Parisuhdeasiantuntija: Tämä ennustaa suhteen kestävyyttä - Seksi & Parisuhde - Ilta-Sanomat

Parisuhdeasiantuntija: Tämä ennustaa suhteen kestävyyttä

Oletko joskus ajatellut, että rakkaus ja vallan käyttäminen sulkevat toisensa pois?  On aika ajatella uudestaan!

5.3.2014 6:30

Hyvinvoivissa parisuhteissa rakkaus ja valta yhdistyvät tasapainoisella tavalla.

Saatat mielessäsi liittää vallankäytön manipuloimiseen ja pakottamiseen, mutta on myös olemassa myönteistä vallankäyttöä parisuhteessa.

Myönteinen vallankäyttö parisuhteessa on kykyä vaikuttaa toisen mieleen myönteisellä ja vastavuoroisella tavalla – jopa edistäen sitä kautta toisen tavoitteita samalla, kun toteuttaa itseään.

Vallankäytön suhteen tasapainoista suhdetta voi nimittää ”vallan tasapainoiseksi suhteeksi”.

Mistä tunnistan, onko parisuhteessani myönteistä vallankäyttöä?

Pariterapiaan tulevat ihmiset pohtivat usein vallankäytön tapoja suhteessaan. He haluavat muun muassa pohtia sitä, miten valta jakautuu, ja mikä on hyvää versus huonoa vallankäyttöä.

Mistä sitten tietää, onko omassa parisuhteessa tätä toivottavaa myönteistä vallankäyttöä?

Ensinnäkin voi kysyä itseltään ja toiselta, onko tämä sellainen parisuhde, jossa molemmat uskaltavat aidosti ja suoraan kertoa toinen toisilleen, mitä haluaa, mitä oikeasti ajattelee ja mihin uskoo. Koenko tulevani kuulluksi? Ovatko minun tarpeeni tärkeitä toiselle?

Myönteinen merkki on, että molemmat parisuhteen osapuolet kokevat omaavansa vaikutusvaltaa suhteessa toiseen, eli valta tulee jaetuksi tasapainoisella tavalla.

Kun valta koetaan jaetuksi tasapainoisella tavalla, kumppanit myös todennäköisemmin käyttävät suoria kommunikointistrategioita eli uskaltavat esimerkiksi ilmaista suoraan tarpeitaan kiukuttelun tai manipuloimisen sijasta. Myönteisessä vallankäytössä on siis reilu henki.

Vallan jakautuminen tasaisesti ennustaa suhteen kestävyyttä Maailman kuuluisimman parisuhdetutkija John Gottmanin mukaan parisuhde kestää ja voi hyvin, jos naisella on yhtä paljon vaikutusvaltaa parisuhteessa kuin miehellä.

Gottmanin tarkoittama vallan jakaminen ei niinkään liity siihen, miten kotitöitä jaetaan tai kumman pankkitililtä kulut maksetaan. Gottman korostaa, että sinulla on valtaa suhteessa, jos kumppanisi on vastaanottavainen tunteillesi, huomioi tunteesi ja kunnioittaa sinua.

Silloin kun vastaanottavaisuus toisen vaikutusvallalle on vastavuoroista, parisuhde todennäköisemmin kestää ja voi hyvin.

Jos kokee tulevansa tunnetasolla huomioiduksi ja saavansa vaikuttaa yhteiseen päätöksentekoon, ei välttämättä koe ongelmalliseksi, jos joutuu tekemään enemmän kotitöitä. Vallan tasainen jakautuminen parisuhteessa ennustaa myös pariskunnan parempaa stressinsietokykyä.

Näkymätön vallankäyttö tuhoaa

Parisuhteen hyvinvoinnin kannalta olennaista on myös, onko suhteessa käytetty valta piilotettua eli näkymätöntä, vai onko se tietoisesti jaettua. Tietoisesti jaettu valta vahvistaa, kun taas näkymätön vallankäyttö tuhoaa suhdetta.

