EU:n ilmastopaketti näkee päivänvalon – Mepit: ”Suurimpien saastuttajien on kannettava suurin vastuu” - Politiikka - Ilta-Sanomat

EU:n ilmastopaketti näkee päivänvalon – Mepit: ”Suurimpien saastuttajien on kannettava suurin vastuu”

Europarlamentaarikot pitävät tärkeänä, että ilmastopolitiikkaa toteutetaan EU:ssa oikeudenmukaisesti. Varallisuus ei voi olla ehtona päästötavoitteiden edistymiselle.

Europarlamentaarikot Miapetra Kumpula-Natri, Mauri Pekkarinen ja Heidi Hautala.

14.7. 6:00

Euroopan komissio julkistaa ilmastotoimia ainakin 12 lakiesityksen verran sisältävän Fit for 55 -lakipakettinsa keskiviikkona 14. heinäkuuta.

Paketin sisältöä on vuodettu mittavasti julkisuuteen. Vuotojen perusteella paketilta voidaan odottaa ainakin tiukennuksia päästökauppaan, kansallisten hiilinielujen kasvutavoitteita ja täysin uuden mekanismin, eli EU-alueen ulkopuolelta tulevien tuotteiden hiilitullien esittelemistä.

Lue lisää: EU:n jättimäisestä ilmastopaketista tihkuu tietoa – Suomella ainakin kaksi huolenaihetta

Komissio pyrkii Fit for 55 -paketillaan vastaamaan EU:n asettamaan tavoitteeseen vähentää päästöjään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Komission esitys toimii jatkoneuvotteluiden pohjana. Keskiviikon jälkeen esitykset annetaan europarlamentin ja jäsenvaltioiden käsiteltäväksi. Neuvottelujen uskotaan kestävän 1,5-2 vuotta.

Ilta-Sanomat kysyi kolmelta suomalaismepiltä heidän odotuksistaan.

Sdp:n Miapetra Kumpula-Natrista yksi tärkeimmistä asioista on se, että lakipaketin on osoitettava, että EU:ssa otetaan ilmastonmuutos tosissaan. Tointen pitää olla uskottavia.

– Odotuksena on se, että kun tehdään koko EU:n laajuista lakipakettia, se on myös oikeudenmukainen.

– Ei voida ajatella niin, että vain jos on varaa, voisi päästä päästöttömäksi. Kaikkien on päästävä mukaan ilmastotekoihin.

Miapetra Kumpula-Natri korostaa, että Ilmastotointen on oltava oikeudenmukaisia ja uskottavia.

Kumpula-Natri tarkastelee asiaa kokonaisuutena. Hän toivoo, että lakipaketista saadaan aikaan järjestelmämuutos, jossa talouden ei anneta pysähtyä, vaan se muutetaan kestäväksi. Energiankäytön kestävyyttä on jo pyritty lisäämään ja nyt halutaan tarkastella myös kestävämpiä materiaaleja.

– Puhtaiden teknologioiden markkinat tulevat maailmalla kiinnostamaan entistä enemmän. Sitä kautta on mahdollista saada myös töitä suomalaisille yrityksille.

Suomen kannalta merkittävimmät kysymykset liittyvät metsiin ja meriliikenteen turvaamiseen, Kumpula-Natri arvioi.

– Miten kohdellaan metsää ja biotuotteita nousee varmasti kansalliseksi kysymykseksi.

Ennakkotietojen perusteella on arvioitu, että meriliikenne ollaan siirtämässä osaksi päästökauppaa. Suomen näkökulmasta tällöin olisi tärkeää turvata talvimerenkulun erityisasema, jotta sen kustannukset eivät kasva kestämättömän suuriksi.

Keskustan konkaripoliitikko Mauri Pekkarinen painottaa vastuullisuutta, kannustavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Hän sanoo, että paketissa on voitava ottaa huomioon jäsenmaiden erilaiset olosuhteet, kuten Suomen talvimerenkulun turvaaminen, jotta päästöjen vähennystaakka saadaan jaettua jäsenmaiden kesken oikeudenmukaisesti.

Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen kirjoitti muutamien kollegoidensa kanssa avoimen kirjeen liittyen Suomen metsäpolitiikkaan. Siinä suomalaismepit vaativat hallitukselta yhtenäistä kantaa ja huomiota metsien taloudelliseen puoleen.

