Kannabis lailliseksi Suomessa? Tällaista mallia vihreät ehdottaa – kriitikot älähtivät heti

Vihreiden linjaus herätti nopeasti mielipiteitä puolesta ja vastaan. Kristillisten Päivi Räsänen huolestui: ”Eikö ministeri Ohisalo ole kuunnellut alaisensa poliisihallinnon varoituksia?”

Puheenjohtaja Maria Ohisalo vihreiden puoluekokouksessa Helsingissä.

12.9.2021 17:43

Vihreistä tuli tänä viikonloppuna Suomen ensimmäinen eduskuntapuolue, joka kannattaa kannabiksen laillistamista.

Puoluekokous kannattaa, että kannabiksen kieltolaki kumotaan ja kannabiksen käyttö, hallussapito, valmistus ja myynti sallitaan.

Samalla kannabikselle toimeenpannaan kattava nykyisiin sallittuihin päihteisiin rinnastuva sääntely, mukaan lukien myynnin ja valmistuksen sääntely ja verollepano.

Puoluekokous kannattaa myös, että kannabiksen käytöstä aiheutuneet rekisterimerkinnät poistetaan. Nykyisen lainsäädännön perusteella merkintä käyttörikoksesta säilyy poliisin tietojärjestelmässä useita vuosia.

– Kannabiksen sääntely ei ole radikaali idea, vaan valtavirtaa tutkittuun tietoon pohjautuvassa liberaalissa ihmisoikeusperustaisessa politiikassa, aloitteessa todetaan.

Vihreiden 2019-2023 poliittisessa tavoiteohjelmassa laittomista päihteistä ja kannabiksesta todetaan, että päihdepolitiikan painopiste tulisi siirtää haittojen vähentämiseen.

– Rikoslaissa huumausaineeksi määriteltyjen laittomien päihteiden käytöstä ja pienten määrien hallussapidosta tai kannabiksen pienten määrien kasvatuksesta omaan käyttöön ei pidä rangaista, kuuluu vihreiden aiempi linjaus asiasta.

Vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon johtama puoluehallitus ei kannattanutkaan viikonloppuna aloitetta. Sen päätösesitys kuului seuraavasti:

Vihreät tavoittelee ensi askelina kannabiksen käytön dekriminalisaatiota eli kannabiksen käytön, pienten määrien hallussapidon sekä omaan käyttöön kasvatuksen rangaistavuudesta luopumista. Koska nykyinen huumausainepolitiikka ei ole onnistunut vähentämään kannabiksen haittoja, tulee Suomessa tehdä kannabislainsäädännön uudistamisen vaihtoehdoista kattava selvitys, joka tarkastelee myös laillistamisesta muissa maissa saatuja kokemuksia. Puoluekokous kannustaa vihreää eduskuntaryhmää ja hallitusryhmää ajamaan lääkekannabiksen käyttöön liittyvien esteiden purkamista.

Puoluehallituksen mukaan asiaa koskevassa tutkimuskirjallisuudessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia kuluneen vuoden aikana ja asiantuntijaorganisaatioiden näkemykset ovat säilyneet ennallaan.

Puoluekokous päätyi kuitenkin äänestämään puoluehallituksen päätösesityksen vastaisesti. Äänestys oli äärimmäisen tiukka, ja päättyi kannabiksen laillistamisen ja sääntelyn puolesta äänin 183 puolesta, 181 vastaan.

Aloitteen tekijöiden mukaan pelkkä käyttörangaistuksen poistaminen ei riitä, sillä se ei anna työkaluja tuotannon ja myynnin sääntelylle ja verotukselle.

Puoluekokous hyväksyikin lopulta laillistamisen seuraavin muotoiluin:

Puoluekokous kannattaa, että kannabiksen kieltolaki kumotaan ja kannabiksen käyttö, hallussapito, valmistus ja myynti sallitaan. Samalla kannabikselle toimeenpannaan kattava nykyisiin sallittuihin päihteisiin rinnastuva sääntely, mukaan lukien myynnin ja valmistuksen sääntely ja verollepano. Puoluekokous kannattaa myös, että kannabiksen käytöstä aiheutuneet rekisterimerkinnät poistetaan.

Aloitteessa perustellaan laillistamista muun muassa sillä, että kannabiksen sääntely loisi mahdollisuudet ehkäistä päihteiden käytöstä aiheutuvia ongelmia ja stigmaa.

– Yhdenvertaisuuden toteutuminen taataan sääntelytoimilla kuten tuotteiden, hintojen ja pitoisuuksien kontrolloinnilla, jakelupisteiden sijoittelulla ja markkinoinnin rajoituksilla.

Muita perusteluja olivat muun muassa se, että kieltolain myötä alaikäiset saavat kannabista liian helposti, kieltolaki haittaa laillisen lääkekannabiksen saatavuutta ja ”poliisin resurssit on syytä kohdistaa muun rikollisuuden torjuntaan ottamalla kannabiksen markkinat pois rikollisilta”.

Aloitteentekijät huomauttavat, että kannabiksen tuotannon ja myynnin tuominen säänneltyjen markkinoiden piiriin voisi myös luoda uusia työpaikkoja Suomeen sekä maatalousyrittäjille uudenlaisia viljelymahdollisuuksia ja tulonlähteitä.

– Kannabiksen sääntely tukee hallitusohjelman työllisyystavoitetta, vähentää valtion menoja työttömyys- ja toimeentulotuen suhteen ja lisää valtion verokertymää myös tuloverojen kohdalla. Se on erittäin hyvä tapa elvyttää taloutta koronapandemian jälkeisessä ajassa.

Kaiken lisäksi laittoman kannabistuotannon arvioidaan myös olevan todennäköisesti korkeapäästöisempää kuin laillisen.

– Ilmastokriisin ratkaisemiseksi mitään päästölähteitä ei voida jättää sääntelyn ja verotuksen ulkopuolelle, ei myöskään kannabiksen tuotantoa.

Vihreiden linjaus kannabiksen laillistamiseksi Suomessa herätti nopeasti mielipiteitä puolesta ja vastaan.

Kokoomusnuoret iloitsi vihreiden uudesta kannasta, ja on itse kannattanut kannabiksen kasvatuksen, myynnin ja hallussapidon laillistamista itsehoitolääkkeenä jo viime syksystä lähtien.

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula toteaa tiedotteessa, että myös kokoomuksen olisi päivitettävä kantansa kannabiksen suhteen mahdollisimman pian.

Kokoomuksen sisältä löytyy kuitenkin myös toisenlaisia kantoja. Puolueen kansanedustaja Arto Satonen ei innostu ajatuksesta.

– Coloradossa johti siihen, että kannabiksen vaikutuksen alaisena tapahtuneiden onnettomuuksien määrä lähes tuplaantui. Jälleen osoitus, että Vihreät ovat ulkona realismista, Satonen kirjoittaa Twitterissä.

Myös kristillisten Päivi Räsänen huolestui vihreiden kannasta.

– On huolestuttavaa, että sisäministeriön salkkua kantava puolue vihreät ehdottaa kannabiskäytön, hallussapidon ja jopa myynnin laillistamista. Eikö ministeri Ohisalo ole kuunnellut alaisensa poliisihallinnon varoituksia sen seurauksista? Väärä signaali, Räsänen kirjoittaa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?