Mitä jos virkamies tekee virheellisen kotiuttamis­päätöksen al-Holin suomalaisista? Professori vastaa

Kotiuttamispäätöksiä tekevä virkamies nojannee vahvasti muiden viranomaisten lausuntoihin, julkisoikeuden emeritusprofessori Teuvo Pohjolainen sanoo.

17.12.2019 5:55

Hallituksen al-Hol-linjaus ei oikeastaan ole mikään poliittinen linjaus, julkisoikeuden emeritusprofessori Teuvo Pohjolainen sanoo.

Paperissa todetaan, että pitää noudattaa perustuslakia sekä muuta lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia. Lisäksi pyrkiä huomioimaan lapsen etu, ja ratkaisut pitää tehdä yksilökohtaisen harkinnan perusteella.

– Ei tässä ole mitään uutta, Pohjolainen sanoo.

Menettely on sama kuin yksittäisiä ihmisiä koskevassa päätöksenteossa muutenkin.

Video yllä: Al-Holin leiri on kansainvälinen pulma - tältä näytti lokakuussa.

Selkeä poliittinen päätös olisi ollut esimerkiksi se, jos hallitus olisi päättänyt tuoda kaikki suomalaiset. Se olisi ollut myös hyvin riskaabeli päätös, koska turvallisuuskysymykset jäisivät silloin huomiotta, professori lisää.

Pohjolaisen mukaan linjauksen pihvi on se, että velvoitetta vapaaehtoisesti alueelle menneiden aikuisten avustamiseen ei ole.

Pohjolaisen mukaan myös äitejä tuodaan Suomeen ”melkoisella todennäköisyydellä”.

Virkamiesten täytyy tehdä yksilökohtaiset ratkaisut lapsen edusta paikan päällä. Käytännössä lasten tuomiseen tarvitaan äitien lupa.

Jos lupaa ei heru, äidin kanssa voidaan keskustella siitä, voisivatko lapset palata yhdessä hänen kanssaan.

– Siihen taas vaikuttaa voimakkaasti se, mikä on tämän äidin aiheuttama turvallisuusriski.

Hallitus esitteli maanantaina linjauksensa suomalaisten hakemisesta al-Holin leiriltä. Kuvan henkilöt eivät tiettävästi ole suomalaisia.

Mahdollista huostaanottoa harkitaan sitten, kun perhe on Suomessa. Lapsen edun arviointi on täällä helpompaa.

Toisaalta silloin voidaan pohtia, onko lapsi enää sellaisessa vaarassa, että hänet pitäisi sijoittaa muualle. Viranomaiset joutuvat arvioimaan, onko äidin mahdollinen terroristinen tausta ja ajattelu peruste, jolla lapset voidaan ottaa huostaan.

Hallitus jättää professorin mukaan yksittäiselle virkamiehelle tavallista suuremman vastuun.

Siinä ei vielä ole mitään poikkeuksellista, että päätöksiä ihmisten kohtaloista tekee virkamies. Yksilöitä koskevia ratkaisuja tehdään lastensuojelussa viranomaispäätöksin, ei hallituksessa, Pohjolainen huomauttaa.

Tällä kertaa ulkoministerin nimeämän erityisedustajan harteille asetetaan kuitenkin monien eri viranomaisten harkintavaltaan kuuluvia asioita, eli sekä lastensuojelullisia että turvallisuusnäkökohtia. Toisaalta muut viranomaiset tarjoavat hänelle päätöksentekoon tarvittavan tuen ja tiedon.

– Tämä virkamies, joka on paljon vartijaksi asetettu, joutuu varmaankin nojaamaan aika paljon suojelupoliisin ja ehkä sosiaaliviranomaistenkin lausuntoihin.

Erbilissä on lähin al-Holia lähellä sijaitseva turvallinen kansainvälinen lentokenttä, mitä kautta leirillä olevat suomalaiset mahdollisesti lennätetään Suomeen.

Entä jos turvallisuusuhka sitten realisoituisi Suomessa? Pohjolaisen mukaan yksittäistä virkamiestä ei pidettäisi vastuullisena.

Hän tekisi virkavirheen silloin, jos jättäisi turvallisuusnäkökohdat kokonaan huomiotta – mutta ei silloin, jos huolellisesta harkinnasta huolimatta vain tekisi väärän päätöksen.

Suomeen paluun jälkeen vastuu saapujien valvonnasta kuuluu poliisille ja suojelupoliisille.

Suojelupoliisin seurannassa on jo nyt noin 400 henkilöä. Kymmenkunta naista, joiden tausta tunnetaan, ei toisi siihen merkittävää muutosta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?