Asiakirja: Yli-Viikari nousi VTV:n johtoryhmään vasta 2011 – väitti virkahakemuksessaan eduskunnalle toisin - Politiikka - Ilta-Sanomat

Asiakirja: Yli-Viikari nousi VTV:n johtoryhmään vasta 2011 – väitti virkahakemuksessaan eduskunnalle toisin

Myös VTV:n entinen pääjohtaja, oikeuskansleri Tuomas Pöysti viestitti aiemmin, että Yli-Viikari on ollut VTV:n johtoryhmän jäsen vuodesta 2007 alkaen. Pöysti muotoilee nyt, että Yli-Viikari on ollut vuodesta 2007 lähtien ”läsnä-, puhe- ja ehdotusoikeuksin” johtoryhmän työssä”.

Nykyinen oikeuskansleri Tuomas Pöysti ajoi Tytti Yli-Viikarin VTV:n johdon asiantuntijasta esikuntapäälliköksi ja ylijohtajaksi ilman avoimia hakuja.

12.5. 18:07

Tällä hetkellä virastaan pidätetty Tytti Yli-Viikari nousi VTV:n pääjohtajaksi vuonna 2016.

Pääjohtajaksi pyrkiessään Yli-Viikari kertoi toimineensa VTV:n johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2007 alkaen. Maininta löytyy Yli-Viikarin eduskunnalle osoittamasta virkahakemuksesta.

Yli-Viikari viittasi johtoryhmän jäsenyyteen VTV:n pääjohtajaksi pyrkiessään.

Samaa viestiä on välittänyt VTV:n entinen pääjohtaja, oikeuskansleri Tuomas Pöysti, joka kirjoitti aiemmin sähköpostissaan IS:lle, että Yli-Viikari on ollut ”koko ajan vuodesta 2007 lähtien johtoryhmän jäsen”.

Pöysti on perustellut Yli-Viikarin ilman julkisia hakuja tapahtunutta urahyppyä johdon asiantuntijasta ylijohtajaksi sillä, että kyse on ollut ”johtoryhmään jo alun perin kuuluneen henkilöpiirin sisällä tehdystä erillisestä tehtävämääräyksestä”.

Pöystin itse allekirjoittama asiakirja kuitenkin paljastaa Yli-Viikarin aloittaneen VTV:n johtoryhmässä vasta 4.3.2011.

Tämä Pöystin allekirjoittama asiakirja kertoo Yli-Viikarin aloittaneen VTV:n johtoryhmässä vasta maaliskuussa 2011.

Asian toi ilmi Twitterissä yliopistonlehtori, julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen. IS sai kyseisen asiakirjan VTV:ltä.

– Mitä merkitystä johtoryhmän jäsenyydellä on? Argumentaatio perustuu siihen, että kyseessä on sama virka muun muassa siksi, että henkilö olisi ollut johtoryhmän jäsen alusta lähtien. Minkä takia hän on tehnyt siinä tapauksessa päätöksen, että henkilö on tullut johtoryhmän jäseneksi 4.3.2011, Muukkonen kysyy Pöystiin viitaten.

IS tiedusteli oikeuskansleri Pöystiltä, onko hän antanut julkisuuteen väärää tietoa Yli-Viikarin tehtävänkuvasta VTV:ssä.

IS kysyi myös, miten Yli-Viikarin virkajärjestelyissä on voinut olla kyse johtoryhmään jo alun perin kuuluneen henkilöpiirin sisällä tehdystä tehtävämääräyksestä, kun Yli-Viikari ei ole ollut johtoryhmän jäsen kuin vasta 4.3.2011 alkaen.

– Tytti Yli-Viikari on osallistunut VTV:n johtoryhmän työhön siitä lähtien, kun hän 2007 tuli VTV:n palvelukseen, Pöysti muotoili sähköpostivastauksessaan.

Pöystin mukaan Yli-Viikari on vuodesta 2007 lähtien ollut ”läsnä-, puhe- ja ehdotusoikeuksin eli täysin osallistumisen oikeuksin johtoryhmän työssä”.

Pöysti viittasi VTV:n tilinpäätökseen vuodelta 2007 ja siitä löytyvään valokuvaan, jossa silloinen johdon asiantuntija Yli-Viikari on Pöystin ja muun johdon kanssa. Pöysti viittasi myös samasta tilinpäätöksestä löytyvään organisaatiokaavioon, jossa Yli-Viikari on sijoitettu johdon tuki -laatikkoon Pöystin alle.

Tämä kuva VTV:n vuoden 2007 tilinpäätöksestä kertoo Pöystin mukaan osaltaan siitä, että Pöysti on antanut Yli-Viikarin asemasta oikean kuvan.

