Rinne esitteli EU-puheenjohtaja­kauden tavoitteet: ”On itsestämme kiinni, nähdäänkö Suomi pienenä vai suurena” - Politiikka - Ilta-Sanomat

Rinne esitteli EU-puheenjohtaja­kauden tavoitteet: ”On itsestämme kiinni, nähdäänkö Suomi pienenä vai suurena”

Pääministeri Antti Rinne kertoi eduskunnassa Suomen EU-puheenjohtajuusklauden tavoitteista.

Julkaistu: 26.6.2019 15:00

Suomen EU-puheenjohtajakausi alkaa heinäkuussa.

Pääministeri Antti Rinne (sd) esitteli eduskunnassa Suomen puheenjohtajuusohjelman heinäkuussa alkavaa EU-puheenjohtajakautta varten. Ohjelma määrittelee asiat, joita Suomi vie eteenpäin kolmannella EU-puheenjohtajakaudellaan heinäkuun alusta vuoden loppuun.

Ohjelmassa Suomen keskeinen painopiste on panostaa EU:n globaaliin ilmastojohtajuuteen. Keskeisenä tavoitteena on ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Rinne toivoo, että keskeiset suuntaviivat suunnitelmalle saataisi Euroopan komissiossa sovittua vuoden 2019 loppuun mennessä.

Muita painopisteitä ohjelmassa ovat kestävä talous, EU:n arvot, koulutus, yhteistyö Afrikan kanssa, turvallisuuskysymykset ja EU:n yhtenäisyyden vahvistaminen.

Rinne tuo esille, että muuttuvia työmarkkinoita täytyy tarvittaessa uudistaa yhteisesti koko EU:n kesken.

– On luotava kestävää kasvua ja lisätä työllisyyttä esimerkiksi bio- ja kiertotalouden avulla. Aktiivinen teollisuuspolitiikka, palvelusektorin ja digitaalisen talouden kehittäminen luovat pohjaa uuden ajan taloudelle.

– Näin EU:sta rakennetaan maailman kilpailukykyisin, sosiaalisesti eheä ja vähähiilinen talous.

Arvoista pääministeri korostaa erityisesti oikeusvaltioperiaatetta. Suomen puheenjohtajakaudella jatketaan neuvotteluja keinoista, joilla EU-varojen vastaanottaminen ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen voitaisi nykyistä paremmin ja tiiviimmin kytkeä yhteen.

– Meidän pitää löytää tehokkaampia keinoja varmistaa yhteisten arvojen kunnioittaminen EU:ssa, Rinne toteaa.

EU:n tulee pääministerin mukaan tavoitella asemaa maailman johtavana arvojohtajana. Tähän liittyy oleellisesti se, että EU on aktiivisesti mukana määrittämässä vapaakaupan sääntöjä, jotta säännöissä huomioitaisi esimerkiksi kestävä kehitys ja työntekijöiden oikeudet.

Rinne korostaa, että jos EU ei osallistu näihin keskusteluihin, joku muu tekee päätökset niistä.

Koulutuksen osalta Suomi pyrkii puheenjohtajakaudellaan panostamaan koulutukseen ja osaamiseen esimerkiksi vahvistamalla opiskelijavaihtoa ja oppilasyhteistyötä. Myös eurooppalaisen superyliopiston ja Erasmus Super -tutkijavaihdon mahdollisuuksia selvitetään.

EU:n kokonaisturvallisuutta pyritään Suomen kaudella vahvistamaan. Hybridiuhkien torjuntaa varten ajetaan pysyvän hybridiuhkien torjuntaa käsittelevän neuvoston työryhmän perustamista.

Yhteistyötä EU:n ja Afrikan välillä tullaan Suomen puheenjohtajuuskauden aikana tiivistämään ja tasavertaistamaan. Rinteen mukaan tämä tulee tapahtumaan molempia hyödyttävällä tavalla.

– Afrikan vakauden ja kestävän kehityksen tukeminen on olennaista, jotta voimme vastata ilmastonmuutoksen, väestönkasvun ja muuttoliikkeen hallinnan tuomiin haasteisiin, Rinne perustelee.

Rinne korostaa, että puheenjohtajamaana Suomella on mahdollisuus vaikuttaa EU:n tulevaisuuteen – kunhan itse toimimme tarpeeksi aktiivisesti.

– Korostan sitä, että on itsestämme kiinni, nähdäänkö Suomi pienenä vai suurena EU-maana.

Juhannuksena sovituissa EU:n viiden vuoden painopisteissä näkyy pääministerin mukaan Suomen kädenjälki. Kaikesta tulee Rinteen mukaan ilmi se, että EU:n yhtenäisyyden turvaaminen on yhteinen intressi.

Pääministeri huomauttaa lopuksi, että EU-politiikka on sisäpolitiikkaa. Rinne toivoo, että EU:sta käydään keskustelua säännöllisesti myös eduskunnassa. Myös korostaakseen EU-politiikan merkitystä, Rinteen hallitus tulee antamaan eurooppapoliittisen selonteon EU-puheenjohtajakauden jälkeen.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?