. Hänen aikaisemmat tutkimushavainnot ovat todentaneet, että luovuus ja epärehellisyys vahvistavat toisiaan.

Tuoreen tutkimuksensa perusteella Gino on tullut tulokseen, että epärehellisyys jopa lisää luovuutta.

Uusi tulos pohjautuu viiteen tutkimusotokseen, jossa luoviksi todetut henkilöt vääristelivät sana- ja numerotestiensä tuloksia.

Ginon esittelemä esimerkki todensi 153 henkilön testejä. 59 prosenttia testiin osallistuneista sai vilpillisen tuloksen.

Epärehellisyys ihmissuhteessa


Vilpillisyys on yksi pahimmista parisuhteen synneistä. Tampereen yliopiston psykologian emiritusprofessori Markku Ojasen mukaan epärehellisyys kertoo siitä, että minulla on oikeus rikkoa normeja.

- Meillä kaikilla on taipumusta uskoa omaan moraaliseen ylivoimaamme suhteessa muihin, mutta joillakin tällainen asenne on erityisen voimakas – tai sitten toisen ihmisen tunteiden huomioiminen on heikosti kehittynyt.

Luovuus auttaa selittelyssä


Ojanen kertoo myös piirteestä joka tulee esiin, kun ihminen tekee jotain häpeää ja syyllisyyttä aiheuttavaa.

- Kun itsearvostus saa kolauksen, haluamme olla hyviä ihmisiä myös omissa silmissämme. Kolausta voi lievittää selittämällä asian omalta kannalta parhain päin. Siinä olemme kovin taitavia. Teko ei johtunut minusta, vaan siitä ja siitä... Luovuus auttaa näiden selitysten tuottamisessa, hän tarkentaa.

Ojanen sanoo, että ihminen on taipuvainen uskomaan omia selityksiään.

- Ja, jos tunnistaa oman luovuutensa, se voi lisäksi antaa erikoisoikeuksia suhteessa muihin ihmisiin, jotka voivat vaikuttaa tylsiltä ja mielikuvituksettomilta, Ojanen lisää.

Evoluutiobiologisia syitä


Luovilla ihmisillä on usein korkeampi dopamiinitaso, sillä he eivät karta riskien ottamista. Ojasen mukaan monille ihmisen taipumuksille löytyy biologista perustaa, mikä sitten näkyy alttiutena toimia tietyllä tavalla.

- Evoluutiopsykologinen tulkinta voisi olla se, että luovuus antaa toisaalta mahdollisuuden rikkoa normeja ja kaavoja, mikä puolestaan voi edistää selviytymistä. Siihen voi kuitenkin liittyä liiallista riskien ottamista. Yhteisö voi myös rankaista, jos se huomaa, että normeja rikotaan muiden kustannuksella –  mitä tiiviimpi yhteisö, sitä tiukemmin epärehellisyyteen suhtaudutaan, hän sanoo.

Ja lisää:

- Kuitenkin noissa tutkimuksissa olennaista on se, että jopa ‘luovuusmoodin’ omaksuminen lisäsi epärehellisyyttä – ja siis samalla luovaa suhtautumista yhteisiin sääntöihin.

Useita tutkimuksia – sama tulos


Emeritusprofessori Ojanen on perehtynyt työssään epärehellisyyttä ja luovuutta käsitteleviin tutkimuksiin.

Francesca Ginon tutkimuksen ohella hän viittaa esimerkiksi Duken yliopiston yhdysvaltalais-israelilaisen psykologian ja taloustieteiden professori Dan Arielyn tutkimuksiin, joissa luoviksi todetut henkilöt ovat tehneet enemmän vilppiä verrattuna niihin, joiden luovuus on todettu vähäisemmäksi.

- Arielyn tutkimuksessa epärehellisyys lisääntyi jopa silloin, kun satunnaisesti valittu ryhmä käytti luovuuteen liittyviä sanoja heille annetussa kirjoitustehtävässä. Epärehellisyytta näissä tutkimuksissa arvioitiin omien testitulosten väärentelynä parempaan suuntaan, hän kertoo.

Ojasen mukaan tutkimusten erikoisin piirre, että luovuutta kuvaavien sanojen kuten, idearikas, nerokas, uusi ja erikoinen käyttäminen lisäsi vilpillisyyttä.

- Ihmettelin, että voiko tällainen luovuudesta muistuttaminen todella houkutella omaa etua palveleviin reaktioihin, hän sanoo.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt