Muistio paljastaa: Näin THL ja STM kävivät kiistaa Suomen hybridi­strategiasta

THL toi muistiossa esille huolensa siitä, onko STM arvioinut muuttuneessa tilanteessa riittävästi erilaisten rajoitustoimien oikeasuhtaisuutta ja välttämättömyyttä.

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja johtaja Pasi Pohjola STM:stä sekä johtaja Mika Salminen THL:stä STM:n ja THL:n viikoittaisessa koronatilannekatsauksessa Helsingissä 15. huhtikuuta 2021.

16.9.2021 17:28

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kritisoi syyskuun alussa vahvasti sosiaali- ja terveysministeriön luonnosta uudeksi hybridistrategiaksi, selviää Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamasta THL:n muistiosta.

Kyse on viime viikon maanantaina julkistetusta strategiasta, jossa valtakunnallisesta epidemian hallinnasta ja koronan tasoista siirrytään paikallisiin lyhytaikaisempiin rajoituksiin.

THL muun muassa pyysi muistiossa, ettei siihen viitattaisi tietyiltä osin asiantuntijaorganisaationsa, sillä sen kannat poikkesivat niin paljon STM:n kannoista.

Ilta-Sanomat kertoi jo viime viikolla, että THL ja STM olivat hybridistrategian valmistelun aikana harvinaisen erimielisiä muun muassa siitä, millainen merkitys rokotekattavuuden kasvulle annetaan ja miten ilmaantuvuusluvusta puhutaan jatkossa.

STM tahtoi odottaa koronarajoitusten purkamisessa sitä, että koronatartuntojen ilmaantuvuusluku laskisi huomattavasti nykyisestä, kun taas THL oli valmis purkamaan rajoituksia jo syyskuun alussa.

Lue lisää: STM ja THL olivat nokat vastakkain hybridi­strategian valmistelussa – ”Tämä voidaan vielä sössiä moneen kertaan”

THL huomauttaa muistion aluksi, ettei sillä ole ollut aikaisemmin kunnollista mahdollisuutta perehtyä strategiaan yhtenä kokonaisuutena.

Muistio on päivätty torstaille 2. syyskuuta, jolloin hallitus kokoontui Säätytalolle neuvottelemaan hybridistrategiasta. THL oli paikalla, mutta ministereiden kysymys- ja kommentointikierroksen venyttyä sen huomioiden esittämiselle ei jäänyt aikaa.

Valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Henrik Haapajärven kanssa sovittiin, että THL:n huomiot toimitetaan Valtioneuvoston kanslialle jaettavaksi valtioneuvoston jäsenille.

THL ehdotti muistiossaan muun muassa, että julkinen päivittäisten tapausmäärien raportointi lopetettaisiin, sillä luvut eivät enää kuvaa epidemian vaikutusten vakavuutta. Tärkeämpiä mittareita olisivat sen mukaan sairaala- ja tehohoidon kuormittuminen, väestökuolleisuus sekä rokotuskattavuus.

Lue lisää: THL:n Salminen arvioi Ylellä, koska normaali elämä voisi jatkua – ”Päivittäisten tartunta­määrien laskeminen ei ole enää oleellista”

THL piti jo muistion laatimispäivänä 2. syyskuuta yhteiskunnan asteittaista avaamista mahdollisena, sillä sen mallinnuksien perusteella rokotuskattavuus oli noussut väestössä tarpeeksi korkealle.

– THL haluaa tuoda selkeästi esiin, että laitoksen arvio on, että tähän uuteen ja normaaliaikoja- ja vastuita lähestyvään toimintamalliin voitaisiin siirtyä jo nykyisessä tilanteessa, ilman merkittävän suurta riskiä epidemian kiihtymisestä ja sairastavuuden jyrkästä noususta. Ei siis vasta sen jälkeen, kun 80 prosentin rokotuskattavuuden taso on saavutettu, muistiossa todetaan.

80 prosentin rokotekattavuus oli luku, jota muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd) oli pitänyt esillä julkisuudessa.

Marin totesi myös 2. syyskuuta järjestettyjen neuvotteluiden jälkeen, että kun yli 80 prosentin rokotekattavuus on saavutettu yli 12-vuotiaiden osalta, päästäisiin Suomessa rajoituksista eroon.

