Oikeuskansleri: Hallituksen tulisi kotiuttaa al-Holin leiriltä ainakin lapset - Politiikka - Ilta-Sanomat

Oikeuskansleri: Hallituksen tulisi kotiuttaa al-Holin leiriltä ainakin lapset

Julkaistu: 10.10.2019 16:11

Pöystin mukaan oikeudellisesti selkeä toimintatapa olisi pyrkiä kotiuttamaan myös lasten huoltajat. Aikuisiin liittyy Pöystin mukaan silti turvallisuusuhka.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan hallituksen tulisi pyrkiä kotiuttamaan al-Holin leiriltä Syyriasta suomalaislapset tai Suomen pysyvän oleskeluluvan haltijoiden lapset, jotka ovat joutuneet leirille ilman omaa syytään.

”Ainakin” lasten palauttamista puoltaa Pöystin mukaan erityisesti perustuslaissa ja lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa turvattu oikeus elämään.

– Oikeudellisesti selkeä toimintatapa olisi pyrkiä kotiuttamaan sekä lapset että heidän huoltajansa. Kotiuttamisen jälkeen ryhdyttäisiin Suomen lainsäädännön mahdollisesti edellyttämiin toimenpiteisiin, kuten huostaanottoihin, Pöysti linjaa ratkaisussaan.

Pöysti lisää, että leirin vaikeat olosuhteet ja aikuisiin liittyvä turvallisuusuhka huomioon ottaen on mahdollista, että suomalaisviranomaiset pyrkivät kotiuttamaan lapset, vaikka huoltajan suostumusta ei saataisikaan.

Pöysti muistuttaa, että hänen toimivaltaansa tai tehtäviinsä ei kuulu määrätä viranomaisia ryhtymään mihinkään toimenpiteisiin.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystille on tehty lukuisia kanteluita, joissa on arvosteltu hallitusta ja ministereitä sen johdosta, että he eivät ole ryhtyneet toimenpiteisiin suomalaisten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystille on tehty lukuisia kanteluita, joissa on arvosteltu hallitusta ja ministereitä sen johdosta, että he eivät ole ryhtyneet toimenpiteisiin suomalaisten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä.

Al-Holin leirille Itä-Syyriaan on säilötty tuhansia ulkomaalaisia, jotka elivät aiemmin ääri-islamilaisen Isis-järjestön hallitsemilla alueilla.

Yle on haastatellut kuutta leirillä olevaa aikuista suomalaisnaista. Ylen mukaan naisista yksi puhui Isisin puolesta ja sanoi, että ”menee mieluummin sharia-valtioon kuin Suomeen”. Muut kertoivat halustaan palata Suomeen.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Suomen kansalaisilla on oikeus palata Suomeen, jos he eivät ole mistään rikoksesta syytteessä, eikä mikään prosessia ole heitä vastaan menossa.

– Heidän pitäisi tällöin päästä liikkumaan, Haavisto on kommentoinut asiaa IS:lle.

Haaviston mukaan kurdiviranomaiset eivät ole antaneet ihmisille lupaa poistua leiriltä. Myös Pöysti katsoo, että Suomen viranomaisten on käytännössä mukauduttava leirin hallinnoijien asettamiin ehtoihin.

Pöysti toteaa, että oikeudellisella arviolla on rajallinen merkitys, koska viranomaisten mahdollisuudet toimia Suomen rajojen ulkopuolella ovat erilaiset kuin jos kyse olisi Suomen sisäisestä tilanteesta.

Turkin hyökkäys Pohjois-Syyriaan on herättänyt huolta siitä, että kurdit eivät kykene valvomaan enää siviileille tarkoitettuja leirejä, kuten al-Holia.

Turkin hyökkäys Pohjois-Syyriaan on herättänyt huolta siitä, että kurdit eivät kykene valvomaan enää siviileille tarkoitettuja leirejä, kuten al-Holia.

Asiasta kirjallisen kysymyksen tehnyt Ben Zyskowicz (kok) katsoo, että hallitus on hakenut linjaansa nyt jo neljä kuukautta, mutta toistelee edelleen itsestäänselvyyksiä.

Haavisto sanoi vastauksessaan Zyskowiczille, että yleissopimus lapsen oikeuksista velvoittaa ottamaan huomioon kaikissa toimissa lapsen edun.

– Myös muiden kuin lasten osalta on muistettava, että kyse on yksittäisten henkilöiden ja perheiden tilanteista, eikä viranomainen voi käsitellä yksilöiden tai perheiden tilannetta julkisuudessa ilman, että henkilöiden yksityisyys vaarantuu. Viranomaisyhteistyötä jatketaan edelleen, jotta löydetään kunkin perheen ja lapsen edun kannalta paras ratkaisu, Haavisto muotoili.

Tuoreimmat osastosta