– Hänen yksi keskeinen tehtävänsä on ollut pääjohtajan avustaminen viraston toiminnan johtamisessa, suunnittelussa, kehittämisessä ja seurannassa sekä johtoryhmäprosessi. Viitaten liitteisiin olen antanut oikean kuvan siitä, mikä on ollut Yli-Viikarin asema ja miten se on esitetty aikanaan muun muassa virallisissa tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksissa sekä virallisessa organisaatiokaaviossa, jota tuolloin on käytetty, Pöysti kirjoitti.

Lisäksi Pöysti viittasi VTV:n vuoden 2009 työjärjestykseen, jonka mukaan johdon tuen päällikkö, jossa tehtävässä Yli-Viikari on Pöystin mukaan jo tuolloin toiminut, on johtoryhmän jäsen. Tarkalleen ottaen työjärjestyksessä mainitaan, että johdon tuen päällikkö toimii johtoryhmän sihteerinä. Yksi lähde muistaakin Yli-Viikarin toimineen sihteerinä johtoryhmän kokouksissa. Johdon tuen toimintayksikön päällikkönä Yli-Viikari aloitti vasta toukokuussa 2011.

Varsinainen johtoryhmän jäsen Yli-Viikari on ollut vasta 4.3.2011 alkaen. Vai onko allekirjoittamassasi tehtävään määräys -asiakirjassa virheellistä tietoa?

– Tehtävään määräys -asiakirjassa ei ole virheellistä tietoa, mutta sinulla ei taida nyt olla kaikkia asiakirjoja enkä yhdy siitä tehtyyn tulkintaan, Pöysti ilmoitti.

Vihjaat, että minulla ei ole kaikkia asiakirjoja, jos on jokin oleellinen asiakirja, joka tässä puuttuu, niin kerro toki mikä se on.

– Minä en vihjaa mitään. Vuoden 2007 tilinpäätöksessä on virallinen organisaatiokaavio, josta ilmenee eri henkilöiden asema ja taso organisaatiossa ja se on oikein. Kyllä Yli-Viikari on ollut johtoryhmän työssä vuodesta 2007 lähtien.

Nimitysmuistion mukaan johdon asiantuntija avustaa johtoryhmää ”tarkastusviraston kansainvälisessä yhteistyössä, henkisten voimavarojen hallinnan kehittämisessä, tiedonhankinnassa ja viestinnässä”. Tämä viittaa avustavaan tehtävään.

– Kysymys on tulkinnasta. Minulle tuo tarkoitti osallistumista tarkastusviraston johtamiseen. Ylin toimivaltahan oli joka tapauksessa pääjohtajalla.

Yli-Viikarin rakettimaiseksi kuvailtu uranousu Pöystin pääjohtajakaudella VTV:ssä on herättänyt ihmetystä viraston sisällä jo pitkään.

IS kertoi aiemmin, että Yli-Viikarin kuukausipalkka nousi Pöystin pääjohtaja-aikana VTV:ssä 4150 eurosta 8297 euroon ilman julkisia hakuja.

Yli-Viikarin virkanimike muutettiin esikuntapäälliköksi vuoden 2009 alussa. Pöystin mukaan esikuntapäällikkö on sama virka kuin johdon asiantuntija. Yli-Viikarin palkka johdon asiantuntijana oli alun perin 4150 euroa, ja esikuntapäällikkönä lopulta 8297 euroa.

Pöystin mukaan johdon asiantuntijan pääasialliset tehtävät kuuluivat nimikemuutosten jälkeenkin Yli-Viikarin toimenkuvaan, mutta toimenkuvaan tuli muitakin tehtäviä johdon tuen tehtävien laajentuessa viraston tarpeiden mukaisesti, eikä Yli-Viikarin virka Pöystin mukaan ”täysin muuttunut toiseksi”. Esikuntapäällikön ja ylijohtajan tehtäviin nimittämisestä ei löydy muistioita, sillä VTV:n mukaan kyse on ollut virkajärjestelyistä.

Yli-Viikarin esikuntapäällikön virka muutettiin ylijohtajan viraksi vuoden 2013 alusta alkaen. Ylijohtajana Yli-Viikarin palkka nousi lopulta 8900 euroon.

Muukkosen mukaan muuttunut palkka osaltaan kertoo siitä, että kyse ei ole ollut samasta virasta.

– Olisi pitänyt perustaa uusi virka ja aloittaa julkinen hakumenettely. Kun näin ei ole tehty, nousee esiin kysymys suosimisesta, Muukkonen näkee.

Pöysti on kiistänyt jyrkästi suosineensa Yli-Viikaria ja sanonut, että nimikemuutokset ovat olleet asiallisia ja laillisia. Pöysti on pohjannut toimintansa tehtävämääräyksiin. Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen on kuvaillut tehtävämääräyksiä juridisesti ongelmalliseksi ja virkamieslain ulkopuoliseksi vakiintuneeksi tavaksi.

VTV:n pääjohtajaksi Yli-Viikari nousi avoimen haun kautta. Yksi Yli-Viikarin suosittelijoista oli Pöysti.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?