Näin presidentin valta muuttuu

Seuraavan tasavallan presidentin on toimittava uudistetun perustuslain mukaan.

Presidentti Tarja Halonen kirjamessuilla syksyllä 2011.

24.11.2011 13:26 | Päivitetty 25.11.2011 9:57

Sen keskeiset muutokset liittyvät tasavallan presidentin ja eduskunnan luottamuksen varassa toimivan valtioneuvoston eli hallituksen toimivaltuuksien selkeyttämiseen.

Pääministerin tehtäviä koskevaan perustuslain kohtaan lisätään säännös, jonka mukaan pääministeri edustaa Suomea valtion ylimmän johdon edustusta vaativassa Euroopan unionin toiminnassa.

Presidentti säilyttää edelleen asemansa merkittävänä valtioelimenä ja valtionpäänä. Ulkopolitiikan johtamista koskeva perustuslain säännös ei muutu: Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Jos päätöksenteossa on erimielisyys presidentin ja valtioneuvoston välillä, asia päätetään eduskunnan hyväksymän kannan mukaisesti.

Suomen osallistumisesta kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan päätetään kuitenkin kriisinhallintalain mukaisesti, eli päätöksen tekee tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen pohjalta ja eduskunnan kuulemisen jälkeen.

Toimivalta antaa hallituksen esitykset eduskunnalle kuuluu jatkossa valtioneuvostolle. Valtioneuvosto päättää myös esitysten täydentämisestä ja peruuttamisesta samoin kuin hallituksen kertomusten antamisesta eduskunnalle.

Presidentin tähänastinen rooli hallituksen esitysten antajana on lähinnä muodollinen, sillä presidentti ei voi estää esityksen antamista eduskunnalle sellaisena kuin valtioneuvosto on esittänyt. Lakien vahvistaminen säilyy vastaisuudessakin presidentin tehtävänä.

Muutokset tulevat voimaan 1.3. 2012. Tasavallan presidentti vahvisti eduskunnan hyväksymät perustuslain muutokset 4.11. 2011.

Lähde: Oikeusministeriö

Luitko jo nämä?