Hallitus jakaa 3,6 miljardia euroa ympäristölle haitallisia tukia – luku kasvoi 100 miljoonaa vastoin lupauksia - Politiikka - Ilta-Sanomat

Hallitus jakaa 3,6 miljardia euroa ympäristölle haitallisia tukia – luku kasvoi 100 miljoonaa vastoin lupauksia

Useammankin hallituspuolueen vaatimus kuului vielä keväällä, että ympäristölle haitallisia tukia tulee karsia raskaalla kädellä tulevalla hallituskaudella.

Ympäristölle haitallisten tukien kasvu johtuu valtiovarainministeriön (VM) mukaan osittain hallituksen päätöksistä lisätä maatalouden tukia.

28.10.2019 13:33

Siksi näyttääkin omituiselta, että vuoden 2020 talousarvioesityksessä tukien määrä päinvastoin kasvaa noin 100 miljoonalla eurolla vuoden takaiseen verrattuna.

Vuoden 2019 talousarvioesityksessä ympäristölle haitallisten tukien määräksi arvioitiin 3,5 miljardia euroa. Antti Rinteen (sd) hallituksen ensimmäisessä vuoden 2020 talousarvioesityksessä vastaava luku on kuitenkin 3,6 miljardia euroa.

Kasvu johtuu valtiovarainministeriön (VM) mukaan osittain hallituksen päätöksistä lisätä maatalouden tukia.

Muun muassa vihreät kertoi keväällä tahtovansa leikata ympäristölle haitallisia tukia ja tehottomia yritystukia vähintään miljardilla eurolla. Vasemmisto puhui 500 miljoonasta eurosta.

Myös Sdp:n mukaan yhteiskunnan tukia oli siirrettävä kohti kestävän kehityksen tavoitteita tukevaa toimintaa.

Valtion talousarvioesityksessä ympäristölle haitalliset tuet määritellään tuiksi, jotka johtavat luonnonvarojen käyttöasteen ja ympäristön kuormituksen kasvuun. Tukia jaetaan erilaisina verotukina ja määrärahoina.

Ympäristölle haitallisia tukia kasvattaa ensi vuonna esimerkiksi hallitusohjelmassa linjattu Maatilatalouden kehittämisrahasto Makeran pääomittaminen 100 miljoonalla eurolla vuosina 2020–2022.

Makeran rahoittaminen oli yksi Juha Sipilän (kesk) hallituskauden kärkihankkeista.

Syksyn budjettiriihessä Makeralle liikeni 32 miljoonaa euroa, josta vajaat 90 prosenttia koostuu VM:n mukaan ympäristölle haitallisista tuista.

Vaikka tuen tarkoituksena on hallituksen mukaan muun muassa parantaa eläinten ja viljelijöiden hyvinvointia, lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja edistää ympäristön tilaa, luokitellaan se VM:n mukaan osittain ympäristölle haitalliseksi, sillä maataloudella on myös maaperän sekä vesistön kuormitukseen liittyviä haitallisia vaikutuksia.

Jos kuva ei näy, katso se tästä.

Hallituksen päätös lisätä luonnonhaittakorvauksia taas kasvattaa ympäristölle haitallisia tukia yhteensä 42 miljoonalla eurolla. Korvauksen tarkoituksena on mahdollistaa viljely pohjoisissa olosuhteissa.

Kolmannen kokonaisuuden muodostaa VM:n mukaan hallituksen päätös jatkaa 6 miljoonaa euroa alueellista kuljetustukea, joka luetaan niinikään kokonaan ympäristölle haitalliseksi tueksi.

Kuljetustuen oli tarkoitus päättyä kuluvan vuoden lopussa, mutta hallitus teki uuden päätöksen sen jatkamisesta.

Kuljetustukea maksetaan syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden pk-yrityksille niiden valmistamien tuotteiden pitkien kuljetusmatkojen aiheuttamiin kustannuksiin.

Ympäristölle haitallisten tukien kasvua selittävät toki myös seikat, joihin hallituksen päätöksillä ei ole suoraan vaikutusta, suurimpana viime vuosina nousseet päästöoikeuden hinnat.

Päästökauppakompensaatiolla valtio kompensoi paljon sähköä käyttävälle teollisuudelle päästökaupasta syntyviä kustannuksia.

Tämän lisäksi ympäristölle haitallisten tukien muutosta selittävät veropohjassa tapahtuvat muutokset, jotka saattavat muuttaa verotukia ilman että hallitus tähän suoraan vaikuttaa.

Tähän mennessä hallitus on kuitenkin sopinut vain parafiinisen dieselöljyn 120 miljoonan euron veronalennuksen asteittaisesta poistamisesta. VM:n mukaan verotuki ei edes kuulu ympäristölle haitallisten tukien listalle.

Jatkossa hallitus on kuitenkin linjannut keskittyvänsä juuri ympäristö- ja ilmastovaikutukseltaan haitallisten tukien karsimiseen.

Elinkeinoministeri Katri Kulmunin (kesk) mukaan hallitus käy budjettiriihen kirjauksen mukaisesti tukia läpi uudelleen vuoden 2020 syksyllä.

Ensi keväällä käynnistyy myös energiaverotuksen kokonaisuudistus.

Mutta mitä ympäristölle haitallisia tukia hallitus sitten voisi karsia?

Suurin yksittäinen ympäristölle haitallinen tuki vuoden 2020 talousarvioesityksessä on noin 630 miljoonan euron teollisuuden ja kasvihuoneiden alempi sähköverokanta.

Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Petteri Kuuvan mukaan tämä on kuitenkin välttämätön tuki, mikäli Suomen teollisuutta halutaan sähköistää ja muuttaa päästöttömäksi.

Kuuvan mukaan 80 prosenttia alemmasta sähköverokannasta kohdistuu sitä paitsi jo tällä hetkellä päästöttömään tuotantoon.

Myös hallitusohjelman mukaan energiantuotannon päästöohjausta lisätään alentamalla teollisuudessa ja konesaleissa käytetyn II veroluokan sähköveroa kohti EU:n sallimaa minimitasoa.

Kuuvan mukaan energiaverotuksen kokonaisuudistuksessa mahdollisuuden ympäristölle haitallisten tukien karsimiselle tarjoisi ainakin lämmityspolttoaineiden 100 miljoonan verokertymän korotuksen kohdentamisen pohtiminen.

Uudistuksen yhteydessä käsiteltäneen myös turpeen tukea ja maatalouden palautuksia.

Tärkeintä Kuuvan mukaan on kuitenkin saada teollisuuden energiaveroleikkuri purettua, sillä se palauttaa tällä hetkellä 30-prosenttisesti veroja fossiilisesta polttoaineesta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?