Sivistysvaliokunnan lausunto tartuntatautilaista valmistui: ”Lasten ja nuorten harrastukset turvattava” - Politiikka - Ilta-Sanomat

Sivistysvaliokunnan lausunto tartuntatautilaista valmistui: ”Lasten ja nuorten harrastukset turvattava”

Sivistysvaliokunta katsoo harrastustoiminnan rajoitusten heikentävän lasten hyvinvointia merkittävästi.

Liikuntasali ammotti tyhjänä Lauttasaaren yhteiskoululla marraskuun lopussa.­

21.1. 12:35

Eduskunnan sivistysvaliokunta on saanut valmiiksi lausuntonsa parhaillaan meneillään olevaan tartuntatautilain muuttamiseen liittyen. Valiokunta toteaa yksimielisessä lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytykset on turvattava.

Se katsoo harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan koskevien rajoitusten heikentävän lasten hyvinvointia merkittävästi. Valiokunnan mielestä hallituksen esityksessä ei ole riittävästi arvioitu rajoitustoimenpiteiden vaikutuksia.

Valiokunta korostaa, että rajoitustoimenpiteitä harkittaessa ensisijaisena ratkaisuperusteena täytyy olla lapsen etu, myös silloin, kun kyse on vain lyhytkestoisesta tai osittaisesta toiminnan rajoittamisesta. Rajoitusten on valiokunnan mukaan oltava myös johdonmukaisia ja oikeasuhtaisia.

Tartuntatautilain toimeenpanossa on valiokunnan mukaan välttämätöntä painottaa sitä, että lapset voivat osallistua liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin nykyisiä poikkeusolojen käytäntöjä joustavammin.

Sivistysvaliokunta esittää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta arvioi riittävät toimet, jotta lasten ja nuorten harrastustoiminta liikunnan ja kulttuurin parissa voidaan järjestää terveysturvallisuus huomioon ottaen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on saamassa viikon loppuun mennessä lausunnot tartuntatautilakiin ehdotetuista muutoksista myös perustuslaki- ja talousvaliokunnalta. Lakiin tehtävillä muutoksilla alueet voisivat jatkossa päättää muiden muassa yksityisten toimijoiden toimipaikkojen kuten kylpylöiden ja kuntosalien sulkemisesta.

Tartuntatautilakiin on haluttu tehdä muutoksia, jotta sen avulla koronakriisiä voitaisiin hallita paremmin ilman valmiuslakiin turvautumista.

Sivistysvaliokunta pitää lausunnossaan tärkeänä myös sitä, että mietinnön asiasta laativa sosiaali- ja terveysvaliokunta tuo siinä esiin myös hallituksen esityksessä ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukset taiteen ja kulttuurin alalle.

– Sivistyksellisten oikeuksien turvaaminen on valiokunnan mielestä ehdottoman tärkeää, sillä kulttuurin merkitys on suuri hyvinvoinnin ja henkisen kriisinkestävyyden turvaamisessa. Poikkeuksellisina aikoina on erityisen tärkeä huolehtia kansalaisten sosiaalisen ja henkisen eheyden ylläpitämisestä, valiokunta kirjoittaa.

Kulttuuriala työllistää suoraan ja välillisesti erittäin suuren joukon ihmisiä, joiden elanto on ollut ja on edelleen sulkujen takia niukkaa tai olematonta, valiokunta painottaa.

– Jos pandemia jatkuu pitkälle kevääseen, toiminnan rajoituksista kärsiville aloille on valiokunnan mielestä suunnattava valtion toimesta harkinnanvaraista lisärahoitusta, kuten vuonna 2020 tehtiin, valiokunta kirjoittaa.

Sivistysvaliokunta esittää sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että se tarkastelisi vielä kriittisesti ehdotettuja rajoitustoimia sekä tilojen sulkemista koskevaa sääntelyä.

Ehdotetut säännökset johtavat valiokunnan arvion mukaan summittaisiin rajoituksiin ja kieltoihin. Tällöin päätöksissä ei huomioida erilaisen paikallisen toiminnan ja kokonaisten toimialojen luontaisia mahdollisuuksia ja osaamista järjestää tiloja ja käytännön toimintaa turvallisella tavalla.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?