– Suurimpien saastuttajien on kannettava suurin vastuu, Pekkarinen sanoo.

– Tärkeää on, että komissio pitäytyisi mahdollisimman paljossa markkinaehtoisuuteen. Ajatus siitä, että me muut maksamme jälleen joidenkin päästövähennysoikeudet, ei voi tulla kysymykseen.

Julkisuuteen vuodettujen tietojen mukaan päästökauppaa oltaisi laajentamassa meriliikenteen ohella myös tieliikenteeseen. Tämä voisi tarkoittaa tiukempia päästörajoituksia autoteollisuudelle ja polttoainejakelijoille. Pekkarinen pitää päästökaupan tiukennuksia hyvänä, mutta liikenteeseen hän ei niitä ulottaisi.

Iso kysymysmerkki on myös Suomen metsien käyttö. Pekkarisen mukaan Keski- ja Etelä-Euroopassa haluttaisi tehdä Suomen metsistä entistä merkittävämpi hiilinielu EU:n mittakaavassa. Hän pitää suuntaa huolestuttavana. Puun ja bioraaka-aineiden käyttöä ei saisi rajoittaa lisää, hän toteaa.

Myös vihreiden Heidi Hautala nostaa Suomen kannalta keskeisimmäksi kysymykseksi metsät ja muun maankäytön. Hautalan lähtökohdat kuitenkin eroavat merkittävästi Pekkarisesta.

Hautala myös antaa hieman palautetta kollegoilleen siitä, että asiallista metsäkeskustelua on ollut vaikea käydä.

– Suomessa on vahvasti - myös meppien taholta - liioiteltu ja vääristelty EU:n pyrkimyksiä saada Suomen metsät hallintaansa, mikä ei edistä asiallista keskustelua. Suomi antaa kansainvälisesti vaarallisen esimerkin, jos se vaatii saada kompensoida metsäkatoa muilla toimilla.

Osa suomalaismepeistä vaati avoimessa kirjeessään metsätalouden mittavampaa huomioon ottamista.

Lue lisää: Suomalaismepit ärähtävät komissiolle: Suomen metsät alistetaan Euroopan yleiseksi hiilinieluksi

Hautalan mukaan Suomi ei voisi samanaikaisesti vaatia itselleen erityiskohtelua ja toisaalta vaatia vaikkapa Brasilialta samanaikaisesti järeitä toimia Amazonin metsäkadon pysäyttämiseksi. Hautala näkee, että metsästrategian avulla Suomi voi tarkastella ja muuttaa talousmetsiensä käsittelyä ekologisesti kestävämpään suuntaan.

Kokonaisuudesta Hautala odottaa oikeasti vaikuttavia toimia.

– Talouden saattaminen planeetan rajoihin on valtava tehtävä ja suunnanmuutos on saatava kunnolla alkuun seuraavan 10 vuoden kuluessa.

Hän muistuttaa, että Euroopan parlamentti on jo vuosikymmeniä toiminut EU:n ilmastopolitiikan kirittäjänä. EU:n vahva sitoutuminen ilmastotoimiin on saanut suurvaltoja Kiinaa myöten vähitellen myöntämään vastuunsa, Hautala sanoo.

Heidi Hautala ja Ville Niinistö ovat molemmat puhuneet EU:n kestävämmän metsäpolitiikan puolesta. Puolueen näkemykset kolahtekevat Suomessa yhteen muiden hallituspuolueiden kanssa.

Vihreä meppi Ville Niinistö totesi tiedotteessaan odottavansa innostuneena komission toimia. Hän toivoo komission työkalupakin sisältävän rohkeita ja konkreettisia ehdotuksia.

– Tässä aletaan nyt voimakkaasti vähentämään päästöjä, mutta samalla kyse on myös teollisuuspolitiikasta, uusien työpaikkojen luomisesta ja teknologiajohtajuuden ottamisesta kasvavilla puhtaan teknologian maailmanmarkkinoilla, Niinistö sanoo.

Niinistö nostaa tiedotteessaan esille etenkin energiasektorin. Se on suurimpia saastuttajia EU:ssa. Paketissa on ennakkotietojen mukaan esityksiä ainakin energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön nostamisesta sekä energiaverotuksen muutoksista.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?