Tytti Yli-Viikari ja VTV-kohu: virasto tehnyt miljoonaluokan konsulttiostoja - Politiikka - Ilta-Sanomat

Tytti Yli-Viikarin tilaama ”coaching” maksoi lähes 20 000 euroa, apulaisjohtajalle etä­koulutusta Sveitsistä 17 000 eurolla – VTV:llä miljoona­luokan konsulttiostot

VTV:n johtajan Tuula Sandholmin mukaan virasto on käyttänyt ”suhteellisen runsaasti ulkopuolisia asiantuntijoita". Nyt VTV aikoo täsmentää hankintaohjeistustaan ja karsia konsulttiostoja.

VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari pidätettiin virastaan huhtikuun alussa. Eduskunnassa selvitetään yhä, miten Yli-Viikarin mahdollinen irtisanominen voitaisiin laittaa vireille.

7.6. 15:00

IS kertoi toukokuussa, että Valtiontalouden tarkastusvirasto on hankkinut konsulttipalveluja yli 1,1 miljoonalla eurolla vuosina 2018–2020.

IS:n uudesta selvityksestä käy ilmi, että VTV on käyttänyt konsulttiostoihin vuosina 2018–2020 tosiasiassa huomattavasti enemmän rahaa.

Kun Tutkihankintoja.fi-palvelussa laskee yhteen konsultointikategoriat eli asiantuntija- ja toimistopalvelut, hallinnolliset palvelut sekä koulutus- ja kulttuuripalvelut, nousee hankintoihin käytetty summa yli 3,1 miljoonaan euroon. Pelkästään asiantuntija- ja toimistopalveluiden osuus summasta on lähes 1,2 miljoonaa euroa. Yli kolmen miljoonan kokonaisuus ei pidä sisällään esimerkiksi VTV:n tekemiä it-hankintoja.

Yksittäisistä konsulttiyrityksistä VTV on ostanut runsaasti palveluja 2018–2020 muun muassa Franticilta (232 283 euroa), Novetokselta (113 384 euroa) ja Walk The Talkilta (70 800 euroa).

Luvut ovat aiemmin ilmoitettua suurempia, sillä VTV:n IS:lle toimittamat tiedot eivät pitäneet sisällään kaikkia kyseisiltä yrityksiltä hankittuja palveluita.

Lue lisää: VTV:n tarkastajat arvostelivat raporttien vesittämistä – Yli-Viikari kertoi HS:lle innoituksestaan: ”Tämä on lempistandardini”

VTV on satsannut rahaa muun muassa viestintäsparraukseen, visuaalisen ilmeen kehittämiseen sekä strategiatyöhön.

IS:n tietojen mukaan VTV:n sisällä on herättänyt hämmästystä se, että VTV:n pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin henkilökohtaista valmennusta on laitettu viraston piikkiin. Tästä esimerkkinä on Juuriharja Consulting Groupilta tehdyt hankinnat, joiden hintalappu 2018–2020 on ollut 19 540 euroa.

– Hän (Yli-Viikari) on käsitykseni mukaan ollut itse aloitteellinen ja valinnut itselleen sopivan coachin, VTV:n hallinnosta ja resursseista vastaava johtaja Tuula Sandholm kertoo.

Palvelun hyötyä tarkastustoiminnalle ja sitä kautta veronmaksajille on mahdotonta arvioida, sillä luottamuksellisista coaching-tapaamisista ei ole muistioita tai muita dokumentteja.

Sandholmin mukaan coachit eli henkilökohtaiset valmentajat ovat VTV:ssä yleisesti käytössä johdon tukena.

– Esimerkiksi johdon pidempiin koulutus- ja valmennusohjelmiin sisältyy usein coach. Useilla johtajilla on ollut yksilöcoachingia, parasta aikaa coachingia on käytössä eri henkilöillä.

Sandholmin mukaan Juuriharja Consulting Groupilta tehdyt hankinnat ovat pitäneet sisällään myös muulle johdolle annettua esimiesvalmennusta.

VTV on tilannut johdon aloitteesta coaching-palveluja myös Ilona Rauhala Oy:ltä. Rauhala on työelämän kehittämiseen erikoistunut psykologi. Rauhalan laskutus 2018–2020 on ollut 23 100 euroa. Sandholmin mukaan Rauhalalta on hankittu palveluita useammalle henkilölle, ja Rauhala on esiintynyt valmennustilaisuuksissa.

Yli-Viikari on nostanut erityisen myönteisenä asiana esiin sen, että sidosryhmä­kyselyiden mukaan VTV katsoo yhä tiiviimmin tulevaisuuteen ja toimii entistä konsultoivammalla otteella.

Yhtenä vaikuttavuuden mittarina on pidetty sitä, että tarkastuskohteiden palaute tarkastuksenaikaisesta vuorovaikutuksesta on hyvää.

VTV:n toimittamista tiedoista ilmenee, että virasto on maksanut KPMG:lle asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden toimenpideohjelman laatimisesta 41 000 euroa.

VTV:n mukaan KPMG ei tosin toimittanut varsinaista toimenpideohjelmaa, vaan toimi ”työn fasilitaattorina ja tukena”.

