Yhdenvertaisuusvaltuutettu piti PS-Nuorten Twitter-viestittelyä ihmisarvoa loukkaavana

Julkaistu:

Ministeriö on uhannut periä takaisin PS-Nuorten saaman avustuksen.
Perussuomalaisten nuortenjärjestön toiminta on selkeässä ristiriidassa nuorisolain yhdenvertaisuuden edistämistavoitteen kanssa, lausuu yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Valtuutettu katsoo, että PS-Nuorten voidaan tulkita rikkoneen etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kieltoa tai vähintään loukanneen tummaihoisten suomalaisten ja Suomessa asuvien ihmisarvoa.

Lausunto ottaa kantaa PS-Nuorten Twitter-tilillä toukokuussa julkaistuun viestiin, joka tulkittiin kehotukseksi äänestää eurovaaleissa perussuomalaisia, jotta Suomessa ei olisi ihonväriltään pääväestöstä poikkeavia ihmisiä.

Nuorisojärjestöjen valtionavustuksia arvioidaan muun muassa sillä perusteella, miten järjestö edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on uhannut periä takaisin PS-Nuorten saaman avustuksen.