Yli-Viikari vierittää vastineessaan vastuuta epäkohdista virkamiehille – VTV:n luottamusmies: ”Tuntuu erittäin pahalta, että ylin johtaja syyttää alaisiaan” - Politiikka - Ilta-Sanomat

Yli-Viikari vierittää vastineessaan vastuuta epä­kohdista virka­miehille – VTV:n luottamus­mies: ”Tuntuu erittäin pahalta, että ylin johtaja syyttää alaisiaan”

VTV:n luottamusmies Pasi Tervasmäki sanoo pitävänsä hyvin toivottavana, ettei Yli-Viikari palaisi enää tarkastusvirastoon töihin.

VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari kritisoi eduskuntaa vastineessaan siitä, ettei hän saanut kahta viikkoa aikaa valmistautua kuulemistilaisuuteen. Yli-Viikari piti hänelle varattua viittä arkipäivää liian vähäisenä aikana perehtyä tarkastusvaliokunnan mietintöön, asiantuntijalausuntoihin sekä perustelumuistioon.

24.6. 19:13

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari vierittää eduskunnan kansliatoimikunnalle jättämässään vastineessa vastuuta viraston taloudenpidossa havaituista epäkohdista tarkastusviraston virkamiehille sekä omalle assistentilleen.

– Pääjohtajan assistentin tehtävänä on ollut virkavastuulla huolehtia siitä, että pääjohtajan virkamatkasuunnitelmat ja matkalaskut ovat annettujen säännösten ja määräysten mukaisia. Tarkastusvaliokunnan mietinnöstä ja siihen kuuluvista asiantuntijalausunnoista käy ilmi, että tehtävän suorittamisessa on ollut puutteita, Yli-Viikari kirjoittaa vastineessaan.

Yli-Viikari kritisoi sitä, ettei tarkastusvirasto ole ”ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin sen selvittämiseksi ja mahdollisiin virkamiesoikeudellisiin toimiin, ovatko taloushallinnon tehtäviä hoitaneet virkamiehet toimineet säännösten tai määräysten vastaisesti”.

Yli-Viikarin mukaan hän ei ole säännösten tai määräysten mukaan vastuussa esimerkiksi menojen hyväksymisessä mahdollisesti tapahtuneista laiminlyönneistä.

IS kertoi viime viikolla, että Valtion talous- ja henkilöstöhallinto Palkeet pyysi jatkuvasti Yli-Viikarin assistentilta tarkennuksia ja selityksiä pääjohtajan kuluselvityksistä.

VTV:n toiminnassa havaitut puutteet olivat Palkeiden mukaan erittäin poikkeuksellisia, eikä vastaavaa ole havaittu muualla valtionhallinnossa. Tarkastusvaliokunnan saaman lausunnon mukaan noin 75 prosenttia Yli-Viikarin matkasuunnitelmista oli ”olennaisesti puutteellisia”.

VTV:n luottamusmies ja johtava tilintarkastaja Pasi Tervasmäki sanoo, että "tuntuu erittäin pahalta, että ylin johtaja syyttää alaisiaan”.

– Varmasti Yli-Viikarilla on ollut tiedossa matkalaskujen puutteet, kun hän on itse ollut matkalla ja hänellä itsellään on ollut kuitit hotelleista ja muista. Pääjohtajan assistentti on joutunut hyvin ikävään tilanteeseen, kun hän on koittanut tehdä matkalaskuja pääjohtajan puutteellisten kuittitietojen perusteella.

Tarkastusvaliokunta nosti esiin yksittäisten laskutusepäselvyyksien osalta erityisesti Yli-Viikarin kampaamo- ja stailauskulut, joista IS uutisoi maaliskuussa.

Yli-Viikari vieritti myös stailauskulujen osalta vastuun virkamiehille, jotka olivat hyväksyneet ”menot virkavastuulla”.

– Pääjohtajana en ole tehnyt näitä hankintoja koskevia menopäätöksiä tai hyväksynyt niitä maksettavaksi, Yli-Viikari kirjoittaa.

VTV:n suunnittelupäällikkö Jenni Leppälahti kertoi tarkastusvaliokunnalle ehdottaneensa Yli-Viikarille, että hän maksaisi kampaamokulunsa itse, mutta Yli-Viikari ei pitänyt tätä ”sopivana ratkaisuna”, koska pääjohtajan mukaan aloite stailauksiin oli tullut viestinnästä.

