Oletteko ollut putkassa, Pekka Haavisto? Ja 49 muuta kysymystä

Ilta-Sanomien juttusarjassa esitetään 50 kysymystä presidenttiehdokkaille. Vihreiden ehdokas Pekka Haavisto aloittaa.

Pekka Haaviston mielestä presidentin valtaoikeudet ovat nyt kohdallaan.

7.1.2012 7:30

Aluksi kysymyksiä, jotka liittyvät arvoihinne ja persoonaanne.

1. Mitkä ovat kolme tärkeintä arvoanne?

PH: 1. Ihmisoikeudet, 2. Demokratia, 3. Luonnonsuojelu

2. Kuka seitsemästä muusta presidenttiehdokkaasta on mielestänne lähinnä omaa arvomaailmaanne?

PH: Eva Biaudet 3. Ketä Suomen edellisistä presidenteistä arvostatte eniten? Perustelkaa myös.

PH: Juho Kusti Paasikivi, joka oli keskeinen rauhanneuvottelija Suomen historian monissa käännekohdissa. Neuvottelut Moskovassa loka-marraskuussa 1939 ja maaliskuussa 1944 kuuluvat historiamme vaikeimpiin. 4.  Seuraavan presidentin veroton palkkio nousee 126000 eurosta 160000 euroon vuodessa. Onko palkkio mielestänne: a) liian pieni, b) sopiva, c) liian suuri. Jos, niin kuinka paljon liian suuri?, d) aiotte presidentiksi tultuanne palauttaa/lahjoittaa korotuksen.

PH: B. Mielestäni presidentin palkkion tulisi olla normaalia veronalaista tuloa. Ei ole erityistä perustetta, miksi presidentin palkkion pitäisi olla veroton.

5. Onko teitä tuomittu koskaan tuomioistuimissa?

PH: Ei ole.

6. Onko teidän tekemisistänne käynnistetty esitutkinta, joka ei ole johtanut syytteeseen?

PH: Ei ole.

7. Oletteko ollut tutkintavankeudessa, pidätettynä tai kiinniotettuna?

PH: En

8. Oletteko ollut poliisin putkassa?

PH: En. 9. Jos olette saanut liikennesakkoja (esimerkiksi ylinopeussakkoja yms.), mikä on suurin saamanne sakko ja mistä se tuli?

PH: En ole.

10. Oletteko kokeillut koskaan huumeita?

PH: En.

11. Onko teillä jokin krooninen sairaus?

PH: Ei ole.

12. Ottaisitteko presidenttinä huomioon hiilijalanjäljen koon virkamatkustamisessanne? Jos kyllä, miten?

PH: Kyllä. Kotimaassa liikkuisin mahdollisuuksien mukaan junalla. Ulkomaanmatkoilla käytettäisiin kaikissa mahdollisissa tilanteissa vuorokoneita vuokratun yksityiskoneen sijaan. Presidentin virka-autoksi vaihdettaisiin hybridiauto nykykaluston vanhentuessa. Presidentinlinnassa, Mäntyniemessä ja Kultarannassa kiinnitettäisiin huomiota energiansäästöön mm. lämmityksessä ja valaistuksessa.

13. Pukeutuisitteko presidenttinä turkkiin tai turkishattuun?

PH: En.

14. Onko teitä kiusattu koulussa?

PH: Ei. 15. Oletteko itse kiusannut jotakuta koulussa?

PH: Ei normaalia aika kovaotteista poikien lumisotaa enemmän. 16. Mitä teistä ei tiedetä? Kertokaa ainakin yksi sellainen asia.

PH: Yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia asioita.

17. Mitä sanaa käytätte puheessanne eniten?

PH: Olla-verbin eri muotoja. 18. Mitä sanaa inhoatte eniten?

PH: Loukkaavia sanoja.

19. Mikä oli haaveammattinne lapsena?

PH: Rallikuski.

20. Mikä on paras piirre luonteessanne, kun arvioitte asiaa itse?

PH: Kärsivällisyys ja kyky kuunnella ihmisiä.

21. Entä mikä on huonoin piirre, kun arvioitte asiaa itse?

PH: Kyky lykätä siivouksen aloittamista.

22. Miten hoidatte kuntoanne ja montako kertaa viikossa normaaliaikana?

PH: Kävelen, pyöräilen, liikun luonnossa, käyn salilla. Normaalioloissa 2-3 kertaa viikossa.

23. Mikä on ns. "paheenne"?

PH: Salmiakki.

24. Onko hiustenne väri aito oma värinne?

PH: Kyllä. Ne harmaantuivat ympäristöministerinä.

25. Mikä on lempiruokanne?

PH: Kasvispasta.

26. Jos ette asuisi Suomessa, missä maassa haluaisitte asua?

PH: Kanadassa on samanlaista luontoa kuin Suomessa.

Kysymyksiä presidentin tehtävistä ja toiminnasta presidenttinä.

27. Onko olemassa jokin sellainen rikos, josta mielestänne tekijää ei pitäisi päästää vapaaksi koskaan?

PH: Ei, koska ihmisen muuttuminen on aina mahdollista.

