SAK ajaa Suomeen irtisanomis­järjestystä, jossa yritykseen viimeksi tulleet työntekijät täytyy irtisanoa ensimmäiseksi – EK:n Häkämies tyrmää - Politiikka - Ilta-Sanomat

SAK ajaa Suomeen irtisanomis­järjestystä, jossa yritykseen viimeksi tulleet työntekijät täytyy irtisanoa ensimmäiseksi – EK:n Häkämies tyrmää

Julkaistu: 10.7. 16:42

SAK:stakin myönnetään, että irtisanomissuoja vahvistaisi ikääntyneiden irtisanomissuojaa nuorten kustannuksella.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen ja valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimusprofessori Tomi Kyyrä näkevät valtavan potentiaalin vanhempien ikäluokkien työllistämisessä, kun hallitus budjettiriihessä tai viimeistään syksyn aikana päättää toimista, jotka toisivat Suomeen 30 000 työllistä.

– Meillähän on tällainen kärjellään seisova ikäpyramidi, nämä ikäluokat ovat isoja. Vanhemmissa ikäluokissa sitä potentiaalia olisi, ja rakenteellistakin työttömyyttä, Pylkkänen sanoo.

Kyyrä muistuttaa, että juuri Suomessa on muihin Pohjoismaihin verrattuna huomattavasti vähäisempi työssäkäynti etenkin vanhemmissa ikäryhmissä.

Hallitus aikoo myös asettaa syksyn budjettiriihessä uuden suuremman, yli 60 000 henkilön kokonaistavoitteen työllisyystoimille.

Pylkkänen ottaisikin ongelman ratkaisemiseksi mallia Ruotsista.

Etenkin SAK on puhunut Ruotsissa käytössä olevan niin sanotun irtisanomisjärjestyksen puolesta.

Suomessa ikääntyneet työntekijät irtisanotaan selvästi herkemmin kuin Ruotsissa, jossa ikääntyneiden työntekijöiden irtisanomissuoja on todella vahva, koska yritykseen viimeksi tulleet työntekijät täytyy irtisanoa ensimmäiseksi.

Elina Pylkkänen. Kuvaaja: Maarit Kytöharju

– Ruotsissa sanotaan, että se on yksi perustelu siihen, miksi vanhempien ikäluokkien työllisyysaste on korkeampi kuin Suomessa, tutkimustenkin mukaan, Pylkkänen sanoo.

Kyyrä sen sijaan suhtautuu irtisanomisjärjestykseen varauksella.

– Minun mielestäni se jäykistäisi järjestelmää ja tuskin parantaisi kokonaistyöllisyyttä. Tietenkin se suojaisi vanhempia työntekijöitä, jotka ovat olleet pitkään talossa.

Työttömyysputkien poistaminen sen sijaan olisi Kyyrän mukaan keino, jolla olisi varmasti työllisyysvaikutuksia tutkimuskirjallisuuden valossa.

– Ollaan huomattu, että työttömyysriski nousee aika lailla siinä vaiheessa, kun työntekijä tulee siihen ikään, että hän pääsee työttömyysputkeen. Työllistyminen on aika harvinaista työttömien ikäryhmässä, joka on oikeutettu työttömyysturvan lisäpäiviin.

Työttömyys- tai eläkeputkella tarkoitetaan oikeutta työttömyysturvan lisäpäiviin normaalin etuuskauden jälkeen, mikä tarkoittaa käytännössä väylää varhaiseen eläkkeelle jäämiseen.

Työmarkkinajärjestöjen päätöksellä työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikärajaa nostettiin tämän vuoden alussa yhdellä vuodella vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä.

Työttömyysputken kiristys tai poistaminen toimisi hänen mukaansa hieman samalla tavalla kuin irtisanomisjärjestys.

