Punainen liha, lennot ja muovi verolle – näin vihreät haluaa myllätä koko vero­järjestelmän

Vihreät haluaa terveysperusteisen veron sokerille ja kovaa rasvaa sisältäville eläinperäisille tuotteille sekä uusia veroja ympäristölle haitalliselle toiminnalle. Uudet verot ovat osa vihreiden julkisen talouden tasapainotusohjelmaa.

Vihreiden varapuheenjohtajan Iiris Suomelan mukaan verotuksen painopistettä on siirrettävä työn ja yrittämisen verottamisesta ympäristö- ja terveyshaittojen verottamiseen.

15.3. 9:38

Vihreät mylläisi Suomen verotusjärjestelmää merkittävästi seuraavalla vaalikaudella. Vihreiden tavoitteena on siirtää verotuksen painopistettä työstä ja yrittämisestä saastuttamiseen ja muuhun ympäristölle ja terveydelle haitalliseen toimintaan.

Puolue haluaa Suomeen kovaa rasvaa sisältäviin eläinperäisiin tuotteisiin kohdistuvan veron osana terveysperusteista veroa. Puolue ei käytä lihavero-sanaa, mutta puhuu sen puolesta, että terveysperusteinen vero ulottuisi tulevaisuudessa muun muassa suolaan sekä kovan rasvan tuotteisiin, kuten punaiseen lihaan.

Vihreät aloittaisi terveysperusteisen veron keräämisen ottamalla aluksi käyttöön laajapohjaisen sokeriveron. Tällaisella terveysperusteisella verolla on nykyisten eduskunta­puolueiden keskuudessa laaja kannatus, käy ilmi sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestö Sosten taannoisesta kyselystä.

Lue lisää: Sokeri­vero keräsi vahvan kannatuksen eduskunta­puolueilta – peruste on selvä

Puolueen varapuheenjohtajan Iiris Suomelan mukaan terveysperusteisen veron luominen kovaa rasvaa sisältäville eläinperäisille tuotteille on helpompi toteuttaa kuin tuotteiden ilmastohaittoihin perustuvan.

– Terveysperuste on selkeä ja verrattain helppo määrittää, koska elintarvikkeiden valmistajat ovat jo velvoitettuja kertomaan, mitä tuotteet pitävät sisällään.

Vihreät ei ole lyönyt lukkoon kantaansa siitä, kuinka suuri terveysperusteinen vero olisi. Suomela myöntää, että valmistelu on hallinnollisesti suuri urakka.

– Kyllä se toteutettavissa on, jos poliittista tahtoa löytyy. Me toivomme, että seuraavassa hallitusohjelmassa on selvä kirjaus tämän veron käyttöönotosta.

Kyllä se toteutettavissa on, jos poliittista tahtoa löytyy.

Puolueen mielestä myös alkoholi- ja tupakkaverotuksen kiristämistä voi jatkaa.

Puolue laskee, että terveysperusteisella verolla olisi mahdollista kerätä noin 600 miljoonaa euroa vuosittain. Osan uusista verotuloista puolue käyttäisi pieni- ja keskituloisten työn ja yrittämisen verotuksen keventämiseen.

Terveysveron käyttöönotto on osa vihreiden julkisen talouden tasapainotus­ohjelmaa. Vihreät on sitoutunut tasapainottamaan valtiontalouden vuoteen 2035 mennessä.

Noin puolet sopeutuksesta puolue laskee työllisyysasteen noston ja työperäisen maahanmuuton lisäämisen varaan.

Toisen puolen tasapainotuksesta puolue toteuttaisi julkisten hankintojen ja tilankäytön tehostamiselle, vihreällä verouudistuksella ja yritystukia karsimalla.

Puolue esimerkiksi vaatii, että kaikista fossiilisten polttoaineiden yritys- ja verotuista on luovuttava vuoteen 2030 mennessä.

