IS:n saamat muistiot vahvistavat – Posti informoi Paateroa suunnitelmistaan jo kesästä lähtien: ”Posti häviää jatkuvasti” - Politiikka - Ilta-Sanomat

IS:n saamat muistiot vahvistavat – Posti informoi Paateroa suunnitelmistaan jo kesästä lähtien: ”Posti häviää jatkuvasti”

Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola ilmoitti 29. marraskuuta, että Postin suunnitelmilla ja pakettilajittelun liikkeenluovutuksella Posti Palvelut Oy:hyn on ollut omistajaohjauksen tuki. Sirpa Paatero jätti eronpyyntönsä pian Pohjolan ilmoituksen jälkeen.

Julkaistu: 23.12.2019 19:40

Omistajaohjausyksikön ”viestintäaineistossa” nostettiin esiin Postin työntekijöiden pitkät lomat. Omistajaohjauksesta ilmoitettiin Paaterolle ja Rinteen esikunnalle, että ”halutaan saada alan yleissitovaa työehtosopimusta selvästi halvemmat palkka- ja työehdot”.

Posti-kohu johti pääministeri Antti Rinteen (sd) eroon ja hallituksen kaatumiseen.

Myös Sirpa Paatero (sd) joutui jättämään Posti-sopan vuoksi eronpyyntönsä kunta- ja omistajaohjausministerin paikalta – Paatero tosin sai yllättäen kuntaministerin salkun pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksesta.

Postia koskevaa välikysymystä ei käsitelty Rinteen hallituksen eron vuoksi, eikä kokonaisuutta ole perattu vieläkään läpi.

IS sai valtioneuvoston kansliasta Posti-kohuun liittyviä muistioita ja sähköposteja, jotka tarkentavat kuvaa kesän ja loppusyksyn tapahtumista.

Muistiot vahvistavat, että Posti informoi Paateroa suunnitelmistaan jo 7. kesäkuuta eli välittömästi Rinteen hallituksen muodostamisen jälkeen. IS kertoi marraskuussa, että Paatero olisi halutessaan voinut viheltää pelin poikki moneen kertaan, mutta sitä hän ei tehnyt.

IS:n haltuunsa saamasta materiaalista ilmenee, että Postin johto löi kesäkuun palaverissa pöytään todelliset madonluvut.

Postin johto ilmoitti Paaterolle 7. kesäkuuta, että Posti häviää jatkuvasti asiakkuuksia työn hinnan takia. Kalliimpi työvoimakustannus oli johdon mukaan Postille ”merkittävä kilpailuhaitta”.

Postin johto peräänkuulutti ”kovia ja nopeita kustannusleikkauksia” ja ilmoitti, että 2019–2021 on tehtävä ”toimenpiteitä” 150–200 miljoonan euron edestä. Postivolyymien lasku vähentää Postin tuloja arviolta 70 miljoonalla vuodessa, Paateroa informoitiin.

Ministerille valiteltiin Postin häviävän jatkuvasti tarjouskilpailuja hinnan perusteella. Julkisen sektorin kilpailutuksista esimerkkeinä mainittiin muun muassa Verohallinnon, Kelan ja Vantaan kaupungin kilpailutukset.

Postin johdon pihdeissä oli Posti ja logistiikka-alan unioni PAU:n sopimus, jossa huomiota herättivät muun muassa pitkät, jopa 45 päivän mittaiset lomat.

Paaterolle kerrottiin myös, että PAU:n työehtoshoppailua paheksuva kampanja oli muodostanut Postille merkittävän mainehaitan.

Postin johto tähdensi Paaterolle, että se ei ole työehtoshoppailua, että haluaa käyttää alalla yleisesti käytössä olevaa työehtosopimusta.

8. elokuuta Posti järjesti omistajatapaamisen, johon osallistui Paateron erityisavustaja. Postin pääviestiksi oli valikoitunut, että Posti on historiansa vakavimman muutoksen edessä.

– Kirjeiden jakelumäärä Suomessa on puolittunut kymmenessä vuodessa ja lähivuosina postin määrän lasku kiihtyy voimakkaasti muun muassa julkisen sektorin luopuessa paperipostista. Tämä on romahduttamassa nykyisen viisipäiväisen postinjakelun rahoituspohjan, erityisavustajaa varoitettiin.

