Mikä lopulta oli teksti­viestin lähettäneen Marinin rooli Uniper-neuvotteluissa? Näin Tuppurainen kertoo nyt

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisesta on utopistinen ajatus, että Suomi olisi voinut Marinin ”natsoilla” lyödä nyrkkiä pöytään.

Olisiko Suomen pitänyt ”lyödä nyrkkiä pöytään” Uniper-neuvotteluissa? Tytti Tuppuraisesta ajatus tuntuu utopistiselta.

12.9. 7:30

Kahvikupit helisevät eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen työhuoneen pöydällä.

Tuppurainen on lyönyt pöytää vastatessaan kysymyksiin hallituksen roolista Uniper-neuvottelujen aikana.

Kokoomuksen Kai Mykkänen peräsi viime viikolla, olisivatko pääministeri Sanna Marinin (sd) natsat muuttaneet tilannetta, jossa Saksa katsoi Uniper-neuvotteluissa, ettei kaasun noussutta hintaa voinut suoraan vyöryttää saksalaisille kuluttajille. Mykkäsen kysymys oli, lyötiinkö nyrkkiä pöytään?

– Tämä on utopistinen ajatus. Saman ajatusketjun mukaan olisimme voineet mennä Venäjälle sanomaan, että kaikista Fortumin investoinneista on saatava rahat takaisin. Kyse oli Saksan kansallisesta päätöksestä, miten se ottaa lainsäädännön antamia mahdollisuuksia käyttöön. Ei tarvitse kuin kuvitella, mitä tapahtuisi, jos toisen maan pääministeri tulisi lyömään meille nyrkkiä pöytään, että teidän on tehtävä niin tai näin. Jokainen maa tekee omat ratkaisunsa ilman painostusta, Tuppurainen sanoo ja lyö kädellä pöytää.

Lue lisää: Muistiot vahvistavat: Saksa sai tahtonsa läpi Uniper-neuvotteluissa – Fortum pyysi apua ”korkealta poliittiselta tasolta”

Oppositio on tehnyt Uniper-diilistä syyshyökkäyksensä kärjen. Torstina eduskunnassa saadut vastaukset Marinilta ja Tuppuraiselta eivät tyydyttäneet. Perussuomalaiset jatkavat grillausta välikysymyksellä.

Eduskunnan edessä Marin sai vihdoin myönnettyä, että hän oli Saksan liittokansleri Olaf Scholziin yhteydessä tekstiviestillä. Marin oli aiemmin kertonut IS:lle pitäneensä yhteyttä Scholziin Uniper-sotkun vyöryessä päälle Ruisrock-viikonlopun lauantaina 9. heinäkuuta ja myöhemmin torstaina 21. heinäkuuta. Tuolloin ratkaisu oli syntymässä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) viestit Scholzille olivat Tytti Tuppuraisen mukaan merkittäviä Uniper-ratkaisuun pääsemisen kannalta.

Tuppurainen kuvasi ratkaisun synnyttyä Marinin roolia IS:lle ”mahdollisesti hyvinkin ratkaisevaksi”. Hän sanoi Marinin olleen ”aivan viime metreille asti” yhteyksissä Scholziin. Nyt Marinin tiedetään olleen yhteydessä tekstiviestillä. Tuppurainen ei puhu enää ratkaisevasta roolista.

– Minä olen kokenut pääministeri Marinin vaikutuksen neuvotteluja edistäväksi. Minun näkökulmastani hän toimi tässä määrätietoisesti ja asianmukaisesti. Hän antoi tukensa hoitaa minulle valtioneuvoston työnjaossa kuuluvaa tehtävää.

Oliko tekstiviestien lähettäminen riittävä tapa hoitaa suomalaisille veronmaksajille jättiläismäistä asiaa?

– Hänen viestinsä liittokanslerille ovat olleet ratkaisuun pääsemisen kannalta merkittäviä.

