VTV-dokumentit: Yli-Viikarin virka­matkojen kustannukset 2016–2020 187 369 euroa, matkojen kesto yhteensä 327 vuorokautta

VTV:n johtajan Jaakko Eskolan mukaan noin 75 prosenttia Yli-Viikarin matkasuunnitelmista on ”olennaisesti puutteellisia”. Tarkastusvaliokunta pitää Yli-Viikarin toimintaa huolimattomana ja katsoo sen osoittavan välinpitämättömyyttä noudattaa koko henkilöstöä sitovia menettelytapoja.

Tarkastusvaliokunta selvitti VTV:n pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virkamatkojen kustannuksia sekä virkamatkojen sisältöä (arkistokuva).

15.6.2021 14:17

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin matkakulut vuosina 2016–2020 ovat olleet yhteensä 187 369 euroa ja virkamatkojen kesto on ollut yhteensä 327 vuorokautta.

Tiedot käyvät ilmi tarkastusvaliokunnan VTV-aineistosta, josta tarkastusvaliokunnan jäsen Pauli Kiuru (kok) julkaisi otteita verkkosivuillaan.

Yli-Viikari on perustellut runsasta matkusteluaan viraston kansainvälisillä vastuutehtävillä.

VTV-dokumenttien mukaan Yli-Viikarin virkamatkakuluista 93 464 euroa selittyy tarkastusalan kattojärjestön Eurosain hallintokomiteaan liittyvällä tehtävällä. Vuorokausia tehtävä on vienyt arviolta 159.

Tarkastusvaliokunnan selvityksissä on haettu vertailukohtaa VTV:n edellisen pääjohtajan, oikeuskansleri Tuomas Pöystin matkalaskuista ja kuluveloituksista, jotka olivat vuonna 2015 7 472 euroa ja vuotta aiemmin 11 592 euroa.

Pelkästään Yli-Viikarin vuoden 2018 virkamatkat kustansivat valtiolle 64  233 euroa.

VTV:n johtaja Jaakko Eskola arvioi tarkastusvaliokunnan selvityksessä, että suurimpiin matkalaskuihin toteutetun otoksen perusteella noin 75 prosenttia Yli-Viikarin matkasuunnitelmista on ”olennaisesti puutteellisia”.

– Matkasuunnitelmalle on useissa tapauksissa merkitty ainoastaan virkamatkan toteuttamisesta maksettavat päivärahat. Käytännössä matkasuunnitelmat eivät ole pääsääntöisesti mahdollistaneet myöskään matkustustavan arviointia.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus on joutunut tarkastusvaliokunnan mukaan pyytämään virastoa täydentämään tietoja sekä toimittamaan puuttuvia kuitteja ja selvityksiä.

Joissakin tapauksissa matkasuunnitelmat on hyväksytty matkan alkamisajankohdan jälkeen.

VTV:n toiminnassa havaitut puutteet ovat palvelukeskuksen mukaan erittäin poikkeuksellisia, eikä vastaavaa ole havaittu muualla valtionhallinnossa.

Aineistosta ilmenee myös, että Yli-Viikari on hyväksynyt itse joitakin menoja, joissa hän on ollut itse aiheuttamassa asianomaista kulua.

Tarkastusvaliokunta pitää Yli-Viikarin toimintatapaa matkustusasioiden hoitamisessa huolimattomana, viraston omia sekä Palkeiden voimavaroja kuormittavana ja katsoo sen myös osoittavan jonkinasteista välinpitämättömyyttä noudattaa koko henkilöstöä sitovia menettelytapoja.

Pidemmät virkamatkat Yli-Viikari on matkustanut bisnesluokassa. Viraston matkustusohje on sallinut bisnesluokassa matkustamisen yli kuuden tunnin lentojen kohdalla. Yli-Viikari on matkustanut myös lyhyempiä lentoja bisnesluokassa, kun ne ovat liittyneet pidempiin lentoihin.

Yli-Viikarin lennoista bisnesluokassa kertyi VTV:n IS:lle toimittamien tietojen mukaan vuosina 2018–2020 yhteensä 63 283,60 euron kustannukset.

Kallein yksittäinen lentokustannus, 8 220,90 euroa, aiheutui Yli-Viikarin matkasta Marokkoon ja Chileen 20–28.6.2018.

Yli-Viikari osallistui ilmoituksensa mukaan Marokossa YK:n julkista sektoria koskevaan kokoukseen sekä palkintoseremoniaan ja Chilessä kansainväliseen konferenssiin.

24–29.11.2018 Yli-Viikari vieraili Brasiliassa julkisen sektorin innovointia käsitelleessä konferenssissa. Bisnesluokan liput maksoivat 7 887,10 euroa.

16–20.9.2018 Yli-Viikari kävi konferenssimatkalla San Josessa Costa Ricassa. Yli-Viikarin lentoliput maksoivat 4 769,05 euroa.

Edellisessä kuussa, 13–19.8.2018, Yli-Viikari kävi konferenssimatkalla Kingstonissa Jamaikalla. Bisnesluokan liput maksoivat 4 342,65 euroa.

Kysymyksiä on herännyt siitä, miten Yli-Viikarin virkamatkat ovat palvelleet viraston ydintehtävää eli valtion taloudenhoidon laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden tarkastamista.