Yli-Viikari saapui kuulemistilaisuuteen VTV:n oikeudellisista asioista vastaavan johtajan Mikko Koirasen kanssa. Myös Koiranen on pidätetty virastaan.

VTV.n oikeudellisista asioista vastaava johtaja Mikko Koiranen katsoi, että menot voitiin hyväksyä ja Leppälahti hyväksyi kampaamomenon. VTV ilmoitti huhtikuussa perivänsä Yli-Viikarilta takaisin 1 122 eurolla stailaus- ja kampaamohankintoja, jotka eivät liittyneet välittömästi ajallisesti kuvauksiin.

Yli-Viikari arvioi vastineessaan, että VTV:n julkikuvaa ja luottamusta on vahingoittanut tarkastusvaliokunnan yksittäisten jäsenten ”aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja lehdissä toistama epäluottamus pääjohtajaa kohtaan ennen kuin tarkastusvaliokunta on selvittänyt asioita”.

Epäluottamusta ovat aiheuttaneet Yli-Viikarin mukaan myös tarkastusviraston henkilöstöön kuuluvat virkamiehet, jotka ovat esittäneet ”perusteettomia väitteitä tarkastusten sensuroinnista ja tarkastuskertomusten muokkaamisesta”.

IS kertoi aiemmin, että viraston sisällä on pidetty räikeänä esimerkkinä johdon puuttumisesta tarkastuksen sisältöihin tapausta, jossa VTV:n silloinen ylijohtaja Marko Männikkö teki useita poistoja tietotekniikkahankintoja koskeneeseen raporttiin sen julkaisupäivänä helmikuussa 2019.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) ei kommentoinut Yli-Viikarin kuulemisen sisältöä medialle.

Tervasmäen mukaan tarkastusraporttien muokkaaminen on asia, joka on yhä nykyisen toimivan johdon selvityksen alla.

– Tarkastusaineistoja on siivottu tarkastusraportoinnin aikana ja ilmaisuja on pehmennetty, että kyllä tässä on tapahtunut muokkausta, mutta tämä on monitulkintaisempi asia ja nykyinen toimiva johto ei ole sanonut lopullista näkemystä siihen.

Tervasmäki ei näe, että tarkastusviraston virkamiehet olisivat pyrkineet tarkoituksellisesti ”lokaamaan ketään”.

– Viraston tulisi olla esimerkillinen toimija, ja pääjohtaja on itse aiheuttanut toimillaan julkiseen kuvaan tulleita asioita ja myös pahentanut tilannetta sillä, että hän ei ole ollut avoin.

Yli-Viikarin irtisanomisasian odotetaan nousevan esille eduskunnan täysistunnossa ensi viikolla.

Yli-Viikarilla on virastossa yhä ylijohtajan ”pakastevirka”, josta eduskunta ei voi häntä irtisanoa.

Tervasmäen mukaan on olemassa edellytyksiä sille, että jos eduskunta irtisanoo Yli-Viikarin pääjohtajan virasta, niin VTV:n toimiva johto käynnistäisi virastapidättämisprosessin ylijohtajan virkaan liittyen keskusrikospoliisin esitutkinnan vuoksi.

Yli-Viikaria epäillään kansliatoimikunnan pöytäkirjan mukaan törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä sekä maksuvälinepetoksesta.

Poliisitutkinta liittyy VTV:n virkamiehen kanssa tehtyyn virkasopimukseen sekä Yli-Viikarin Finnair Plus -pisteiden käyttöön. Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

– Rikosepäilyt vaikuttavat niin painavilta, että minkäänlaisia VTV:n virkamiehen tehtäviä ei kyllä rikosprosessin aikana saisi tehdä, Tervasmäki näkee.

Tervasmäki lisää, että ”tilanne tietysti muuttuu, mikäli syyttäjä ei nosta syytettä tai käräjäoikeus toteaa hänet syyttömäksi”.

– Teoriatasolla hän voisi palata silloin virastoon, mutta viitaten vastineeseen sekä virastolle aiheutettuun haittaan, niin pitäisin hyvin toivottavana, että hän ei enää palaisi.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?