Postin johto ilmoitti, että valtion täytyy valmistautua tukemaan merkittävästi Postin toimintaa vuodesta 2021 eteenpäin, mikäli muutosta ei pystytä tekemään. Varoittavana esimerkkinä pidettiin Ruotsin ja Tanskan valtioiden omistamaa PostNordia, jota Ruotsi ja Tanska joutuivat tukemaan Postin mukaan viime vuonna yli 200 miljoonalla eurolla.

Paateron erityisavustajalle esiteltiin konkreettiset askelmerkit suunnitelmien toteuttamiseksi: 700 Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmään kuuluvaa pakettilajittelijaa tuli siirtää liikkeenluovutuksella PAUn sopimuksesta Teollisuusliiton sopimuksen piiriin.

Lajittelu ja perusjakelu -ryhmästä piti siirtää Teollisuusliiton sopimuksen piiriin peräti 8100 työntekijää.

Toimenpiteillä oli tarkoitus saada aikaan palkkarakenne, jolla pystyttäisiin ”hallitsemaan kustannustaso” ja pärjäämään kovassa kansainvälisessä kilpailussa.

Paateron erityisavustajalle esiteltiin Postin ”projektin raamit” 8. elokuuta.

Viimeistään 8. elokuuta Paaterolla oli siis selkeä käsitys Postin suunnitelmista siirtää jopa tuhansia Postin työntekijöitä Teollisuusliiton sopimuksen piiriin, kun oletetaan, että erityisavustaja on informoinut tapaamisen ydinkohdista Paateroa.

Pari viikkoa myöhemmin, 21. elokuuta, Postin johto tapasi Paateron henkilökohtaisesti ja rummutti samaa viestiä: Posti oli välttämättömien rakennemuutosten edessä ja työehdot oli saatava ”tasapuolisemmiksi”.

21. elokuuta pidetyssä tapaamisessa tuotiin esiin myös liikkeenluovutuksen ajankohta: 1. syyskuuta. Paatero selitti myöhemmin, ettei hän ollut huomannut asiaa, vaan oli kiinnittänyt huomiota vain päivämäärään 1. marraskuuta.

Paaterolle näytettiin aikajana, jonka mukaan pakettilajittelijoiden liikkeenluovutus tapahtuu 1. syyskuuta.

Samalla Paateroa informoitiin, että 700 pakettilajittelijan siirrosta Postin omistamaan tytäryhtiöön Posti Palvelut Oy:hyn on tarkoitus tiedottaa elokuun lopussa. Tapaamisessa toivottiin esimerkkejä aiemmista työehtosopimusmuutoksista.

Postin yhteiskuntasuhdejohtaja Timo Anttila lähetti vielä samana päivänä tietoja Paateron erityisavustajalle Paavali Kukkoselle Postin aiemmista tes-muutoksista.

Anttila listasi neljä esimerkkiä, joiden pohjalta saattoi kuvitella, että 700 henkilön liikkeenluovutus ja tes-siirto ei aiheuttaisi suurta skandaalia. Esimerkiksi heinäkuussa 2017 kaikkiaan 2250 sanomalehtien varhaisjakelijaa oli siirtynyt Posti Oy:stä Posti Palvelut Oy:hyn.

Postin yhteiskuntasuhdejohtaja Timo Anttila informoi Paateron erityisavustajaa Paavali Kukkosta 21. elokuuta Postin aiemmista tes-muutoksista.

Kukkonen sai nähdä etukäteen tiedotteen, jossa kerrottiin 700 pakettilajittelijan siirtämisestä Teollisuusliiton sopimuksen piiriin. Suunnitelmaa 8100 työntekijän siirrosta ei enää mainittu. Rinne sanoi myöhemmin hallituksen estäneen tämän siirron toteutumisen.

Postissa osattiin ennakoida kielteistä julkisuutta, ja omistajaohjaukselle toimitettiin 28. elokuuta luottamukselliseksi määritelty ”Q & A”.

– On erittäin ikävää, että joudumme tekemään muutoksia, joilla on vaikutuksia henkilöstön työehtoihin. Ymmärrämme, että muutos työehtosopimuksessa on monelle raskas. Siirtymäajan jälkeen palkkiomallien kautta työntekijä voi oman työnsä tehokkuudella ja laadulla vaikuttaa kokonaisansioonsa, joka voi olla tiettyjen kriteerien täytyttyä jopa suurempikin, Q & A:ssa ohjeistettiin omistajaohjausta.

