Perus­suomalaisten vaatimukselle tyrmäys ministeriöltä – nouseeko bensavero?

Jakeluvelvoitteen alentaminen voisi aiheuttaa roiman korotuksen bensaveroon, eikä päästö­vähennys­tavoite silti välttämättä täyttyisi, ympäristö­ministeriö perustelee Ilta-Sanomien saamassa asiakirjassa.

Riikka Purran perussuomalaiset vaatii jakeluvelvoitteen alentamista. Ympäristöministeriön mielestä se ei olisi järkevää.

Hallitusneuvotteluiden yksi kuumista perunoista on liikenne­polttoaineiden hinta. Perussuomalaiset on vaatinut, että polttoaineiden jakeluvelvoitetta on alennettava, jotta bensan ja dieselin hintaa voitaisiin painaa nykyistä alemmas.

Ympäristöministeriö (YM) ei pidä jakelu­velvoitteen alentamista järkevänä. Tämä käy ilmi Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamasta, hallitusneuvottelijoille toimitetusta asiakirjasta.

Perussuomalaisille jakeluvelvoite­kysymys on erittäin merkittävä.

– Jakeluvelvoite on asian ydin. Sillä on iso merkitys logistiikka­puoleen ja jokapäiväisiin elinkustannuksiin, IS:lle perusteltiin tiistaina.

YM huomauttaa, että jos jakeluvelvoitetta alennetaan, tarkoittaa se painetta nostaa polttoaineiden verotusta voimakkaasti, jotta päästövähennykset olisi mahdollista saavuttaa.

YM:n mukaan veromuutoksia varmemmin päästövähennykset saavutetaan jakeluvelvoitteella.

”Vastaavan tasoisten vaikutusten saavuttaminen verotuksen keinoin edellyttäisi todennäköisesti erittäin merkittäviä korotuksia ja tästä huolimatta olisi epävarmaa, että saavutetaanko tarvittavat päästövähennykset vai ei”, asiakirjassa todetaan.

Myöskään liikenteen sähköistymisen nopeuttaminen erilaisin tukimekanismein ei varmista päästövähennys­tavoitteisiin pääsemistä tai ole valtiontalouden kannalta järkeviä, ministeriö toteaa.

”Tieliikenteen sähköistymisen vauhdittamiseen tähtäävät toimet ovat kustannuksiltaan kalliita ja vaikutuksiltaan epävarmoja”, asiakirjassa todetaan.

Perussuomalaisten Riikka Purra on puhunut jakeluvelvoitteen alentamisesta EU:n minimitasolle. Ympäristöministeriö huomauttaa, ettei EU varsinaisesti määritä jakeluvelvoitteen alarajaa.

Esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on puhunut useaan otteeseen siitä, kuinka jakeluvelvoitetta tulisi alentaa EU:n minimitasolle.

– Kuten jo hallitustunnustelijalle annetuissa vastauksissa kerroimme, meidän mielestämme jakeluvelvoite pitäisi laskea Euroopan unionin minimiin, Purra sanoi 10. toukokuuta.

Ympäristöministeriö kuitenkin huomauttaa, että EU ei varsinaisesti määritä alarajaa jakeluvelvoitteen tasolle.

EU ei varsinaisesti määritä alarajaa jakeluvelvoitteen tasolle.

”EU-tasolla ei ole alarajaa jakeluvelvoitteen tasolle. Alarajan asettaa käytännössä Suomessa ja Ruotsissa taakan­jako­sektorin päästö­vähennystavoite” ministeriön asiakirjassa todetaan.

Ym huomauttaa, että jakeluvelvoite on keskeinen toimi Suomen taakan­jakosektorin päästövähennys­velvoitteen saavuttamiseksi. Liikennesektori tuottaa lähes 40 prosenttia taakanjako­sektorin päästöistä.

"Jakeluvelvoitteella on siis suuri merkitys taakan­jakosektorin päästökehityksen kannalta ja mahdollinen jakeluvelvoitteen lasku asettaisi Suomen taakan­jakosektorin tavoitteen saavuttamisen erittäin epävarmaksi”, YM toteaa asiakirjassa.

Jakeluvelvoitteella tarkoitetaan sitä, että polttoaineiden jakelijoiden on jaeltava tietty osuus uusiutuvaa polttoainetta suhteessa uusiutumattomiin polttoaineisiin. Väistyvä hallitus laski jakeluvelvoitetta väliaikaisesti viime vuonna öljyn maailmamarkkina­hinnan rajun nousun ja venäläisestä öljystä irtautumisen vuoksi. Tänä vuonna jakeluvelvoite on 13,5 prosenttia. Vuonna 2021 jakeluvelvoite oli 18 prosenttia.

