25 vastausta kertoo: Tällaisen presidentin Suomi sai Sauli Niinistöstä

rac

Julkaistu:

Näin Niinistö vastasi suomalaisia puhuttaviin kysymyksiin IS:n vaalikoneessa.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistön 2159 päivää Mäntyniemessä jatkuvat kuudella vuodella. Niinistön toinen kausi varmistui myöhään sunnuntai-iltana.

Mutta mitä mieltä Niinistö olikaan suomalaisia puhuttavista kiperistä kysymyksistä?

Niinistö vastasi Ilta-Sanomien vaalikoneen 27 kysymyksestä 25:een. Vastauksista selviää, että hän on muun muassa sitä mieltä, että Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa. Presidentti myös toivoo, että eutanasia eli armokuolema vielä laillistetaan osaksi suomalaista terveydenhuoltoa

Tässä uudelleenvalitun presidentin kaikki vastaukset IS:n vaalikoneessa.

1. Suomen pitäisi hakea Naton täysjäsenyyttä seuraavan eduskuntakauden aikana.

Näin Niinistö vastasi: Naton jäsenyyden hakeminen ei ole kalenterikysymys, vaan tilanteesta riippuva. Kysymykseen ei siksi voi antaa kaavanomaista vastausta. Nykyinen hallitus avasi mahdollisuuden hakea jäsenyyttä ja mahdollisuus on jo sellaisenaan turvallisuuspolitiikassa väline.

2. Suomen Nato-jäsenyydestä tulisi järjestää neuvoa-antava kansanäänestys.

Nato edellyttää, että jäsenyydellä on kansan tuki. Kansan tuki on mielestäni mitattava legitiimillä tavalla, siis niin, että hävinnytkin osapuoli joutuu myöntämään oikein menetellyn. Eduskunta tekee lopullisen Nato-päätöksen; ellei kansalta ole kysytty, siitä nousee pääargumentti Natoa vastaan. Minulle sopii, jos joku kansanäänestyksen asemesta keksii täysin luotettavan ja legitiimin mittaustavan. Se ei kyllä paljoa kansanäänestyksestä varmaan poikkeaisi.

3. Venäjä on Suomelle sotilaallinen uhka.

Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa

4. Suomen on mahdollista pysytellä puolueettomana, jos Naton ja Venäjän välille syttyy sotilaallinen konflikti Itämerellä.

Konfliktin ja sodan välillä on iso ero – pienimuotoinen konflikti ei vedä muita mukaansa, ei siis Suomeakaan. Suurempi konflikti johtaa helposti täysimittaiseen sotaan, jolloin Suomen on pidettävä omasta alueestaan huolta.

5. Suomeen kohdistuva terrorismin uhka on nyt merkittävästi suurempi kuin viisi vuotta sitten.

Suojelupoliisin uhka-arvion mukaan terrorismin uhka Suomessa on tasolla kohonnut eli korkeampi kuin viisi vuotta sitten.

6. Eduskunnan pitäisi säätää uusi tiedustelulaki kiireellisenä 5/6-osan enemmistöllä jo tämän vaalikauden aikana.

Olen viiden vuoden ajan kolmen hallituksen ja kahden eduskunnan kanssa hoputtanut tiedustelulainsäädännön pikaista uudistamista. Hoputan edelleen, säätämisjärjestys on eduskunnan käsissä.

7. Suomen EU-jäsenyydestä pitäisi järjestää uusi kansanäänestys.

Miksi ihmeessä?

8. Suomen pitäisi kannustaa EU:ta purkamaan Venäjälle Krimin valtauksen vuoksi asetetut pakotteet.

Tähän Niinistö ei vastannut.

9. Presidentin valtaoikeudet eivät nykyisellään riitä ulkopolitiikan hoitamiseen muiden maiden valtiopäämiesten kanssa.

Valtaoikeudet ovat pääosin kohdallaan ja riittävät.

10. Oikeus valita hallituksen muodostaja pitäisi palauttaa presidentille.

Ei sovellu parlamentaariseen järjestelmään.

11. Presidentin armahtamisoikeudesta pitäisi luopua ja siirtää se täysin korkeimmalle oikeudelle.

Armahdusoikeus on jäänne menneestä.

12. Presidentin ei tarvitse olla syntyperäinen Suomen kansalainen.

Viime perustuslakiuudistuksessa katsottiin, ettei tähän vaatimukseen ole tarpeen tehdä muutoksia. Ehkä sitten seuraavassa.

13. Presidentin toimikausi tulisi lyhentää nykyisestä kuudesta vuodesta neljään vuoteen.

Kuuden vuoden kausi on pisimpiä, mitä maailmalla tunnetaan. Optimi voisi olla viisi vuotta.

