Mystinen operaatio: Pekka Haavisto yritti junailla ”Isis-lapset” salaa Suomeen – kiistää painostaneensa virkamiestä

Ulkoministeri Pekka Haavisto yritti painostaa virkamiestä tekemään päätöksen omissa nimissään.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vas.) yritti painostaa ulkoministeriön konsulipäällikköä Pasi Tuomista tuomaan Syyrian al-Holin pakolaisleirin lapset Suomeen konsulikyydillä.

2.12.2019 5:00 | Päivitetty 2.12.2019 4:53

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) yritti painostaa ulkoministeriön konsulipäällikköä Pasi Tuomista tuomaan Syyrian al-Holin pakolaisleirin lapset Suomeen konsulikyydillä.

Kun Tuominen ilmoitti, ettei ministeri voi sälyttää poliittista vastuuta ”elämän ja kuoleman” kysymyksestä yksittäiselle virkamiehelle, hänet syrjäytettiin.

Ilta-Sanomat kertoi kolme viikkoa sitten, kuinka ulkoministeri Haavisto syrjäytti ilman julkisia tai edes asianomaiselle kerrottuja perusteluita ulkoministeriön konsuliosaston päällikön Tuomisen paikaltaan.

Ulkoministeriössä tapaus on herättänyt ihmetystä, sillä Tuominen on arvostettu virkamies ja diplomaatti, jonka konsulipäällikön virkaa jatkettiin vielä kesäkuussa vuoteen 2022 saakka.

IS:n useista ulkoministeriön lähteistä saamien tietojen mukaan syitä Tuomisen syrjäyttämiseksi oli kaksi: Suomen Venäjän-viisumikäytännön muuttaminen EU:n vaatimusten mukaisiksi ja se, että Tuominen ei toteuttanut Haaviston esitystä suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin pakolaisleiriltä Syyriasta.

Juuri al-Holin tapauksesta Haavisto sai IS:n tietojen mukaan ”kilarit”, eli hän hermostui ja siirsi Tuomisen pois tehtävistään.

Ulkoministeri Pekka Haavisto hermostui konsulipäällikkö Pasi Tuomiseen ja siirsi tämän pois tehtävistään.

Tapahtumasarja on erikoinen. IS:n tietojen mukaan ulkoministeriössä oli kehitelty ”Operaatio Korpi” -nimellä kulkeva suunnitelma, jonka tarkoituksena oli kotiuttaa al-Holin pakolaisleirissä Syyriassa olevat suomalaislapset syksyllä Suomeen ilman äitejään.

Poliitikot ovat olleet äärimmäisen vaikean asian suhteen kädettömiä. Tiettävästi Haavisto yritti taivutella ulkoministeriön konsulipäällikköä Tuomista siihen, että lapset kotiutettaisiin nopeasti niin sanotulla konsulikyydillä ja Tuominen tekisi päätöksen omissa nimissään.

Kun Tuominen ilmoitti, ettei hän vastuullisena yksittäisenä virkamiehenä voi toteuttaa lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia rikkovaa operaatiota, se ei kelvannut Haavistolle, vaan hänen kerrotaan närkästyneen vastarinnasta.

Sen jälkeen Tuominen syrjäytettiin, ja hänen paikalleen etsitään uutta henkilöä.

Ministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen syrjäytettiin paikaltaan reilut kaksi viikkoa sitten.

Tiivistettynä kyse oli siitä, että yksittäinen virkamies olisi Haaviston käskytyksen perusteella joutunut yksin kantamaan kotiutuspäätöksestä vastuun, kun poliittista päätöstä ei saatu aikaan.

Haavisto ei antanut myöskään omissa nimissä asiasta minkäänlaista toimeksiantoa.

Kyse olisi ollut suuresta, kohun taatusti synnyttävästä niin sanotusta ”elämän ja kuoleman” päätöksestä.

IS tavoitti Tuomisen perjantaina. Tuominen ei ole kommentoinut syrjäyttämistään mitenkään, ja niukka linja jatkui yhä.

Yrittikö Pekka Haavisto saada teidät ohittamaan al Holin tapauksessa virkamiesvastuunne ja ottamaan kotiuttamispäätöksen omiin nimiinne?

– En kommentoi asiaa millään tavalla, Tuominen kuittasi IS:lle.

Tarkoituksena oli siis kotiuttaa vain lapset, ei Isis-naisia, joiden osalta Suomessa on käyty poliittista nokkapokkaa koko syksyn ajan ja joita moni pitää mahdollisena terroriuhkana.

Konsulilain mukaan lapsia ei voi kuitenkaan erottaa äideistään, vaan myös kaikki äidit olisi tullut kotiuttaa samassa yhteydessä.

Asiasta on myös oikeuskanslerin linjaus, jonka hän teki 10. lokakuuta asiasta jätettyjen kanteluiden pohjalta. Jos Tuominen olisi edennyt Haaviston tahdon mukaisesti, hän olisi toiminut vastoin virkamiesvastuutaan.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystille tehtiin syksyllä asiasta useita kanteluita.