Kiuru on nostanut verkkosivuilleen kokousraportin Chennaista Intiasta. Chennaissa järjestettiin 19-30.3.2018 nuorten johtajien koulutus, johon osallistui VTV:stä Yli-Viikarin lisäksi yksi henkilö. Myös Chennaihin Yli-Viikari lensi bisnesluokassa: lentoliput maksoivat 4215,20 euroa.

Ensimmäisen viikon teemoina Chennaissa olivat muun muassa itsensä kehittäminen, yhteiset arvot sekä ”coaching” menetelmänä.

Toisen viikon aikana henkilökohtaista kehittymistä ja coachausta varten ideoitiin ”kokonaisvaltainen projektisuunnitelmamalli”.

Kokousraportin mukaan Yli-Viikari piti toisen viikon aikana ”kiinnostavan puheen omasta johtamistiestään ja -kokemuksestaan”.

Valiokunnan aineistosta hahmottuu ristiriita Yli-Viikarin ja henkilöstön edustajien puheiden välillä.

Yli-Viikari kuvaili 16. maaliskuuta 2021 tarkastusviraston taloudenhoitoa vastuulliseksi ja kertoi VTV:n saavan hyvää palautetta kunnianhimoisesta toiminnan ja organisaation uudistuksesta.

Luottamushenkilöt puhuvat sen sijaan häpeän tunteesta ja arvostelevat kovin sanoin viraston johtoa.

– Aiemmin suuresti arvostamassaan tehtävässä palvelevat virkamiehet kohtaavat nyt ivaa ja kokevat alemmuutta. Vaikka kritiikin kohteena olevat tapahtumat ovat kohdistettavissa yksittäisiin virkamiehiin, vastuu jakautuu kaikille ja häpeä on ulkoistettu henkilöstölle. Tehtyjä virheitä ei ole tunnustettu, Eduskunnan akavalaiset ry:n hallituksen puheenjohtaja Sami Vuorinen ja luottamusmies Pasi Tervasmäki arvioivat.

Vuorinen ja Tervasmäki kritisoivat erityisesti sitä, ettei Yli-Viikarin lentopisteiden käytöstä ole raportoitu edes niiden käyttöä koskevien tietopyyntöjen jälkeen.

Tämä on johtanut Vuorisen ja Tervasmäen mukaan ”merkittävään mainevahinkoon ja heikentänyt tarkastusviraston uskottavuutta valtion taloudenhoidon asianmukaisuuden tarkastajana”.

VTV:n oikeudellisista asioista vastaavan johtajan Mikko Koirasen mukaan Yli-Viikarin virkamatkoista kertyneitä Finnair Plus -pisteitä ei ole hyödynnetty pääjohtajan virkamatkojen yhteydessä.

– Pääjohtajalla on Finnair Plus -tiliin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, eikä virastolla ole pääsyä tämän tilin tietoihin. Tästä syystä virastolla ei ole tietoa siitä, että ovatko pisteet kokonaan käyttämättä.

Tarkastusvaliokunnan jäsenen Pauli Kiurun (kok) mukaan Yli-Viikari on toiminut tavalla, joka on heikentänyt luottamusta hallintoon. Kiuru katsoo, että pääjohtajan erottaminen on saatava täysistunnon päätettäväksi mahdollisimman pian.

Tarkastusvaliokunta pitää tarkastusviraston oman toiminnan uskottavuutta horjuttavana, ettei Yli-Viikari ole avannut pluspistetietojaan ja on jättänyt tilanteen selvittämisen ja tiedottamisen alaistensa vastuulle.

Valiokunta kiinnitti huomiota myös siihen, että Yli-Viikarin kampaamo- ja stailauspalveluista aiheutuneita kuluja on hyväksytty palvelukeskuksen ja valtiovarainministeriön suositusten vastaisesti.

– Niitä ei voi katsoa tarkastusviraston tehtävien hoidon kannalta välttämättömiksi menoiksi, valiokunta arvioi.

Lisäksi valiokunta katsoo, ettei Yli-Viikari ole ollut muun muassa virkamatkojensa vuoksi riittävästi paikalla johtamassa ja toimeenpanemassa käynnistämäänsä organisaatiouudistusta, mikä on aiheuttanut ongelmia viraston johtamisessa.

Yli-Viikari on pidätetty virastaan poliisin esitutkinnan ajaksi. Tutkinta liittyy VTV:n virkamiehen kanssa tehtyyn virkasopimukseen sekä lentoyhtiöiden kanta-asiakaspisteiden käyttöön.

Tarkastusvaliokunta katsoo, että eduskunnan kansliatoimikunnan tulee selvittää, onko Yli-Viikarilla edellytyksiä jatkaa tehtävässään eduskunnan virkamieslain mukaisesti.

Irtisanomisedellytysten täyttyessä asia tulisi valiokunnan mukaan saattaa eduskunnan täysistunnon päätettäväksi.

Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä virkarikoksiin.

15.6. kello 17.44: Lisätty juttuun kohtia tarkastusvaliokunnan mietinnöstä. Päivitetty juttua kauttaaltaan.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?