Raportti valtionyhtiöistä: niukka palkitseminen vaikeuttanut johtajien palkkaamista

Julkaistu:

Arviointiraportin mukaan valtionyhtiöt ovat hyvässä kunnossa ja yhtiöiden johtoon on saatu pätevää väkeä.
Valtionyhtiöt ja niiden johdon palkat ovat ikuinen kiistakysymys.

Yritysjohdon palkat erilaisine kannustimineen ovat lähteneet omalle radalleen jo viime vuosituhannella.

Valtionyhtiön johdon palkat pitää olla kilpailukykyiset samankokoisten pörssiyritysten kanssa.

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut tilaamansa selvityksen valtionyhtiöiden arvioinnista.

Suurinta mielenkiintoa raportissa herättää Postin palkkakohun jälkimainingeissa valtioyhtiöiden johdon palkitseminen.

Valtio on vuosikausia pikkuhiljaa tiukentanut palkitsemis­järjestel­miään, lisä­eläkkeitä ei enää myönnetä, ja muutenkin johdon saamat lisäedut ovat valtion­yhtiöissä kitsaammat kuin yksityisissä yrityksissä.

Raportin mukaan valtion­yhtiöissä ei ole ollut vaikea saada väkeä johto­paikoille.

– Palkitsemislinjausten vaikutukset yritysten tekemiin rekrytointeihin ja sitä kautta yrityksen osaamiseen sekä kilpailukykyyn, ovat kokonaisuutena olleet varsin vähäisiä erityistehtäväyhtiöissä. Johdon ja avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvien linjausten ei pääsääntöisesti ole nähty vaikuttaneen siihen, etteikö näiden yhtiöiden ylimpään johtoon tai avainhenkilöpaikoille olisi saatu rekrytoitua kyvykkäitä osaajia ja osaamista, raportissa todetaan.

– Yleisesti ottaen valtion palkitsemislinjausten pääperiaatteet ovat yhteensovitettavissa muiden omistajien linjauksiin, raportissa myös sanotaan.

Raportti kertoo, että jossain tapauksessa valtion niukka palkitsemisjärjestelmä on vaikeuttanut johdon rekrytointia. Raportti ei millään lailla tätä yksilöi.

– Selkeästi haasteellisimmaksi valtion palkitsemislinjaukset on koettu useilla kaupallisilla markkinoilla toimivissa yhtiöissä, joissa valtiolla on enemmistöomistus. Haastateltujen yhtiöiden johdon edustajien mukaan viime vuosina ylimmän johdon rekrytointiprosesseissa esteeksi ovat nousseet erityisesti valtio-omisteisten yhtiöiden palkitsemisperiaatteet. Vaikka ongelmaa ei tunnistettu kaikissa kaupallisilla markkinoilla toimivissa yhtiöissä, useat yhtiöt näkevät, että valtion omistajapoliittiset palkitsemista koskevat linjaukset voivat muodostua haasteeksi valtio-omisteisille yhtiöille lähitulevaisuudessa, raportissa kirjoitetaan.

Raportin mukaan omistajaohjaus toimii pääosin hyvin. Yritykset saavat hoitaa operatiivisen toimintansa itse, ja valtio-omistajan ääni kuuluu hyvin yhtiöiden hallituksessa ja vuoropuhelussa yrityksen kanssa.

Valtionyhtiöt ovat myös hyvässä ja kilpailukykyisessä kunnossa, mutta työntekijöiden palkkaamisessa valtio on ollut yksityisiä yrityksiä kitsaampi.

– Henkilöstömäärän kasvuvauhdissa valtionyhtiöt jäävät jälkeen yksityisistä.

– Vertailujen tulokset osoittivat, että 2000-luvulla valtionyritysten tuottavuus on kasvanut keskimäärin samaa vauhtia kuin yksityisissä yrityksissä, raportissa todetaan.

Arvion valtioyhtiöistä tekivät KPMG, Vantage Consulting ja Etlatieto.

Raporttiin haastateltiin myös 74 ihmistä: ministeriöiden virkamiehiä, valtionyhtiöiden edustajia, omistajaohjauksesta vastanneita poliitikkoja sekä omistajaohjausta seuraavia ulkopuolisia asiantuntijoita.Jos yllä oleva grafiikka ei näy, katso se täältä.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt