Näin ministeri Haavisto ja konsulipäällikkö Tuominen kertoivat kokouksesta, jossa sukset menivät lopullisesti ristiin – yksi hetki oli ratkaiseva - Politiikka - Ilta-Sanomat

Näin ministeri Haavisto ja konsulipäällikkö Tuominen kertoivat kokouksesta, jossa sukset menivät lopullisesti ristiin – yksi hetki oli ratkaiseva

Ministerin mukaan konsulipäällikkö vastasi kaikkeen ”ei”. Konsulipäällikön mukaan ministeri ei halunnut kuulla omien näkemystensä vastaisia argumentteja.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja konsulipäällikkö Pasi Tuominen kuvasivat syyskuun 2019 kokouspäivän kulkua vastauksissaan perustuslakivaliokunnalle.

9.12.2020 22:07

Jos ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ympärillä vellovasta kohusta olisi osoitettavissa yksi ratkaiseva päivä, se olisi maanantai 16. syyskuuta 2019.

Tuolloin hän kutsui ulkoministeriössä koolle sisäisen valmistelukokouksen pohtimaan al-Holin leirin ja siellä olevien suomalaisten tilannetta. Se oli hetki, jolloin Haaviston ja konsulipäällikkö Pasi Tuomisen sukset menivät lopullisesti ristiin.

Haavisto ja Tuominen kuvasivat kokouspäivän kulkua vastauksissaan perustuslakivaliokunnalle.

Haaviston mukaan hän oli kokouksessa turhautunut siihen, ettei kuukausien valmistelusta ja vatvomisesta huolimatta al-Holin asiassa ollut saatu aikaan ”ainuttakaan toiminnallista asiaa”. Konsulipäällikön vastaus kaikkeen oli ”ei”.

Haaviston oli turhautunut siihen, ettei kuukausien valmistelusta ja vatvomisesta huolimatta al-Holin asiassa ollut saatu aikaan ”ainuttakaan toiminnallista asiaa”.

– Kokous muodostui vaikeaksi. Näkemykset etenemistavasta olivat ristiriitaisia. Konsulipäällikkö Pasi Tuominen toi esille mahdollisuuden käydä Irakin puolella Erbilissä, mutta oli kriittinen ajatukseen, että käytäisiin ulkoministeriön puolesta myös Koillis-Syyriassa kurdihallintoa tapaamassa, ja mahdollisesti myös al-Holin leirillä.

Haaviston mukaan matkaa leirille pidettiin turvallisuusriskinä. Lisäksi sen pelättiin herättävän vääriä odotuksia leirillä olevissa suomalaisissa.

Haaviston mukaan kokous oli tulokseton ja ministerin vastuu painoi tilanteessa ”erittäin raskaana”.

– Koin, että samalla kun mahdollisesti hengenvaarassa olevien suomalaisten lasten tilanne on minun ja johtamani ministeriön vastuulla, ministeriössä ei siinä tilanteessa kyetty valmistelemaan tarpeellisia toimenpiteitä eikä johtamaan tehokkaasti tarvittavaa viranomaisyhteistyötä asiassa.

Valtionjohdossa ja ulkoministeriössä oli tavattu vuoden 2019 mittaan muun muassa leirillä olevien suomalaisten omaisia. Silloinen pääministeri Antti Rinne (sd) esitti joitakin päiviä ennen syyskuun kokousta Haavistolle toiveen, että alueella olevia suomalaisia voitaisiin jotenkin auttaa.

Konsulipäällikkö Tuominen kertoi perustelleensa syyskuun kokouksessa muiden konsulipuolen virkamiesten kanssa Haavistolle, minkä vuoksi matkaa al-Holiin ei kannattaisi tehdä.

Haaviston ja Tuomisen kiistan keskiössä olivat al-Holin leirillä olevien suomalaisten Isis-naisten kotiuttaminen. Suomalaiset Isis-naiset Jonna ja Heli kuvattuna leirillä joulukuussa 2019.

– Ministeri Haavisto menetti malttinsa keskustelun päätteeksi ja totesi, että on ennenkuulumatonta, jos pääministerin linjausta ei toteuteta. Hän kertoi löytävänsä sitten toiset keinot.

Tuominen koki, että puhuessaan ”toisten keinojen löytämisestä” ministeri painosti häntä.

– Ja siksi se myös osoittautui myöhemmin melko pian tämän tapaamisemme jälkeen.

Tuomisen antamasta vastauksesta käy ilmi, ettei hänellä ole kovinkaan mairittelevaa kuvaa ministeri Haavistosta johtajana. Konsulipalveluiden henkilökunta sai konsulipäällikön asemasta tietoa ensisijaisesti iltapäivälehdistä, eikä Haavisto halunnut kuunnella näkemystään vastaan olevia argumentteja tai faktoja.

Konsulipäällikkö Pasi Tuomisen mukaan ”ministeri Haavisto haluaa kuulla vain sellaisia ajatuksia, jotka vievät hänen näkemyksiään eteenpäin”.

– Vaikutelmani on, että ministeri Haavisto haluaa kuulla vain sellaisia ajatuksia, jotka vievät hänen näkemyksiään eteenpäin. Virkamiehen on virkavelvollisuutensa nojalla kuitenkin välttämätöntä sanoa myös se, mitä ei voida tehdä.

– Olen myös kokenut, että ministeri Haavisto ei halunnut itse tehdä vaikeita tai poliittisesti arkaluonteisia päätöksiä ja kantaa niistä poliittista ja laillista vastuuta vaan hän on halunnut, että tällaiset päätökset tekisi virkamies.

Kokouksen jälkeen

7.10.2019: Useilta seuraajaehdokkailta kysellään halukkuutta konsulipäällikön tehtävään. Haavisto on aloittanut toimenpiteet konsulipäällikön siirtämiseksi pois konsulipäällikön tehtävästä. Tavoitteena on löytää konsulipäällikölle muualta vähintään saman tasoinen tehtävä.

22.10.2019: Haavisto päättää siirtää al-Holiin liittyvät asiat konsulipäälliköltä ulkoministerin väliaikaiseksi erityisedustajaksi määräämälleen henkilölle.

2.12.2019: Kiista tulee julkisuuteen, kun Ilta-Sanomat uutisoi Haaviston operaatiosta.

19.2.2020: Esitutkinta ministeri Haaviston toimista alkaa.

9.12.2020: Perustuslakivaliokunta pitää ulkoministerin menettelyä moitittavana, mutta edellytyksiä syytteen nostamiselle ei ole. Ministeri Haavisto ilmoittaa, ettei ole aikeissa erota tehtävästään.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?