28. Onko olemassa jokin valtaoikeus, jonka haluaisitte antaa presidentille?

PH: Ei. Valtaoikeudet ovat nyt kohdallaan.

29. Mihin valtioon tekisitte presidenttinä ensimmäisen valtiovierailun?

PH: Naapurimaihin Ruotsiin, Viroon ja Venäjälle, tässä järjestyksessä.

30. Tasavallan presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö. Luovuttaisitteko ylipäällikkyyden toiselle Suomen kansalaiselle? a) kyllä, välittömästi, b) vain jos Suomea uhkaa jokin ulkoinen vaara tai uhkatekijä, c) en missään tilanteessa

PH: B. Toimisin perustuslain mukaan siten, että sodan olosuhteissa voidaan ylipäällikkyys tarvittaessa siirtää sodanjohdolle, kuten aikanaan C.G.E. Mannerheimille.

31. Millä kielillä pystytte keskustelemaan?

PH: Suomi, ruotsi, englanti. Ymmärrän jonkin verran ranskaa, mutta keskustelu sillä kielellä ei ole puoleltani kovin lennokasta.

32. Jos tulette valituksi presidentiksi, osallistuisiko puolisonne niille valtiovierailuille, joihin myös hänet on kutsuttu?

PH: Ilman muuta.

33. Jos teidät valitaan presidentiksi, keitä lähipiiristänne muuttaisi Mäntyniemen virka-asuntoon kanssanne?

PH: Puoliso. 34. Jos teidät valittaisiin presidentiksi, pitäisikö puolisonne siviilityönsä?

PH: Kyllä.

Kysymyksiä ulkopolitiikan alueelta

35. Perustuslain mukaan "Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa". Luetteko tämän lauseen niin, että a) presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa? b) valtioneuvosto johtaa Suomen ulkopolitiikkaa? c) presidentti ja valtioneuvosto johtavat ulkopolitiikkaa yhdessä tasavahvoina?

PH: A. Presidentti johtaa ulkopolitiikkaa, mutta yhteistoimintavelvoite on hyvin painava. Ilman presidentin ja valtioneuvoston yhteistoimintaa ja koordinaatiota maalla ei ole yhteistä ulkopolitiikkaa.

36. Pidättekö mahdollisena, että toimikaudellanne eduskunta joutuu ratkaisemaan ulkopolitiikkaan liittyvän erimielisyytenne hallituksen kanssa?

PH: On mahdollista, mutta ei todennäköistä. Presidentin ja hallituksen kiistakysymyksiä ei varmasti usein tule eduskunnan ratkaistavaksi, koska ne pyritään sovittelemaan presidentin ja hallituksen kesken.

37. Mikä sellainen kysymys voisi olla?

PH: Jokin kansainvälinen kriisitilanne, jossa Suomi joutuu näyttämään, että vaikka hallituksella olisi valmius tehdä tietynlainen päätös, presidentti ja eduskunnan enemmistö eivät voi siihen suostua.

38. Olettakaamme, että Syyriassa puhkea sisällissota. Yhdysvallat ja Nato tukevat oppositiota, Venäjä maan hallitusta. Sota jäädyttää suurvaltojen suhteet.

a) Mitä tekisitte tasavallan presidenttinä?

PH: Toimisin kaikin tavoin siviilien suojelemiseksi, sotatoimien pysäyttämiseksi, ihmisoikeuksien puolesta ja demokraattisten vaalien aikaansaamiseksi Syyriaan. Pitäisin aktiivisesti yhteyttä YK:hon ja Arabiliittoon, ja kannustaisin hallitusta ponnisteluihin rauhan ja demokratian tukemiseksi EU:n kautta.

b) Kuka on vaikutusvaltaisin henkilö, samalla ns. kaverinne, jolle tilanteessa soittaisitte?

PH: Pitäisin yhteyttä Washingtoniin, Moskovaan, Arabiliiton pääsihteeriin ja YK:n pääsihteeriin.

39. Olettakaamme, että Ruotsi hakee Naton jäsenyyttä.

a) Mitä tekisitte?

PH: Jos se tapahtuisi Suomea etukäteen informoimatta, tekisin koivistot.

b) Kuka on vaikutusvaltaisin henkilö, samalla ns. kaverinne, jolle tilanteessa soittaisitte?

PH: Ruotsin pääministeri.

40. Olettakaamme, että lyhyen ajan sisällä jopa parikymmentä kaksoiskansalaisuuden omaavaa suomalaisvenäläistä lasta on viety Venäjälle vastoin lasten ja heidän suomalaisvanhempiensa tahtoa avioero- ja huoltajariitojen yhteydessä.

a) Mitä tekisitte?

PH: Keskustelisin Suomen pääministerin, ulkoministerin ja oikeusministerin kanssa siitä, mihin toimiin hallitus voi asiassa ryhtyä, ja mitä lakeja tai kansainvälisiä sopimuksia tilanteessa on rikottu. Tarvittaessa tehtäisiin nootti Venäjälle näistä tapauksista, ja pyydettäisiin vastausta Venäjän hallitukselta.

b) Kuka on vaikutusvaltaisin henkilö, samalla ns. kaverinne, jolle asiassa soittaisitte?