Varsinaisia neuvotteluja Berliinissä kävivät Fortum, sen tytäryhtiö Uniper ja Saksan hallitus. Tuppurainen vei Saksaan Suomen valtion viestiä Marinin valtuuttamana. Hänellä oli matkassaan neljän hengen tiimi. Tuppurainen väläyttää kesälomilla olleen vaikutusta.

– Ymmärrettävästi keskellä kesää ei kaikki toimi aivan niin kuin silloin, kun jokainen konttori on täynnä ja kaikkien kirjoituspöytien ääressä valo palaa. Siitä huolimatta päätökset on saatu tehtyä.

Estivätkö kesälomat siis Suomea kasaamasta vahvempaa tiimiä kuin ministeri ja neljä muuta henkilöä Berliiniin 14. heinäkuuta?

– Meillä oli käytettävissä paras mahdollinen asiantuntemus valtio-omistajan näkökulmasta, kun osuuttamme tarvittiin. Normaalin diplomaattisen myllyn läpi käyvää vierailun valmistelukoneistoa ei ollut kesän kiireiden vuoksi saatavilla, mutta vastaanotto oli lämmin. Minua vastassa olivat korkeimmat mahdolliset neuvottelukumppanit.

Fortum pyysi 12. heinäkuuta päivätyn muistion mukaan ”korkealta poliittiselta tasolta tukea tasa-arvoisemman neuvotteluaseman saavuttamiseksi ja sen varmistamiseksi, että Saksan delegaatiolla on todellinen neuvottelumandaatti”.

Tarkoittiko tämä pyyntö omistajaohjausministeriä vai lomalla olleen pääministeriä apua?

– Minulle tuli pyyntö vaikuttaa Saksan hallitukseen Suomen intressien varjelemiseksi Fortum ja Uniper-neuvotteluissa. Tähän pyyntöön olen vastannut ja huolehdin siitä, että niissä neuvotteluissa, joissa oli mahdollista, Suomen valtion edustajana istui finanssineuvos Maija Strandberg.

Tuppurainen kertoo että pyyntö välitettiin suoraan yhtiöstä. Kaksi päivää myöhemmin 14. heinäkuuta hän saapui Berliiniin. Süddeutsche Zeitungin mukaan ministeri saapui Berliiniin ilman virallista kutsua ja asialistaa.

– Joo-o. Se on Süddeutsche Zeitungin tekemä reportaasi. Sanotaanko näin: On epätavallista, että tällä tavoin otetaan vastaan kiireellisellä aikataululla. Se kertoo maidemme hyvistä suhteista ja siitä, että minulla oli olemassa verkostot, jotka mahdollistivat hallituksen viestin välittämisen. Näin ei välttämättä aina ole.

Neuvottelut olivat alkaneet. Miksi lähtö tuli kovin äkkiä ja Fortumin tarvitsemia asioita ei ollut jo aiemmin hoidettu?

Kun kävi ilmi, että tilanne on eskaloitumassa ja yhtiöt käyvät vakavasti keskustelua Saksan hallituksen kanssa pelastuspaketista, kävi ilmeiseksi, että minunkin pitää tätä asiaa ryhtyä Fortumin pääomistajan näkökulmasta hoitamaan.

Mitä Fortumin 12. heinäkuuta toivoma ”tasa-arvoisempi neuvotteluasema” tarkoitti?

– Uskoakseni sitä, että vaikka kyse on hyvin vaikutusvaltaisista yritysjohtajista, he ovat vain pörssiyhtiön edustajia. Kun vastassa oli Saksan hallitus he ymmärrettävästi toivoivat, että myös Suomesta välittyisi Fortumin pääomistajan näkemys. Neuvotteluosapuoli Suomen valtio ei ollut.

Tuppurainen tapasi Berliinissä liittokanslerinviraston erikoisasioiden ministerin Wolfgang Schmidtin ja valtiosihteeri Jörg Kukiesin. Schimdt vastasi Tuppuraisen mukaan Saksan näkemysten välittymisestä yhtiöiden neuvotteluihin. VM:ssä oli vastassa kansliapäällikkö Werner Gatzer, suurlähetystössä Uniperin toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubach ja etäyhteydellä talousministeriön valtiosihteeri, joka järjestyi langanpäähän, kun varaliittokansleri Robert Habeck oli koronassa.