– Nyt työttömyysputki kannustaa työnantajaa kohdentamaan irtisanomiset vanhempaan päähän, eli porukkaan jonka työllistymismahdollisuudet ovat suhteellisen heikot. Jos putki poistetaan, niin irtisanottaisiin varmaan enemmän nuorempaa porukkaa, jolla olisi vielä mahdollista palata työelämään.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan työttömyysputken poistaminen olisi tarpeen ja perusteltu päätös.

EK:n laskelmien mukaan tällä voitaisiin saada ajan mittaan yli 10 000 työpaikkaa.

– Kokemustieto kertoo, että kun putkea on myöhennetty, niin ikääntyneitten työllisyysaste on noussut. Eli myös työnantajat ovat toimineet myöhennyksen mukaisesti.

Jyri Häkämies

Sen sijaan Häkämies ei kannata SAK:n ajamaan irtisanomisjärjestystä.

– Me olemme vahvasti sitä mieltä, että kun yritys joutuu vähentämään, niin päätösvalta pitää olla siellä yrityksessä. Yrityksessä osataan arvioida se, mikä sen pärjäämisen ja menestyksen kannalta on tarpeen, Häkämies sanoo.

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan työttömyysputken poiston arviointi taas ei ole nyt tarkoituksenmukaista.

– Lisäpäivien ikäraja nousi juuri tämän vuoden alusta. Tällä hetkellä meillä ei ole valmiuksia tai tarvetta uusiin päätöksiin tästä asiasta. Mutta eläkesopimuksessa aikanaan kirjattiin, että tätä tarkastellaan eläkeiän noustessa. Siinä mielessä asia pysyy käsillä.

Sen sijaan Eloranta kannattaisi irtisanomisjärjestyksen käyttöönottoa myös Suomessa. SAK tahtoisi, että irtisanomisen kriteereinä olisivat ammattitaito, työnantajan palveluksessa menetetty työkyky, perheenhuoltovelvollisuuden määrä ja työsuhteen kesto.

Jarkko Eloranta

– Tahdomme, että irtisanomisen perusteita avattaisiin selkeämmin. Sitä kautta nähtäisiin, että onko meillä esimerkiksi ikään kohdistuvaa syrjintää.

SAK:stakin kuitenkin myönnetään, että tämä vahvistaisi ikääntyneiden irtisanomissuojaa nuorten kustannuksella.

Ruotsissa on käytössä irtisanomisjärjestyksen lisäksi myös kannustin sekä iäkkään työvoiman kysynnälle että tarjonnalle.

– Ihminen, joka menee yli 65-vuotiaana eli jo eläkkeelle siirryttyään takaisin töihin, vaikka vain osapäivätöihin, saa anteliaamman työtulovähennyksen. Se on nimenomaan vanhemmalle väestönosalle osoitettu verokannustin. Pylkkänen sanoo.

Toinen työmarkkinoita vaivaava ongelma on hänen mukaansa se, että vanhempaan työvoimaan kohdistuu usein ikäsyrjintää.

– Siihen Ruotsissa on kehitty ratkaisu, jossa työvoimakustannukset, käytännössä sosiaalivakuutusmaksut ovat matalammat yli 65 vuotta täyttäneille. Se rohkaisee työllistämään vähän vanhempia.

Pylkkäsen mukaan Ruotsissa vanhemman työvoiman osallistuminen työmarkkinoille on osittain näiden toimien myötä lisääntynyt huomattavasti.

– Ruotsissa vanhempien ikäluokkien työllisyys kasvoi ainakin parikymmentä prosenttia sen jälkeen, kun verokannustin ja työvoimakustannusten alennukset otettiin käyttöön.

Iäkkäiden työntekijöiden anteliaampaan työtulovähennykseen ja alempiin työvoimakustannuksiin Eloranta ja Häkämies suhtautuvat kuitenkin varauksella.

– Aina on kysymys, että kuka ne maksaa. Kokeiluja on ollut, mutta tulokset on jääneet aika vaatimattomiksi. Ne ovat kalliita keinoja, mutta teho ei ole kovin vakuuttava, Eloranta sanoo.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?