Perustuslakivaliokunta pitää ulkoministerin menettelyä moitittavana, mutta edellytyksiä syytteen nostamiselle ei ole – Haavisto: ”Nöyränä otan päätöksen vastaan” - Politiikka - Ilta-Sanomat

Perustuslakivaliokunta pitää ulkoministerin menettelyä moitittavana, mutta edellytyksiä syytteen nostamiselle ei ole – Haavisto: ”Nöyränä otan päätöksen vastaan”

Haavisto piti kiinni syyttömyydestään lausunnossaan perustuslakivaliokunnalle ja vetosi esitutkinnan tuloksiin sekä ihmisoikeuksien turvaamiseen.

9.12.2020 16:12 | Päivitetty 9.12.2020 18:09

Perustuslakivaliokunnan mielestä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) menettely on ollut moitittavaa, mutta edellytyksiä syytteen nostamiselle ei ole. Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) kertoi valiokunnan kannan tiedotustilaisuudessa.

Valiokunta otti mietinnössään kantaa siihen, toimiko Haavisto lainvastaisesti tehdessään al-Holin leirin suomalaisiin liittyviä ratkaisuja ja muun muassa halutessaan siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin.

Ojala-Niemelän mukaan Haaviston pyrkimys siirtää konsulipäällikkö toisiin tehtäviin oli hallintolain ja ulkoasiainhallintolain vastaista ja siksi moitittavaa. Perustuslakivaliokunnan mielestä moitittavuutta ei voida pitää kokonaisuutena arvioiden vähäisenä.

Artikkelin alta löydät tekstimuotoisen seurannan sekä Pekka Haaviston että perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuuksista.

Ministerisyytteen nostamiselle on kuitenkin asetettu korotettu kynnys, eikä se perustuslakivaliokunnan mielestä täyty Haaviston tapauksessa. Myöskään ministerin virkavelvollisuuksien rikkomisen olennaisuusvaatimus ei täyty.

– Esitutkinta-aineistosta ei ilmene sellaisia seikkoja, jotka perustelisivat sitä, että tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden vaatimus ylittyisi asiassa, Ojala-Niemelä sanoi.

Perustuslakivaliokunnan käsittely kesti noin vuoden.

Haavisto katsoi pyrkineensä turvaamaan ihmisoikeuksia

Perustuslakivaliokunnalle toimittamassaan lausunnossa ja vastineessa Haavisto sanoi, että hänen voidaan katsoa pyrkineen päämääriin, joihin ihmis- ja perusoikeuksien turvaamista koskeva perustuslain pykälä ja YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus ovat velvoittaneet.

Lisäksi Haaviston mukaan tehdyn esitutkinnan ja valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden lausunnot osoittavat, ettei hän ole rikkonut häntä sitovia säännöksiä eikä syyllistynyt rikokseen.

Näiden perusteella hän pyysi valiokuntaa ottamaan kantaa sen puolesta, ettei hän ole menetellyt toimissaan lainvastaisesti. Haaviston mukaan tämä olisi hänen oikeusturvansa huomioon ottaen kohtuullista myös siksi, että prosessi on kestänyt pitkään eikä hän ole vaitiolovelvollisuutensa vuoksi voinut korjata julkisuudessa esitettyjä virheellisiä väitteitä.

Haavisto: Nöyränä päätös vastaan

Ulkoministeri Haavisto sanoi omassa tiedotustilaisuudessaan, ottavansa tulevassa toiminnassaan perustuslakivaliokunnan moitteet huomioon. Hänen mukaansa oli kaiken aikaa selvää, että hädänalaisten lasten auttaminen oli myös juridinen velvollisuus. Käsittelyn kestäessä on saatu 15 lasta al-Holin leiriltä Suomeen turvaan. Hän sanoi, että on parempi joutua perustelemaan avun antamista kuin auttamatta jättämistä.

Haavisto kertoi, että hän on toiminut koko ajan normaalisti ulkoministerinä.

– Ministerin luottamus perustuu siihen, että hänellä on oman puolueensa ja eduskunnan luottamus.

–  Niihin en voi tässä vaikuttaa, Haavisto sanoi.

Miten prosessi on vaikuttanut?

– Taisi olla kahdeksan lausuntoa, jotka eivät nähneet minkäänlaista rikettä tapahtuneet. Hyvin nöyränä otan Pev päätöksen nöyränä vastaan, ja katson onko toiminnassani parannettavaa, Haavisto totesi.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?