Ainoana konkreettisena todisteena projektista IS:lle toimitettiin kuusisivuinen loppuraportti, jossa puhutaan sidosryhmäsuhteiden suunnitelmallisesta hyödyntämisestä ja linjataan muun muassa, että ”esiintymis-, fasilitointi- ja viestintätaidot on vietävä vaikuttamistyömme keskiöön”.

– Tarkastusprosessin aikaisesta pistemäisestä yhteydenpidosta siirrytään jatkuvaan ja katkeamattomaan vuoropuheluun asiakkaan suuntaan. Tarkastuskertomuksen antamisen jälkeenkin tarkastajan tulisi lähtökohtaisesti olla koko ajan kiinnostunut siitä, miten tarkastukseen ja sen suosituksiin on suhtauduttu, raportissa lukee.

Eikö keskiössä pitäisi olla valtiontalouden laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden noudattamisen tarkastaminen ”katkeamattoman vuoropuhelun” sijasta?

– Tarkastuksen vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että se ei pääty tarkastus­kertomuksen julkaisemiseen, vaan tarkastushavainnoilla ja suoristuksilla tulee saada aikaan muutoksia tarkastuskohteissa. Tämä edellyttää vuorovaikutusta tarkastuskohteen kanssa. Tarkastaminen ja vuoropuhelu eivät ole toisiaan poissulkevia vaan täydentäviä, Sandholm vastaa.

VTV on myös ostanut viraston johdolle hinnakkaita koulutuspalveluja Suomen ulkopuolelta. Esimerkiksi apulaisjohtaja Vivi Niemenmaalle kustannettiin Geneva School of Diplomacyn puolitoista vuotta kestänyt etäkoulutus, joka maksoi 17­205 euroa.

Yksityisen sveitsiläisen korkeakoulun ohjelma kehitti VTV:n mukaan vaativien projektien hallintaa kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä.

Yli-Viikarille hankittiin puolestaan etäkoulutuspalveluja Oxfordin yliopistosta 7 188 eurolla.

– Hän oli tietääkseni itse tämän löytänyt, ja olen itse tämän koulutuksen hyväksynyt. Se on ollut ylimmän johdon strategista ajattelua muuttuvassa ympäristössä tukevaa koulutusta, Sandholm sanoo.

Kotimaiselta Aalto-yliopistolta VTV on tehnyt koulutushankintoja 2018–2020 yhteensä 166 400 eurolla. Aallon koulutuksiin on osallistunut viraston johtoa ja päälliköitä: VTV:stä on valittu vuosittain 1–2 virkamiestä Aalto-yliopiston kaksivuotiseen EMBA-ohjelmaan, jonka hinta on noin 40 000 euroa.

Lisäksi VTV:n virkamiehiä on osallistunut Aalto-yliopiston Global leader -koulutuksiin, jonka kustannus oli viraston asiantuntijan osalta vuonna 2019 13 800 euroa. Yli-Viikari on suorittanut Global leader -koulutuksia jo aiemmin.

Sandholmin mukaan koulutuksilla on haluttu tukea johtamistyössä onnistumista erityisesti tilanteessa, jossa henkilö on siirtymässä vaativampiin tehtäviin.

– Nyt meillä on viimeiset EMBA-optiot käytössä, eikä vähään aikaan ole tarvetta uusille koulutuksille.

Sandholmin mukaan VTV:ssä on parhaillaan käynnissä ”monella tavalla uudelleen­tarkastelun paikka hankintoihin, kustannuksiin ja matkustamiseen liittyen”.

Sandholm näkee, että VTV:ssä on käytetty ”suhteellisen runsaasti” ulkopuolisia asiantuntijoita organisaation kehittämiseen ja muutoksen tukeen, koska viime vuosina tarkastusviraston strategiaa ja johtamismallia on uudistettu voimakkaasti.

– Nyt samanlaista tarvetta ei ole. Emme ole silti luopumassa täysin ulkopuolisista konsulteista tai asiantuntijoista. Tulemme käyttämään niitä jatkossakin, mutta ehkä harkitummin, kustannustietoisemmin ja tietysti kilpailuttaen.

BDO:n tekemässä erityistilintarkastuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, ettei Novetokselta tehtyä hankintaa kilpailutettu. Novetos on kehittänyt VTV:n projektikulttuuria ja ”tiimimallia”.

Sandholmin mukaan Novetokselta oli tilattu jo ennen viime vuonna tehtyä suorahankintapäätöstä useita koulutus- ja valmennuskokonaisuuksia, eikä hajautetusti hoidettujen hankintojen kokonaiskustannusta samalta toimittajalta ole seurattu riittävästi.

Myös Walk The Talkilta tehty hankinta on jäänyt kilpailuttamatta. Sandholmin mukaan hankintaa tehtäessä oli oletettu, että laskutus jäisi alle 60 000 euron kansallisen kynnysarvon. Walk The Talk oli mukana toteuttamassa organisaatiouudistusta, jonka myötä VTV:ssä siirryttiin projektivetoiseen malliin.

– Hankintaohjeistuksemme kaipaa täsmentämistä ja viraston hankintoja tulee koordinoida jatkossa yhtenäisemmin. Olemme käynnistäneet hankintatoiminnan kehittämisprojektin muun muassa BDO:n havaintojen pohjalta, Sandholm sanoo.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?