Posti otti Q & A:ssa vastuun tes-siirrosta, mutta toi esiin sen seikan, ettei omistajataho vastusta suunnitelmia.

– Valtio-omistaja tietää, että Posti on laskevan kirjevolyymin ja kiristyvän kilpailun vuoksi hyvin vakavassa rakennemuutoksessa, Q & A:ssa muotoiltiin.

Postin työntekijät osoittivat mieltään yhtiön pääkonttorilla 12. marraskuuta.

PAU reagoi Postin tiedotteeseen välittömästi.

– PAU pitää valtionyhtiön työehtoshoppailua törkeänä. Työehtoshoppailun seurauksena pakettiliiketoiminnassa noin 700 työntekijän ja toimihenkilön työehdot heikkenevät. Palkka alenee keskimäärin 30 prosenttia, PAU iski takaisin ja kertoi työtaistelutoimien aloittamisesta.

Paatero lähetti samana päivänä, 29. elokuuta, muistion Sdp:n eduskuntaryhmän, puoluehallituksen ja ministeriryhmän jäsenille, jossa hän kertoi keskustelleensa Postin henkilöstön asemaan liittyvistä kysymyksistä järjestöjen kanssa ja informoineensa myös Rinnettä.

Mikään ei viitannut siihen, että Paatero olisi pyrkinyt aktiivisesti torppaamaan Postin suunnitelmat.

– Perussyyt ovat kaikki sellaisia, ettei yhtiöllä tai sen omistajalla ole mahdollisuutta vaikuttaa niihin: kirjevolyymin raju lasku, kilpailun laajentuminen, kilpailijoiden käyttämät edullisemmat työehdot, Paatero ymmärsi Postin tilannetta muistiossa, jonka Yle ja Helsingin Sanomat ovat saaneet haltuunsa.

Heikki Malinen jätti paikkansa Postin toimitusjohtajana lokakuun alussa. Kuvassa Posti Groupin väliaikainen toimitusjohtaja Turkka Kuusisto (vas.) ja Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola.

Samaan aikaan keskustelu Postin toimitusjohtajan Heikki Malisen tienesteistä – Malinen oli tienannut edellisenä vuonna 82 000 euroa kuukaudessa – kävi kovilla kierroksilla.

Posti katsoi noudattavansa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisohjetta, jonka mukaan Posti on pörssiyhtiöihin rinnastettava yhtiö.

Paatero ilmoitti 3. syyskuuta, että johdon palkkausta arvioidaan uudestaan, ja kertoi Postin yllätykseksi Postin ottavan aikalisän tes-siirrossa.

Malinen erosi Postin toimitusjohtajan paikalta lokakuun alussa, mutta lokakuu ei tuonut ratkaisua Posti-kiistaan. Työriidan sovittelu siirtyi valtakunnansovittelijalle.

Finanssineuvos Petri Vihervuori omistajaohjausyksiköstä lähetti 8. marraskuuta Paaterolle, Paateron valtiosihteeri Valtteri Aaltoselle, Rinteen valtiosihteeri Raimo Luomalle, Sdp:n ministeriryhmän sihteerille Matti Hirvolalle ja Rinteen erityisavustaja Joonas Rahkolalle Postin lakkoon liittyvää aineistoa.

– Liitteenä hyödynnettäväksenne omistajaohjauksessa valmisteltu viestintäaineisto Postin lakkoon liittyen. Ensimmäisellä sivulla on pääviestit ja kolmella muulla syventävää taustaa, Vihervuori alusti.

Omistajaohjauksen viesti oli kuin Postin kalvosulkeisista: joustoja tarvitaan ja kilpailukyky on säilytettävä. Omistajaohjauksen mukaan PAUn työehtosopimus oli ajalta, jolloin Posti oli virasto ja työntekijät virkamiehiä, joilla on 45 vuorokauden lomaoikeus.

– Työnantajan järjestäytymisen perusteella käyttöön halutaan saada alan yleissitovaa työehtosopimusta (PAUn tes, koska enemmistö alan työntekijöistä kuuluu siihen) selvästi halvemmat palkka- ja työehdot. Myös PAUn tesiin kuuluvien toimihenkilöiden työehdot heikkenevät, jos työehtosopimus vaihtuu, aineistossa ilmoitettiin.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Omistajaohjauksen näkemys Postin 700 pakettilajittelijan siirrosta oli kristallinkirkas.

– Päätös siirrosta on jo tehty eikä siihen tule muutosta, aineistossa linjattiin.