Näkymätöntä vallankäyttöä voi olla esimerkiksi tärkeiden tietojen pimittäminen kumppanilta, rahankäyttöön liittyvät salaisuudet tai toistuvat salaiset uskottomuusepisodit.

Näkymätön vallankäyttö nakertaa usein parisuhteen läheisyyttä salakavalasti. Nakertumisen huomaa usein vasta siinä vaiheessa, kun toinen tuntuu jo melko etäiseltä ja jopa vieraalta.

Läheisyyden ja intiimiyden palauttamiseen on tällöin vain yksi varma polku: salaisuuksien purkaminen ja jaettuun valtaan suostuminen.

Riippuvaisemmalla osapuolella ei aina ole valtaa olla oma itsensä

Monien parisuhdeasiantuntijoiden mukaan se suhteen osapuoli, joka kokee omaavansa vähemmän valtaa parisuhteessa, tulee usein sillä tavoin riippuvaiseksi, ettei menettämisen pelosta uskalla olla täydesti oma itsensä.

Ihmiset voivat luopua yllättävän tärkeistä asioista ollakseen suhteessa, he voivat jopa luopua ydinarvoistaan.

Tällainen luopuminen näivettää omaa minuutta tavoilla, joka heikentää mahdollisuutta myönteiseen vallankäyttöön entisestään. Lisäksi liiallinen sopeutuminen toisen tarpeisiin voi johtaa myös katkeruuteen, joka ennen pitkää alkaa syödä suhdetta.

Parisuhdetutkijat ovatkin tuoneet esille tavallaan paradoksaalisen löydöksen: ihminen, joka on tarvittaessa valmis luopumaan parisuhteestaan, uskaltaa todennäköisemmin käyttää myönteistä valtaa, esimerkiksi ilmaista itseään suoremmin.

Pelko toisen menettämisestä vastaavasti kahlitsee myönteisen vallankäytön mahdollisuuksia.

Vallan epätasaisesta jakautumisesta maksavat molemmat hintaa

Huonommin voivissa parisuhteissa voi usein erottaa kuvion, jossa parisuhteen arki rakentuu enemmän valtaa omaavan osapuolen intressien ympärille.

On tärkeää huomata, ettei tämä useinkaan tapahdu tietoisesti tai tahallisesti, vaan on monesti tuottamuksellista. Omia tarpeitaan liiaksi uhraava osapuoli saattaa alitajuisesti myös reagoida vallan epätasaiseen jakautumiseen  siten, että lakkaa antamasta toiselle hellyyttä tai seksiä. Läheisyys vähenee ja ohenee.

Tällöin käy ennen pitkää niin, että valtaa enemmän käyttävä alkaa myös ikään kuin maksaa hintaa vallan epätasaisesta jakautumisesta, esimerkiksi yksinäisyytenä. Näissä olosuhteissa myös uskottomuuden riski kasvaa.

Vallan tasapainoisessa suhteessa molemmat huoltavat suhdetta

Vallan tasapainoisissa suhteissa molemmat osapuolet jakavat vastuun itse suhteen ”huoltamisesta”. Toisin kuin monesti ajatellaan, parisuhteen huoltamisen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että aivan kaikki tunteet ja tuntemukset jaetaan joka hetki.

Itse asiassa hyvää erillisyyttä on myös kyky hetkittäin kantaa joitain tunteita ja ajatuksia tarvittaessa myös itsekseen.

Jotta suhde ei kuormitu liikaa, kaikkea ymmärrystä ei siis kannata odottaa kumppanilta, vaan on hyvä muistaa myös ystävyyssuhteiden merkitys jakamisessa.

Lisäksi suhteen huoltotavoista on hyvä käydä keskustelua: millainen huolto meille toimii? Tässäkin keskustelussa molemmilla tulee olla yhtä vahva ääni ja yhtä paljon vaikutusvaltaa.

Kirjoittaja on psykologi, psykoterapeutti ja parisuhdevalmentaja.

Lähde: Rakkaudeksi.fi

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?