Niissä arvosteltiin Suomen hallitusta ja pääministeri Antti Rinnettä (sd), ulkoministeri Haavistoa ja sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr) sekä ulkoministeriötä siitä, että he eivät ole ryhtyneet Suomen lainsäädännön tai Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden ja konsulipalvelulain vaatimiin toimenpiteisiin suomalaisten kotiuttamiseksi.

Pöystin mukaan pelkästään lasten kotiuttamiseen liittyy oikeudellisesti vaikeita näkökohtia.

Kesällä al-holin leirillä arvioitiin olevan noin 70000 ihmistä. Suomalaisia siellä arvioidaan olevan kymmenkunta aikuista sekä noin 30 lasta, joista osa on jäänyt orvoiksi.

Jos Suomen viranomaiset pystyisivät auttamaan pelkästään lapset pois leiriltä, on oikeuskanslerin mukaan kysyttävä, mihin lainsäädäntöön perustuen lapset voitaisiin erottaa huoltajistaan.

Suomen lainsäädännössä huostaanoton edellytyksistä ja menettelytavoista säädetään lastensuojelulaissa.

Oma kysymyksensä on vielä se, millainen painoarvo on leiriolosuhteissa huoltajan mahdollisesti antamalla suostumuksella huostaanottoon.

– Tässä tilanteessa oikeudellisesti selkeä toimintatapa olisi pyrkiä kotiuttamaan sekä lapset että heidän huoltajansa. Kotiuttamisen jälkeen ryhdyttäisiin Suomen lainsäädännön mahdollisesti edellyttämiin toimenpiteisiin, kuten huostaanottoihin, oikeuskansleri totesi.

Toisaalta Pöystin mukaan sekä leirin vaikeat olosuhteet että aikuisiin liittyvä turvallisuusuhka huomioon ottaen on mahdollista, että Suomen viranomaiset pyrkisivät ”tapauskohtaisen arvion” perusteella kotiuttamaan lapsen hänen elämänsä turvaamiseksi, vaikka huoltajan suostumusta ei saataisikaan.

Tuomisen ja ulkoministeriön osalta kyse on kuitenkin siitä, voidaanko tällainen päätös sälyttää yksittäisen virkamiehen vastuulle, jos oikeuskanslerin linjauksiakin voi tulkita kahteen suuntaan.

Sitä vastuuta Tuominen ei siis suostunut ottamaan.

Mitä viisumikäytäntöön Venäjän suuntaan tulee, IS:n tietojen mukaan Haavisto esitti tyytymättömyytensä Suomen tiukentuneeseen linjaan ja toivoi joustavampaa käytäntöä.

Suomi noudatti omaa, EU:sta poikkeavaa linjaansa tähän syksyyn saakka. EU-komissio huomautti asiasta, jolloin ulkoministeriö päätti vihdoin muuttaa viisumikäytännön muiden Schengen-maiden linjan mukaisiksi. Tässäkin asiassa Haavisto ja Tuominen joutuivat vastakkain.

Venäläisiltä on syyskuun alusta alkaen vaadittu viisumihakemukseen kahta uutta liitettä: matkustussuunnitelmaa ja todistusta varallisuudesta. Suomi oli ainoa Schengen-maa, joka ei niitä edellyttänyt.

IS:n tietojen mukaan ulkoministerinä puoli vuotta toimineen Haaviston työskentelytavat ovat herättäneet kasvavaa kritiikkiä ministeriössä. Häntä moititaan esimerkiksi käskyttämisestä ja äkkipikaisuudesta, jotkut myös suosikkijärjestelmästä.

UM:n tulehtunutta tilannetta käytiin läpi perjantaina alivaltiosihteeri Pekka Puustisen järjestämässä tilaisuudessa. Tuomisen syrjäyttämisen syytä ei perjantainakaan kerrottu, viitattiin vain ”poliittisiin” tahoihin.

Haavisto ei halua kommentoida yksityiskohtia

Ulkoministeri Haavisto ei halua kommentoida konsulipäällikkö Tuomisen syrjäyttämiseen tai al-Holin leirin kotiuttamiskysymyksiin liittyviä yksityiskohtia.

– Meillä itse asiassa kaikissa nimityksissä henkilöt kiertävät. Näitä kiertoja katsotaan myös sen kannalta, että saadaan hallitusohjelman tiettyjä tavoitteita toteutettua. Normaalin rytmin mukaan ihmiset kiertävät.

Mikä on ”Operaatio Korpi”, jossa al-Holin leiriltä oli tarkoitus hakea konsulikyydillä suomalaiset lapset pois ja jättää Isis-vaimot sinne?

– Ei mitään kommenttia al-Holin osalta sen vuoksi… että siellä tietysti normaalit konsulipalvelun säännöt tällaisella alueella pätevät, Suomen kansalaisia pyritään auttamaan.

Mutta mikä oli tämä ”Operaatio Korpi”?

