Arviontineuvosto: Hallituksen sote-esitys vaatii korjauksia

Esitysluonnosta arvioineen neuvoston mukaan uudistuksen vaikutuksia julkiseen talouteen ei ole huomioitu riittävästi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sote-uudistusta ja sote-ministerityöryhmän linjauksia käsittelevässä tiedotustilaisuudessa Helsingissä 13. lokakuuta. Taustalla sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ja edessä tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk).

9.11.2020 15:12

Hallituksen esittämässä sote-uudistuksessa ei ole kiinnitetty riittävää huomiota siihen, miten uudistus vaikuttaisi julkiseen talouteen, lausuu lakipakettia tarkastellut lainsäädännön arviointineuvosto.

Sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen saatavuutta sekä hillitä niihin liittyvien kustannusten kasvua. Neuvoston mukaan esitysluonnoksessa tulisi arvioida paremmin riskejä sote-menojen kustannusten kasvusta.

Riskejä syntyy neuvoston mukaan valtion täydestä rahoituksesta ja yksityisen palvelutuotannon käytön rajoittamisesta.

– Arviointineuvosto kiinnittää huomiota, että esitysluonnoksessa ei ole tuotu esiin uudistuksen vaikutuksia terveys- ja sosiaalipalvelujen menoihin tai julkisen talouden kestävyyteen, neuvosto kirjoittaa lausunnossaan.

Uudenmaan erityisjärjestely vaatii huomiota

Myös vaikutukset yrityksiin sekä Uudenmaan erillisratkaisun toimivuus kaipaavat neuvoston mukaan lisäpohdintaa.

Neuvosto kaipaa arvioita siitä, millaisia vaikutuksia ostopalveluiden ja alihankintojen rajoittaminen tuo yrityksille. Lisäksi tulisi arvioida ulkoistusten mitätöinnistä ja irtisanomisista aiheutuvat kustannukset yrityksille ja valtiolle.

Uudellamaalla vallitsee neuvoston mukaan riski sen vuoksi, että toisin kuin muissa maakunnissa, siellä esityksen mukaan sama taho ei järjestäisi perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon tehtäviä.

Arviointineuvosto suosittelee esitysluonnoksen korjaamista ennen kuin hallitus antaa esityksensä eduskunnalle. Sote-uudistuksen on ollut tarkoitus edetä eduskuntaan vielä ennen joulua.

Esitys saa risuja myös siitä, ettei se kiinnitä riittävästi huomiota palveluiden käyttäjiin eli kansalaisiin. Lausunnon mukaan muiden kuin asiantuntijoiden on vaikea saada selkoa uudistuksen mahdollisista konkreettisista hyödyistä.

– Esitysluonnoksessa käsitellään melko vähän palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kansalaisen näkökulmasta. Näitä seikkoja tulisi käsitellä esitysluonnoksessa.

Alueiden määrä kummittelee yhä

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen esitys sote-uudistukseksi on ollut lausuntokierroksella kesän aikana, minkä perusteella esitystä on edistetty edelleen. Arviointineuvosto antoi esityksestä oman lausuntonsa maanantaina.

Neuvosto nostaa esille myös esitettyjen hyvinvointialueiden määrän, josta kaavailtua sote-uudistusta on kritisoitu jo viime hallituskaudella. Uudistuksessa sote-palveluista vastaisivat 21 uutta hyvinvointialuetta sekä Helsingin kaupunki.

Neuvoston mukaan on epäselvää, miksi ehdotettu malli olisi uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseen parempi kuin pienemmän määrän alueita sisältävä malli.

– Arviointineuvosto katsoo, että poliittisen päätöksenteon reunaehdot ovat heikentäneet virkamiesvalmistelun mahdollisuuksia arvioida eri vaihtoehtoja, neuvosto kirjoittaa.

Neuvoston mukaan esityksen vaikutusten arviointi on poikkeuksellisen epävarmaa, sillä tavoitteiden onnistuminen riippuu lain toimeenpanosta ja siitä, miten uudet hyvinvointialueet käytännössä tuottaisivat palveluita.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?