PH: Keskustelisin Venäjän presidentin kanssa.

41. Millä Suomen teidän mielestänne pitäisi korvata maamiinat, kun Suomi luopuu niistä päätettyään liittyä Ottawan sopimukseen?

PH: Korvaaviin asejärjestelmiin on varattu 300 miljoonaa euroa. Hankintoihin kuuluu mm. viuhkapanoksia, pimeänäkölaitteita, lennokkeja ja panssarimiinojen uusimista.

42. Haluaisitteko, että EU:n ulkopuolella asuvien ulkomaalaisten oikeuksia ostaa Suomesta tontteja ja kiinteistöjä, rajoitettaisiin?

PH: En. Suomen on kuitenkin esitettävä Venäjälle vastavuoroisuutta maa- ja kiinteistöhankinnoissa niin, että Suomen kansalaisilla Venäjällä olisi vastaavat oikeudet. Presidentin on pidettävä tätä kysymystä esillä myös omissa tapaamisissaan.

43. Minkä näette syyksi siihen, että Venäjä on viime aikoina kritisoinut Suomea erityisen voimakkaasti? Esimerkkeinä mainittakoon ns. lapsikaappaukset, isoäitien käännytyspäätökset ja venäläisten vapaa-ajan asuntoihin tehdyt murrot itärajalla.

PH: Venäjällä on viime vuosina ollut nousussa kansallismielinen ajattelutapa, samaa ilmiötä on ollut myös EU-maissa ja Suomessa. Silloin korostuvat maan omiin kansalaisiin kohdistuneet mahdolliset uhat, väärinkäytökset tai ilmiöt, joita voi tulkita syrjinnäksi. Venäjän politiikassa on mm. Baltian maiden itsenäistymisen jälkeen korostettu ns. ulkovenäläisten suojelua, ja samaa ilmiötä on nähtävissä joissakin Suomea koskevissa kommenteissa.

Toisaalta viime vuosina ei ole ollut Zhirikovskin kaltaisten "Suomen syöjien" puheenvuoroja.

On tärkeää, että Suomessa oikeusvaltiota ja sen periaatteita noudatetaan kaikkien maassa asuvien kohdalla, myös venäläistaustaisten. Tämä leikkaa turhilta syytöksiltä siivet.

Kysymyksiä muilta politiikan alueilta.

44. Mikä on ennustuksenne Suomen työttömyysprosentista vuonna 2018?

PH: Hollannissa työttömyysaste on ollut kolmen prosentin, Saksassa viiden prosentin luokkaa. Presidenttinä teen kaikkeni, että työttömyysprosentti painuisi alas. Asetetaan tavoitteeksi viisi prosenttia 2018.

45. Pidättekö mahdollisena, että euro ei ole Suomen valuuttayksikkö 2018?

PH: EU:n ja euron kriisissä kaikki on mahdollista, mutta eurosta luopuminen on epätodennäköistä. Uskon, että Saksan ja Ranskan linjauksilla euroalue säilyy, ja Suomi pysyy siinä mukana.

46. Onko teidän mielestänne viime aikoina vähemmistöjen vastainen ilmapiiri lisääntynyt Suomessa?

PH. Asenteet eivät ole paljoa muuttuneet, mutta julkisessa keskustelussa, mm. internetissä, kielenkäyttö on käynyt syrjivämmäksi ja loukkaavammaksi.

47. Mitä tekisitte sen poistamiseksi?

PH: Presidenttinä puuttuisin suomalaiseen "kiusaamisen kulttuuriin", johon kuuluvat koulukiusaaminen, nettikiusaaminen, työpaikkakiusaaminen – kohta kai vanhainkotikiusaaminenkin. Oikea keino on nopea puuttuminen kiusaamiseen ja syrjintään, ja kansalaisten rohkaiseminen tähän.

48. Toivotteko, että lakialoite, joka sallisi samaa sukupuolta olevien parien solmia avioliiton ja saada sitä myötä adoptio-oikeuden, etenee eduskunnassa laiksi?

PH: Kyllä.

49. Pitääkö mielestänne turvapaikanhakijoiden perheiden yhdistäminen tehdä a) heidän omalla kustannuksellaan? b) verovaroilla? c) sekä että?

PH: C. Perheiden yhdistämiseen ja perheenjäsenien tuloon Suomeen voi liittyä kotoutumistarpeita – esimerkiksi koulutusta, kielen oppimista jne. – joita katetaan myös verovaroin. Nopea kotoutuminen, kielen oppiminen ja valmius toimia työelämässä on kaikkien etu.

50. Jos teistä ei tule seuraavaa tasavallan presidenttiä, mitä arvelette tekevänne vuonna 2015?

PH: Ajattelin seurata auringonpimennystä 20.3.2015 presidentinlinnan parvekkeelta. Ellen ole presidentti, seuraan sitä omalta parvekkeeltani.

Luitko jo nämä?