Paatero antoi sen sijaan koukeroisia selityksiä siitä, oliko hän antanut hyväksynnän pakettilajittelijoiden siirtämiselle Teollisuusliiton työehtosopimuksen piiriin.

– Semmoista kukaan ei ole minulta kysynyt, koska se on yhtiön sisäinen päätös. Minulle kerrottiin se sen jälkeen, kun se oli tehty, Paatero sanoi MTV:lle.

Vain tunteja myöhemmin Paatero tarkensi lausuntoaan ja tiedotti, että Posti oli informoinut häntä ”asiaa koskevista suunnitelmista valmistelun aikana”.

– Olen siis tiennyt teemasta, mutta yhtiön hallituksen päätöksestä ja sen sisällöstä minua informoitiin päätöksenteon jälkeen, Paatero täsmensi.

Sirpa Paatero ilmoitti 29. marraskuuta eroavansa kunta- ja omistajaohjausministerin paikalta ja jäi sairauslomalle. 9. joulukuuta Sdp tiedotti Paateron jatkavan kuntaministerinä. Tasavallan presidentti ei ehtinyt koskaan käsitellä Paateron eronpyyntöä.

Paateron puheet olivat erikoisia, sillä päätös pakettilajittelijoiden siirrosta ei hänelle hyvän hallintotavan mukaisesti edes kuulunut.

Paatero olisi voinut vaihdattaa Postin hallituksen, mutta sitä päätöstä Paatero ei tehnyt – Sanna Marin on ollut sitä mieltä, että Postin hallitus olisi pitänyt vaihtaa jo kesällä.

Postin työriitaan löytyi sopu 26. marraskuuta, kun Posti Palvelut Oy liittyi Paltan jäseneksi paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan työntekijöiden osalta. Kiista palkkamallista siirrettiin työryhmään.

Paatero myönsi samana päivänä, että 700 Postin työntekijän siirtäminen toisen työehtosopimuksen piiriin oli ollut esillä jo 21. elokuuta pidetyssä tapaamisessa.

– Jälkikäteen on varmistunut, että työehtosopimuksen vaihdokseen johtava konsernin sisäinen liikkeenluovutus on ollut esillä 21.8. pidetyssä tapaamisessa. Ministeri Paatero ei tähän kiinnittänyt huomiota, koska keskeisin päivämäärä siirron osalta oli 1. marraskuuta, Sdp:n taustamuistiossa ilmoitettiin.

Siitä Paatero ei maininnut, että liikkeenluovutus ja tes-siirto olivat esillä jo 8. elokuuta pidetyssä palaverissa, jossa hänen erityisavustajansa oli läsnä.

Vaikka Paateron puheet olivat jo hataralla pohjalla, Rinne toisti kyselytunnilla 28. marraskuuta väitteensä siitä, että Paatero oli ollut tiukasti pakettilajittelijoiden tes-siirtoa vastaan.

– Ministeri Paatero on todennut, että tämä ei omistajalle käy. Tuon keskustelun jälkeen Posti muutti tilannetta ja 700 ihmistä siirrettiin. Se oli vastoin omistajan selkeää tahtotilaa, Rinne sanoi.

Seuraavana aamuna Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola ilmoitti, että Postin suunnitelmilla ja pakettilajittelun liikkeenluovutuksella Posti Palvelut Oy:hyn on ollut omistajaohjauksen tuki.

Myös omistajaohjausosaston osastopäällikkö Kimmo Viertola vahvisti, että Posti oli pitänyt omistajaohjausosaston ja Paateron ”jatkuvasti informoituna matkan varrella”.

Paateron asema kävi kestämättömäksi, ja Rinne kertoi Paateron jättäneen eronpyyntönsä. Rinnettä syytettiin siitä, että hän oli heittänyt Paateron ”bussin alle”.

Kaksi päivää myöhemmin hallitus kokoontui kriisikokoukseen. Maanantaina 2. joulukuuta keskusta toi julki epäluottamuksensa Rinnettä kohtaan.

Rinne jätti eronpyyntönsä seuraavana päivänä.

2. joulukuuta oli Antti Rinteen viimeinen ilta pääministerinä. Rinne toi Sdp:n puoluehallituksen kokouksen jälkeen ilmi turhautumisensa keskustan toimintaan. Rinne oli moittinut IS:n tietojen mukaan puoluehallituksen kokouksessa myös omistajaohjauksen virkamiehiä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?