Millainen suomalainen on seksikumppanina?

Julkaistu:

Suomalaiset eivät ole kovin yllätyksellisiä seksin harrastajia, ilmenee Terve.fi -hyvinvointimedian toteuttamasta Suuresta suomalaisesta seksikyselystä 2010.

Kyselystä selviää muun muassa, että vain noin kymmenesosa suomalaismiehistä ja -naisista on valmiita harrastamaan seksiä spontaanisti paikasta ja tilanteesta riippumatta. Noin puolet kuitenkin kertoo spontaaniuden pitävän jossain määrin paikkansa.

Naiset seksikumppaneina kiihkeitä ja vaihtelunhaluisia, miehet eri asentoja kaipaavia

Seksikyselystä paljastuu myös, millaisina seksikumppaneina suomalaiset pitävät itseään. Suomalaisnaiset mieltävät itsensä seksikumppanina eniten kiihkeiksi. Intohimoisen kiihkeänä rakastajana itseään piti peräti lähes puolet naisista (48,3 %). Toiseksi yleisimmin naiset kokivat olevansa vaihtelunhaluisia (38,2 %).

Miesten suosituin vastaus kysymykseen oli vaihtelunhalu, jonka vastausvaihtoehtojen joukosta poimi melkeinpä puolet (48,4 %) miehistä. Eri asentoja kaipaavia miehiä oli noin kolmasosa (31,1 %) vastaajista. Kolmanneksi eniten miehet pitivät itseään kiihkeinä seksikumppaneina (30,9 %).

Naisten kolmanneksi ja neljänneksi eniten vastauksia poimineet vaihtoehdot olivat toistensa vastakohtia. Vaikeasti tyydytettäviä seksikumppaneita naisista oli noin 28 prosenttia, kun taas helposti tyydytettäväksi itsensä mielsi viidesosa (21,3 %) naisista. Miehistä vain alle kahdeksan prosenttia piti itseään vaikeasti tyydytettävänä.

Näiden vastausosuuksien perusteella suomalaismiehet ja -naiset sopivat toisilleen seksikumppaneiksi hyvin, sillä suurin osa sekä miehistä että naisista on vaihtelunhaluisia ja kiihkeitä.

Vastaajat saivat valita kysymyksen kohdalla 10 erilaisesta vaihtoehdosta 1-3 mielestään kuvaavinta.

Muita paljon vastaajia keränneitä vastausvaihtoehtoja kysymykseen millaiseksi miellät itsesi seksikumppanina olivat

naisten kohdalla:- eri asentoja kaipaavaksi (20,9 %)- mielikuvituksekkaaksi (18,9 %)- konservatiiviseksi (13,9 %)- notkeaksi (11,2 %)

ja miesten kohdalla:- helposti tyydytettäväksi (28,5 %)- mielikuvituksekkaaksi (24,8 %)- konservatiiviseksi (17,3 %)

Liekö suomalaisnaisten seksiolemus muuttunut lähiaikoina hieman vapaampaan suuntaan, sillä vielä viime keväänä Kimallus.fi -sivuston toimesta järjestetyn naiskuvatutkimuksen mukaan konservatiivisena itseään seksikumppanina piti jopa 30 prosenttia naisista. Tosin myös tuolloin naisten suosituin vastausvaihtoehto oli vaihtelunhalukkuus.

Nyt vaihtelunhaluisten naisten osuus oli kylläkin noussut entisestään (vertaa: naiskuvatutkimuksessa 2009 vaihtelunhaluisena itseään piti noin kolmasosa vastaajista, kun seksikyselyssä 2010 vaihtelua kaipaavien naisten osuus oli noussut lähelle 40 %).

Haluttomaksi itsensä koki Terve.fi:n tämänvuotisessa seksikyselyssä vain noin viisi prosenttia miehistä ja kahdeksan prosenttia naisista.