31 asiaa, jotka on hyvä tietää koulujen alkamisesta - Politiikka - Ilta-Sanomat

31 asiaa, jotka on hyvä tietää koulujen alkamisesta

Julkaistu: 12.5. 13:26, Päivitetty 12.5. 15:41

Peruskoulut palaavat lähiopetukseen ylihuomenna torstaina.

Peruskoulujen pari kuukautta kestäneet poikkeusolot päättyvät ylihuomenna torstaina, kun ala- ja yläkoulut palaavat etäopetuksesta lähiopetukseen.

IS kokosi Opetushallituksen ja opetusministeriön ohjeista tietopaketin, miten opetus ja käytännön toimet aiotaan järjestää loppukevään aikana.

Etäopetus

 • Lähtökohtaisesti kaikki oppilaat palaavat koulun lähiopetukseen.

 • Opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena, vaikka opetuksen järjestäjä tai huoltaja sitä haluaisivat.

Koulut palaavat ylihuomenna lähiopetukseen, ja opettajat eivät enää järjestä etäopetusta oppilailleen.

Poissaolot

 • Etsitään yhteistä näkemystä kotien kanssa myös pandemiatilanteessa.

 • Lain mukaan oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta

 • Poissaoloon tulee aina hakea lupa, ja hakemus tulee perustella

 • Koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita.

 • Sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon.

 • Kunta ja koulu voivat tehdä yleisiä linjauksia poissaololupien myöntämisestä ottaen kuitenkin huomioon oppilaiden oikeus saada perusopetusta.

 • Oppilaita tulee kohdella yhdenvertaisesti, heidän etunsa ja yksilölliset tilanteensa huomioiden

 • Kouluun ei saa tulla sairaana.

Eri ryhmien välisiä kontakteja vältetään esimerkiksi välituntijärjestelyillä.

Oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuus

 • Koulupäivän aikana vältetään lähikontakteja esimerkiksi erilaisilla tilajärjestelyillä.

 • Eri oppilasryhmien välisiä kontakteja vältetään esimerkiksi välituntijärjestelyillä, kouluruokailussa ja muissa siirtymätilanteissa.

 • Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella tulee välttää.

 • Henkilöstön keskinäiset lähikontaktit tulee minimoida. Yhteydenpidossa hyödynnetään sähköisiä yhteydenottotapoja.

 • Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä.

 • Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan.

 • Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, jos opetusta ei voida muutoin toteuttaa.

 • Vuosiluokilla 1–6 opetus pyritään toteuttamaan pääsääntöisesti luokanopettajan johdolla, jolloin opetusta voidaan eheyttää tuntijakoa noudattaen.

 • Vuosiluokilla 7–9 opettaja vaihtaa opetusryhmää kesken koulupäivän, jos opetusta ei muutoin pystytä järjestämään.

 • Oppilaiden siirtymistä tilasta toiseen vältetään, ja suositeltavaa on, että kukin oppilasryhmä opiskelee omassa tilassaan.

 • Erityistilojen, kuten käsityöluokan, turvallista käyttöä voidaan edistää välisiivouksilla.

Ruokailu järjestetään pienryhmissä.

Kouluruokailu

 • Oman luokan tai ryhmän kanssa, ei yhteisruokailua ruokasalissa.

 • Ruokasalia voi kuitenkin käyttää porrastetusti, jotta kerralla ruokailevien määrät pysyvät pieninä.

 • Ruokailut voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää koululuokissa.

 • Jos mahdollista, ruoka annostellaan valmiiksi oppilaille.

 • Ruokailu voidaan toteuttaa myös lounaspaketteina.

Välitunnit

 • Välitunteja on syytä porrastaa.

 • Kouluissa suunnitellaan ja ohjataan toimintaa välitunneilla lähikontaktien välttämiseksi.

Välitunnit suositellaan pidettävän porrastetusti.

Koulukuljetukset

 • Kuljetusten riskiä tartunnoille tulee arvioida paikallisesti riskiryhmään kuuluvat oppilaat erityisesti huomioiden.

 • Kuljetusten porrastamista on syytä harkita.

 • Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona voidaan käyttää myös huoltajan kanssa sovittavalla tavalla oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävää riittävää avustusta.

Alla olevalla videolla lasten infektiolääkäri Otto Helve THL:stä kertoo koronaviruksen vaikutuksista lapsiin.

Korjattu jutun ingressiä. 15.40: Koulut palaavat torstaina lähiopetukseen.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?