– Siihen ei voi ottaa kantaa. Mihinkään yksittäisiin henkilöihin kohdistuvia suunnitelmia tai muuta kertoa…

Mutta tällainen operaatio oli?

– En tunne tätä nimeä… mutta tämä kysymys siitä, millä tavalla Suomen kansalaisia ulkomailla autetaan, se tietysti määräytyy konsulipalvelulain mukaisesti.

Painostitteko, että konsulilainsäädäntö olisi pitänyt ohittaa tai virkamiehen olisi pitänyt tehdä suuri päätös omissa nimissään?

– En ole painostanut ketään virkamiehiä.

Halusitteko, että haetaan lapset ja jätetään äidit al-Holin leirille?

– Näihin en voi millään tavalla ottaa kantaa, koska eri henkilöt on eri tilanteessa siellä leirillä.

Myös viisumikäytännössä Venäjän suuntaan on ollut IS:n tietojen mukaan kitkaa. Halusitteko toteuttaa joustavamman käytännön kuin mitä EU edellyttää?

– Suomi noudattaa EU-lainsäädäntöä näissä kokonaisuuksissa. Kun tällaisia muutoksia tehdään, silloin täytyy katsoa, että ne toimivat sujuvasti ja että kaikki yrittäjät ja matkailu sujuu sillä tavalla, että niihin resursseja on riittävästi tarjolla.

– Tässä ei tietääkseni ole mitään ongelmaa nyt kun on saatu jonot purettua.

Lasten ja naisten helvetti

Pahamaineisen al-Holin leirin suomalaislapset ovat olleet jo pitkään poliittinen kuuma peruna.

Suomesta on matkustettu Syyrian ja Irakin konfliktialueelle vuodesta 2012 lähtien, ja alueelta on palannut Suomeen tähän mennessä 20 henkilöä. Ulkoministeriö arvioi al-Holin leirillä olevan kymmenkunta suomalaista aikuista sekä noin 30 lasta, joista osa on jäänyt orvoiksi.

Leirin olosuhteita on kuvailtu helvetillisiksi. Leirin rajat olivat tulleet vastaan jo ennen Turkin hyökkäystä Syyriaan, ja syksyn aikana paikalta on raportoitu väkivaltaisuuksista.

Kesällä leirillä arvioitiin olevan noin 70 000 ihmistä, joista hieman yli 10 000 on ulkomaalaistaustaisia – suurin osa heistä naisia ja lapsia. Valtaosa leirillä olevista sijoitettiin sinne terroristijärjestö Isisin kalifaatin kukistuttua maaliskuun lopulla.

Kysymys leirillä varttuvan sukupolven kohtalosta on hankala siksi, että lapset ovat altistuneet Isisin propagandalle. Palatessaan Suomeen naisten ja etenkin vanhempien lasten pelätään muodostavan turvallisuusuhkan.

Brittimedia Sky Newsin toimittaja tapasi hiljattain leirillä kuusivuotiaan ”Yousefin”, joka kertoi olevansa kotoisin Suomesta. Pojan henkilöllisyys on yhä mysteeri. Kuvausryhmä tapasi myös Isisin aivopesemiä lapsia, jotka toistelivat väkivaltaisia mantroja.

Uutisvideon nähtyään Pelastakaa Lapset -järjestön pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta kutsui tilannetta IS:lle ”kestämättömäksi” sekä lasten että naisten kannalta. Hänen mukaansa lapsia uhkaa kuolema, sillä monet heistä vaikuttavat olevan aliravittuja, ja leirillä on pulaa lääkkeistä sekä puhtaasta vedestä.

Leirillä olevien tilannetta on pyöritelty ulkoministeriön johdolla sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, poliisin ja muiden viranomaisten kanssa.

Oikeusoppineet ovat muistuttaneet hallitusta perustuslaista kesästä asti. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti huomautti lokakuussa IS:lle, että perustuslaissa ja lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa on turvattu oikeus elämään.

Turkin hyökkäys Syyriaan yhä mutkisti tilanteen ratkaisemista. Toisaalta Suomen viranomaiset ovat arvioineet, että se saattaa vauhdittaa suomalaisten naisten ja lasten paluuta.

Pääministeri Antti Rinne sanoi lokakuun lopussa Lännen Medialle, että hallitus on yhteistyössä eri viranomaisten kanssa tehnyt toimia, jotka tähtäävät inhimillisen hädän lieventämiseen leirillä. Niiden tehtävä on varmistaa, että Suomen kansalaisilla on kaikissa olosuhteissa turvallista. Pääministeri ei nimennyt konkreettisia toimia mutta kertoi hänen ja ulkoministerin saavan leiriltä säännöllisesti raportteja.

Sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen kertoi puolestaan IS:lle, että Suomi on valmistautunut erilaisiin vaihtoehtoihin, myös vastaanottamaan Syyriasta palaavia naisia ja lapsia sekä huolehtimaan niin heistä kuin suomalaisten turvallisuudesta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?