Vihreällä verouudistuksella on puolueen arvion mukaan kerättävissä 500–900 miljoonaa euroa lisätuloja valtiolle.

Puolue haluaa Suomen ottavan käyttöön lentoveron. Vihreiden mukaan lentoverolla olisi mahdollista kerätä noin 150–250 miljoonaa euroa vuosittain riippuen veron tasosta. Vihreiden mallissa lentoveroa maksettaisiin kaikista Suomesta lähtevistä lennoista. Suomessa voisi vihreiden mielestä hyödyntää Ruotsin mallia, jossa on käytössä matkan pituuteen perustuva porrastettu malli.

Ruotsissa lentämistä verotetaan matkustajaa kohden muutamasta eurosta muutamiin kymppeihin riippuen lennon pituudesta.

– Lentoveron tuottoa pitäisi ohjata kestävämpien liikkumismuotojen, kuten junaliikenteen, kehittämiseen, Suomela sanoo.

Vihreiden varapuheenjohtaja Iiris Suomela sanoo, että ”vihreällä verouudistuksella” olisi kerättävissä 500-900 miljoonaa euroa lisätuloja valtiolle.

Puolue esittää myös muovipakkausveroa. Puolueen mallissa vero perustuisi pakkauksen painoon. Vihreiden mallissa verolla kuitattaisiin se summa, jonka Suomi vuosittain maksaa kierrättämättömästä muovista Euroopan unionille eli noin 60 miljoonaa euroa.

Puolue esittää myös muun muassa puupolttoaineen veroa ja maankäytön muutosmaksun käyttöönottoa. Maankäytön muutosmaksu asetettaisiin koskemaan pää­sääntöisesti kaikkia tilanteita, joissa metsää muutetaan rakennusmaaksi tai pelloksi.

Metsätalouden verotus ja tuet on vihreiden mielestä uudistettava, jotta hiilinieluja voi vahvistaa ja luontokatoa torjua.

– Metsänomistaja saisi hakkuiden lykkäämisestä kompensaation ja toisaalta kestämättömästä toiminnasta joutuisi maksamaan maltillista veroa, Suomela sanoo.

Metsänomistaja saisi hakkuiden lykkäämisestä kompensaation.

Lisäksi puolue haluaisi uuden maa-ainesveron neitseellisen maa-aineksen, kuten hiekan, soran ja kalliokiviaineksen käytölle. Tämän lisäksi puolue haluaisi korottaa päättyvällä hallituskaudella säädettyä kaivosveroa. Kaivosveron arvioidaan nykyisellään tuottavan noin 25 miljoonaa euroa vuodessa.

– Yhteisten luonnonvarojen käytöstä ja ympäristö­haittojen aiheuttamisesta pitää nähdäksemme aina maksaa veroa. Niin kauan kuin neitseellisten raaka-aineiden käyttäminen on paljon halvempaa kuin raaka-aineiden kierrättäminen, niin neitseellisiä raaka-aineita käytetään enemmän, Suomela sanoo.

Vihreät esittää myös jäteveron laajentamista ja korottamista. Tavoitteena on kannustaa yrityksiä nykyistä paremmin kehittämään jätteiden hyötykäyttöä.

– Aika moni yritys toivoo, että jäteveroa laajennettaisiin, jotta kierrätettyä raaka-ainetta olisi paremmin käytettävissä. Yhä useammin pitäisi olla niin, että yhden yrityksen roska on toisen yrityksen raaka-ainetta, Suomela sanoo.

Puolue haluaa käyttää uusista verotuloista satoja miljoonia sosiaaliturvan korotuksiin ja pienituloisten tulo­verotuksen keventämiseen, jotta verotuksen progressio säilyy kulutusverojen kiristyksestä huolimatta.

Juttua tarkennettu 11.27: Vihreät esittää veroa kovaa rasvaa sisältäville eläinperäisille tuotteille, ei kaikille eläinperäisille tuotteille.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?