Etenkin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja STM olivat linjanneet, että rokotuskattavuuden tulisi olla lähempänä 80:tä tai 90:tä prosenttia ja ilmaantuvuusluvun laskea, ennen kuin hybridistrategiaa voidaan lähteä toimeenpanemaan ja rajoituksia purkamaan.

THL arvioi muistiossa, että 80 prosentin rokotekattavuus on realistinen tavoite, mutta sen aikatauluun liittyy kuitenkin epävarmuuksia.

– Täyttä varmuutta ei ole siitä, että riittävä osuus väestöstä myös riittävän nopeasti hakeutuu rokotuksiin. Olisi siksi paikallaan harkita, josko määriteltäisiin ajankohta normaaliin palaamisen takarajaksi, jossa kaikilla pitäisi olla ollut mahdollisuus saada rokotus, THL toteaa.

Muistiossaan THL pyysikin lopulta, ettei hallitus ainakaan viittaisi siihen asiantuntijaorganisaationa, sillä sen kanta poikkesi niin vahvasti STM:n kannasta.

THL toteaa muistiossa myös STM:n kalvojen olevan epäselviä ja ristiriitaisia, viitaten seuraavaan kohtaan:

Epidemiavaiheista luovutaan ja Suomi avataan, kun täyden sarjan (2 annosta) rokotuskattavuus kohdeväestössä on vähintään 80 prosenttia eikä epidemian aiheuttama tautitaakka poikkea merkittävästi THL:n 28.8. julkaistuista skenaarioista.

– Jos todellakin tarkoitetaan että 80 prosentin rokotuskattavuus on ehtona uuden toimintamallin käyttöönotolle ja sen saavuttamista on odotettava, ei päätös perustu THL:n mallinnuksen johtopäätöksiin, ja jos perustuu, on mallinnuksen johtopäätökset ymmärretty väärin. Laitoksen asiantuntijat ovat huomauttaneet asiasta useaan otteeseen. Jos näin päätetään jostakin muusta syystä, ei THL:n mallinnuksiin tulisi päätöksessä ainakaan perusteluna viitata, muistiossa todetaan.

THL toi muistiossa esille huolensa myös siitä, onko STM arvioinut muuttuneessa tilanteessa riittävästi erilaisten rajoitustoimien oikeasuhtaisuutta ja välttämättömyyttä.

– Pelkästään varovaisuusperiaatteeseen nojautuminen ei THL:n arvion mukaan enää ole laajasti perusteltua, koska kokemusta epidemian vaikutuksista ja hallinnasta on ehtinyt kerääntyä runsaasti.

THL myös huomautti, että toimintasuunnitelmassa ei huomioitu rokotusten ulkopuolelle jääviä lapsia. Sen mukaan on todennäköistä, että lasten kohdallaan virus kiertää vielä ”määrittämättömän ajan”.

– Lasten kohdalla nykyisessä mallissa testaus-, tartunnanjäljitys- ja karanteenikäytännöt pysyvät voimassa ilman takarajaa. Koska lasten vakavan taudin riski on erittäin pieni, eikä esimerkiksi 0-6-vuotiaiden rokotuksille päästä edes suunnittelemaan aloitusajankohtaa, on tilanne lasten osalta kohtuuton, THL toteaa.

Sen mukaan käytäntöjen välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus onkin erittäin kyseenalaista.

THL edellyttikin, että lasten huomioiminen testausstrategiassa sekä toimintasuunnitelmassa on välttämätöntä jo nyt.

Maanantaina 6. syyskuuta hallitus kokoontui viimein päättämään hybridistrategiasta.

Säätytalon neuvotteluiden jälkeen Marin kertoi, että neuvotteluissa tehtiin strategiaan THL:n esitysten pohjalta vielä viime metreillä lisää tarkennuksia.

THL oli esittänyt hallitukselle erikseen muun muassa sitä, ettei se takertuisi 80 prosentin rokotekattavuuteen, mikäli kaikki halukkaat ovat saaneet rokotteen, eikä luku täyty.

Samana maanantaina hallitus julkisti hybridistrategiansa. Sen mukaan valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista on tarkoitus luopua, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai kun heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?