Ensi vuonna jakeluvelvoite on nousemassa 28 prosenttiin, mikäli hallitusneuvotteluissa ei toisin linjata. Vuoteen 2030 mennessä jakeluvelvoitteen on määrä olla 34 prosenttia.

Taakanjakosektorilla tarkoitetaan päästökaupan ulkopuolisia sektoreita. Taakanjakosektoriin kuuluvat muun muassa liikenne, maatalous ja rakennusten erillislämmitys.

Suomi on velvoitettu vähentämään taakan­jakosektorin päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 vuoden 2005 tasosta. Vuonna 2021 taakanjako­sektorin päästöt olivat Suomessa 27,5 megatonnia. Tieliikenteen osuus päästöistä oli vuonna 2021 noin 10 megatonnia. Taakanjako­sektorin päästöjen tulisi olla 17,2 megatonnia vuonna 2030.

Polttoaineiden hinta on yksi hallitusneuvotteluiden kuumista perunoista.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) vastusti jakeluvelvoitteen väliaikaista alentamista, kun päätös asiasta runsas vuosi sitten tehtiin. LVM:stä sanotaan IS:lle, että päästövähennys­tavoitteisiin ei yksinkertaisesti päästä, jos jakeluvelvoitetta ei tasaisesti kasvateta.

– Pointti ei ole keinossa, vaan päästövähennyksessä, johon on sitouduttu. Jos päästö­vähennyksiä saadaan kasaan muilla keinoin kuin jakelu­velvoitteella, niin sehän voidaan painaa vaikka nollaan. Mutta kun ei ole muita uskottavia keinoja, IS:n lähde LVM:stä sanoo ja jatkaa:

Ei ole muita uskottavia keinoja.

– Jos päästö­vähennyksiä ei saada aikaan, Suomi joutuu maksamaan. Summaa on mahdotonta arvioida tarkkaan, mutta hyvin merkittävistä summista puhutaan.

LVM:stä huomautetaan, että perussuomalaiset oli Juha Sipilän (kesk) hallituskaudella päättämässä siitä, että Suomessa taakanjako­sektorin päästö­vähennyksiä haetaan ennen muuta liikenteestä biopoltto­aineiden avulla, ei niinkään maataloudesta.

– Kaikki silloin eduskunnassa olleet perussuomalaiset olivat tämän linjauksen takana.

LVM:ssä pelätään, että hallitusneuvotteluissa tehdään ”silmänkääntö­temppu” eli alennetaan jakeluvelvoitetta tietäen, että jättimäiset kustannukset päästövähennysten laiminlyönnistä tulevat maksuun vasta alkavan hallituskauden jälkeen.

– Tämä on juuri se syy, miksi me ministeriössä vastustimme jo väistyvän hallituksen aikana tehtyä jakeluvelvoitteen alentamista. Tiesimme, että tästä tulee poliittisesti helvetin hankala kysymys seuraavalle hallitukselle, IS:n lähde LVM:stä sanoo.

Tiesimme, että tästä tulee poliittisesti helvetin hankala kysymys seuraavalle hallitukselle.

Vääntö jakeluvelvoitteesta on vain yksi osa hallitus­neuvotteluiden ilmastopolitiikkaan liittyvistä kiistoista. Hallitus­neuvotteluihin osallistuvilla puolueilla on hyvin erilaisia näkemyksiä ilmastopolitiikan isosta linjasta.

Perussuomalaiset haluaisi siirtää Suomen hiilineutraalisuus­tavoitetta vuoteen 2050. Hallitusneuvotteluja vetävä kokoomus ei halua muuttaa ilmastolakiin kirjattua tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä.

Hallitusneuvotteluissa olevalle Rkp:lle vuoden 2035 hiilineutraalisuus­tavoitteessa pysyminen on kynnyskysymys.

Kristillisdemokraatit ei ole asettanut kynnyskysymyksiä. Puolueen puheenjohtaja Sari Essayah on kertonut Kd:n sitoutuneen siihen, että Suomi on hiilineutraali 2040-luvulla.

Maanantaina alkanut neljäs neuvotteluviikko näyttää, löytyykö puolueiden välillä yhteinen näkemys ilmastopolitiikasta ja sen mukana myös jakeluvelvoitteesta.

Perjantaihin saakka Säätytalossa neuvotellaan perussuomalaisten vaatimuksesta käytännössä vain ilmasto- ja maahanmuuttopolitiikasta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?