– Tässä ei ole mitään peiteltävää. Päinvastoin. Kansliapäällikkö Gatzerkin tuli lomaltaan varta vasten Berliiniin tavatakseen minut, koska sovin tapaamisesta hänen kanssaan. Habeckin oli järjestänyt minulle korkean tason keskustelut ministeriönsä keskeisten päättäjien kanssa. En minä Berliinissäkään käynyt näitä neuvotteluja yhtiöiden puolesta, vaan välitin Suomen valtion näkemyksen.

Toivoiko Fortum, että joku Suomen hallituksesta olisi ollut neuvotteluissa?

– Nimesin neuvottelupöytään yhtiöiden pyynnöstä Strandbergin. Ei neuvottelut ole sellaiset, että niistä olisi eristettävissä, että tässä on neuvottelut.

Kahvikupit helisevät taas pöydällä, kun Tuppurainen alleviivaa sanomaansa.

Haen sitä, että oliko asetelma Fortumin toivomalla tavalla tasa-arvoinen?

– Tässä eivät olleet neuvotteluosapuolina Suomen ja Saksan valtiot. Suomen edustus oli Fortum Uniperin enemmistöomistajana. Sen ratkaisun on Fortumin yritysjohto 2017 tehnyt, että Fortum on Uniperissa omistajana.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko toivoi neuvottelujen talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksen järjestämistä, mutta Marin ei tähän lomalta tarttunut.

– Tätä hoidettiin asian vaatimalla vakavuudella ja itseäni säästelemättä kellon- tai vuorokaudenaikoihin katsomatta kaikki tehtiin, mikä Suomella oli Fortumin enemmistöomistajana tehtävissä, sanoo Tuppurainen Uniperista.

Näin jälkikäteen ajatellen olisiko sellainen kannattanut järjestää jo siitäkin syystä, että koko prosessista olisi syntynyt sen vakavuuden vaatima kuva?

– Valtiovarainministeri Saarikko on saanut vastauksia ja kaikki ministerit, jotka ovat halunneet tietää neuvottelujen kulusta on informoitu.

Sitten Tuppurainen vielä yllättää. Saarikon pyynnöstä huolimatta talouspoliittinen ministerivaliokunta on ollut Tuppuraisesta ”poikkeuksellisen säännöllisesti informoitu tilanteeseen nähden”.

– Kesän aikana on kolmella muistiolla informoitu talouspoliittista ministerivaliokuntaa. Kirjallisella menettelyllä tehtiin asiaan liittyvä ratkaisu. Puhuin useammankin ministerin kanssa tästä kokonaisuudesta ennen päätöksen tekoa.

Asiasta pidetyt fyysiset kokoukset eivät sijoitu heinäkuuhun Marinin loman ja neuvottelujen kiivaimmalle jaksolle. Neuvotteluratkaisu hyväksyttiin sähköpostikokouksella 21. heinäkuuta.

Tuppurainen kiistää, että sähköpostikokous asian päättämiseksi olisi ollut asian suuruuteen nähden kevyt.

– Tämä ei pidä paikkaansa. Tätä hoidettiin asian vaatimalla vakavuudella ja itseäni säästelemättä kellon- tai vuorokaudenaikoihin katsomatta kaikki tehtiin, mikä Suomella oli Fortumin enemmistöomistajana tehtävissä.

Tuppurainen myöntää, että Uniperille neuvoteltu vakautussopimus ja siihen Suomen tahdosta kirjattu 7 miljardin euron takaraja, voi nousta vielä uudelleen ongelmaksi.

Onko täysin varmaa, että Suomen valtio ei sovitusta seitsemästä miljardista liiku missään olosuhteissa?

– Tämä on täysin selvää.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?