14. Presidentin palkkaa tulisi alentaa nykyisestä.

Presidentin palkkio alennettiin 2013 pyynnöstäni yli 20 prosentilla. Vaikka palkkio pysyisi ennallaan, se olisi vuonna 2024 sama kuin 18 vuotta aiemmin.

15. Kansalaistottelemattomuus on hyväksyttävä keino paperittomien turvapaikanhakijoiden auttamisessa.

Auttaa toki voi, mutta se ei edellytä kansalaistottelemattomuutta. Eri asia on, jos apua annetaan rikkomalla lakia. Oikeuden ottamisesta omiin käsiin ei juuri hyvää seuraa.

16. Kaikille turvapaikkatutkinnan takaavat kansainväliset sopimukset eivät enää sovellu Euroopan nykyiseen tilanteeseen.

Sopivat, mutta niitä tulisi jokaisen noudattaa. Tämä taas toteutuu parhaiten, jos EU valvoisi rajoillaan.

17. Rikoksesta tuomitun ulkomaalaisen pitää saada Suomesta turvapaikka tai oleskelulupa, jos hän on hengenvaarassa kotimaassaan.

Suomea sitoo niin sanottu palautuskielto, jonka mukaan ketään ei voida palauttaa, jos on ilmeistä, että hän joutuisi hengenvaaraan lähtömaassaan. On mahdollista myöntää väliaikaisesti oikeus jäädä Suomeen, kunnes henkilön palauttaminen on mahdollista.

18. Ihmisoikeudet eivät kuulu terroristeille.

Terroristit pitää saattaa vastuuseen teoistaan oikeuskäytäntömme mukaisesti. Jokaisella ihmisellä on kuitenkin samat, jakamattomat ihmisoikeudet.

19. Väkivalta- ja seksuaalirikollisten tuomioita tulisi koventaa.

Rangaistusten mittaamisessa tulisi tuntuvammin ottaa huomioon uhrin fyysisen kärsimyksen ohella hänen kokemansa henkinen kärsimys, joka saattaa kestää eliniän.

20. Eutanasia pitäisi laillistaa osaksi suomalaista terveydenhuoltoa.

Kyllä, toivon sen olevan mahdollista.

21. Kreationismia eli luomisuskoa pitäisi opettaa kouluissa.

Tähän Niinistö ei vastannut.

22. Ruotsin kielen pakollisuudesta olisi luovuttava kouluopetuksessa.

Suomi on kaksikielinen maa. Tiivistyvässä Pohjoismaiden yhteistyössä ruotsin kielestä on tuntuva apu.

23. Valtiovallan tulee suhtautua neutraalisti uskontoihin, eikä Jumalan siunauksen toivottaminen kuulu presidentin uuden vuoden puheeseen.

Viranomaisten ja valtiovallan tulee suhtautua neutraalisti eri uskontoihin. Olen toivottanut uuden vuoden puheessani suomalaisille Jumalan siunausta ja teen niin jatkossakin mikäli minut valitaan.

24. Yhteiskunnallista tasa-arvoa pitäisi edistää jakamalla perhevapaat tasaisesti isän ja äidin kesken.

Hallitus valmistelee tällä hetkellä perhevapaauudistusta, joka omalta osaltaan edistää tasa-arvoa. Kannatan tasa-arvon edistämistä tässäkin asiassa.

25. Presidentin pitäisi ottaa sosiaalisessa mediassa kärjekkäästi kantaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaan.

Joskus tilanne voi vaatia perusteltua ulostuloa sosiaalisessa mediassa, joka on aivan eri asia kuin kärjekäs twiitti.

26. Presidentin tulisi näyttää esimerkkiä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ja suosia näkyvästi ekologisia vaihtoehtoja.

Kyllä, olen itsekin tehnyt sitoumuksen alentaa energiankulutustamme ja myös toiminut esim. asennuttamalla maalämmön. Presidentti voi myös toimia ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä: olen ollut yllättynyt, kun presidentit Putin ja Trump heidät tavatessani, suhtautuivat myönteisesti ns. mustan hiilen torjuntaan, jota Suomi Arktisessa Neuvostossa ajaa.

27. Finlandiasta pitäisi tehdä Suomen kansallislaulu Maamme-laulun sijasta.

Maamme-laulu on kansallislaulumme, Finlandialla sija sydämissämme. Molemmilla on paikkansa kansallisina symboleina.
  • Oheisella videolla Niinistö itse luotaa tulevaa toista kauttaan.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt