Näin eurovaalien äänirohmu Eero Heinäluoma oikeasti ajattelee EU:sta – katso IS:n vaalikoneen vastaukset

Julkaistu:

Katso miten äänikuningas Eero Heinäluoma vastasi kaikkiin IS:n vaalikoneen kysymyksiin.
SDP:n Eero Heinäluoma keräsi eurovaaleissa huikean 128 113 äänen saaliin.

IS selvitti, kuinka Heinäluoma ajattelee esimerkiksi maahanmuuttoon, liikenteeseen ja ilmastoon liittyvistä asioista. Alla näet kaikki äänikuninkaan ajatukset niin kuin hän vastasi IS:n vaalikoneessa juuri ennen vaaleja.


Alla kaikki Heinäluoman vaalikonevastaukset sanasta sanaan

Kysymys: EU-maiden pitää tiivistää puolustusyhteistyötä ja perustaa yhteinen armeija.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin eri mieltä

Perustelu: Kannatan puolustusyhteistyötä, mutta en näe yhteistä armeijaa tarpeellisena tai realistisena hankkeena.

Kysymys: Kiinan investointeja EU-alueella täytyy pyrkiä vähentämään, sillä maa voi olla EU:lle turvallisuusuhka.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin eri mieltä

Perustelu: Eurooppalaisen ja myös Suomen talouden kehitykselle ulkomaiset investoinnit ovat sinällään tarpeellisia. Kiinalaisten on kuitenkin täällä toimiessaan noudatettava eurooppalaista lainsäädäntöä. EU:n tulee kertoa toiminnan ehdot selkeästi kiinalaisille. Jos Kiina ei noudata yhteisiä pelisääntöjä, voidaan mennä rajoituksiin.

Kysymys: EU:n pitää perustaa yhteiset kyberturvallisuusjoukot, joille on annettava mahdollisuus myös ennaltaehkäiseviin toimiin.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

Perustelu: Meillä on jo poliisiyhteistyötä ja myös kriisinhallintaa koskien yhteisiä elimiä. Voi hyvin olla, että kyberturvallisuuden varmistamisessa kiinteämpi, pysyvä yhteistyö on paikallaan.

Kysymys: EU:n rajojen sulkeminen ei lisää jäsenmaiden ja kansalaisten turvallisuutta.

Heinäluoman vastaus: Täysin samaa mieltä

Perustelu: Rajojen sulkeminen ei ole nykymaailmassa ratkaisu. Sen sijaan tarvotaan tiiviimpää rajavalvontaa ja yhteistyötä raja-alueilla.

Kysymys: EU:n pitää purkaa Venäjälle asetetut talouspakotteet.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin eri mieltä

Perustelu: Venäjän vastaiset pakotteet pitää pyrkiä purkamaan, mutta tämä voi tapahtua vain osana Minskin sopimuksen toteutumista.

Kysymys: EU-maiden on rangaistava kansalaisiaan, jotka ovat menneet Venäjän tueksi Krimille tai Itä-Ukrainan sotaan.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin eri mieltä

Perustelu: Kansalaisten rankaisemisen tulee tapahtua voimassaolevan hyväksytyn lainsäädännön mukaisesti. Taannehtivat erityislait eivät kuulu oikeusvaltioon.

Kysymys: Suomen pitää luopua eurosta ja palata omaan markkaan.

Heinäluoman vastaus: Täysin eri mieltä

Perustelu: Euro on tuonut talouteemme vakautta. Alhainen korkotaso on ollut eduksi niin kansalaisille kuin kuluttajille. Hintojen vertailtavuus on tehostanut talouttamme ja se on toiminut kuluttajien eduksi. Hyppääminen euroalueen ulkopuolelle olisi hyppy tuntemattomaan. Euron oloissa meidän on itse huolehdittava kilpailukyvystämme.

Kysymys: Britannian eron jälkeen EU:n budjettia on syytä supistaa, jotta Suomen jäsenmaksu ei kasva.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

Perustelu: Suomen jäsenmaksut on pyrittävä pitämään kurissa. Tämä edellyttää tarkkaa taloudenpitoa ja myös menosäästöjä Britannian jösenmaksujen lakatessa. Samalla EU:n toimintojen täytyy myös kehittyä esim tutkimuksen, rajavalvonnan ja turvallisuuden alueilla.

Kysymys: Euromaat tarvitsevat yhteisen budjetin, jotta euroalue säilyy vakaana ja yhtenäisenä.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin eri mieltä

Perustelu: Pidän EU:n budjettia riittävänä ja mahdolliset euroalueen tarpeet on perusteltua toteuttaa EU-budjetin yhteydessä.

Kysymys: Suomen Kreikka-riskit ovat vajaat neljä miljardia euroa. Suomen on jatkossakin tuettava muita euroalueen maita taloudellisesti, jos nämä ajautuvat vaikeuksiin.

Heinäluoman vastaus: Täysin eri mieltä

Perustelu: Jokaisen jäsenmaan tulee olla vastuussa omista veloistaan, ja tämän tulee olla luotonantajien tiedossa. En siis kannata veloissa tai taloudessa yhteisvastuuta. Vaikeuksissa olevien auttamisen tulee tapahtua ehdollisesti sitä varten luotujen mekanismien kuten EVM:n kautta. Tärkeä periaate on sijoittajavastuun toteutuminen ja velkojen takaisinmaksu.

Kysymys: EU:n pitää turvata Välimeren yli tulevien pakolaisten merimatka.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin eri mieltä

Perustelu: EU ei voi ottaa kaikkea vastuuta Välimeren ylitykseen lähtevien pakolaisten kohtalosta. Hätään joutuneita on mahdollisuuksien mukaan autettava, mutta tällaista kaikenkattavaa apua ei voida etukäteen luvata.

Kysymys: Pakolaistilanteen vuoksi EU-maiden välisistä rajatarkistuksista on tehtävä pysyviä ja vapaan liikkuvuuden salliva Schengen-järjestelmä on lakkautettava.

Heinäluoman vastaus: Täysin eri mieltä

Perustelu: Pysyvät rajatarkistukset koskisivat kaikkia matkustajia ja tulisivat taakaksi myös meille suomalaisille. Parempi vaihtoehto on tiivistää ulkorajojen valvontaa.

Kysymys: Jos jokin jäsenmaa ei kata osuuttaan EU:ssa sovituista pakolaiskiintiöistä, maa täytyy sulkea tilapäisesti EU-päätöksenteon ulkopuolelle.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin eri mieltä

Perustelu: EU-maiden pitää toimia kansainvälisen suojeluvelvoitteen mukaisesti ja auttaa vainon kohteeksi joutuvia. Turvapaikanhakijoita tulee aina myös suoraan jäsenmaihin vaikka EU-neuvoston päätöksen mukaisesti onnistuttaisiinkin perustamaan EU-rajojen ulkopuolelle vastaanottokeskuksia. EU:n päätöksenteon ulkopuolelle sulkeminen ei ole toimiva vaihtoehto.

Kysymys: EU:n alueelle pyrkivien turvapaikanhakijoiden hakemukset tulee käsitellä unionin rajojen ulkopuolella.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

Perustelu: EU-maiden pitää toimia kansainvälisen suojeluvelvoitteen mukaisesti ja auttaa vainon kohteeksi joutuvia. Turvapaikanhakijoita tulee aina myös suoraan jäsenmaihin vaikka EU-neuvoston päätöksen mukaisesti onnistuttaisiinkin perustamaan EU-rajojen ulkopuolelle vastaanottokeskuksia.

Kysymys: EU:n alueella pitää ottaa käyttöön yhtenäinen lentovero, jolla pyritään päästöjen vähentämiseen.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

Perustelu: Kansallinen lentovero ei ole toimiva ratkaisu. EU-laajuisena vero voisi toimia.

Kysymys: EU:n pitää kehittää koko unionin kattava metsä- ja hiilinielupolitiikka.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

Perustelu: Tavoitteiden pitää olla yhdessä sovittuja, kun ilmastomuutosta vastaan toimitaan. Metsäasioissa pidän kuitenkin Suomen kannalta parempana kansallista metsäpolitiikkaa.

Kysymys: Jäsenmaiden pitää yhdessä päättää vuodesta, jolloin fossiilisten polttoaineiden käytöstä luovutaan ja uudet polttomoottoriautot kielletään.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

Perustelu: Fossiilisista polttoaineista on luovuttava mahdollisimman pian. Yksityisautoilua ei kuitenkaan pidä tuomita, sillä siirtyminen päästöttömiin tai hyvin vähäpäästöisiin energialähteisiin on käynnissä. Bensiini- ja dieselautojen moottorit mahdollistavat synteettisten ja biopolttoaineiden hyödyntämäisen. Ongelma ei ole autojen moottoriteknologiassa sinänsä vaan käytetyissä polttoaineissa. Erityisesti pitkien etäisyyksien maassa autoilulla tulee olemaan jatkossakin tärkeä sijansa.

Kysymys: EU tarvitsee yhtenäisen kestävän kehityksen arvonlisäveron, joka ohjaa kuluttajien ostokäyttäytymistä ilmastoystävällisempään suuntaan.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

Perustelu: EU-laajuinen arvonlisäverouudistus tarvitaan, jotta verotuksella voidaan ohjata yhteiskuntia kestävän kehityksen ratkaisuihin. Asian tutkiminen ja selvittely on kuitenkin niin alkutekijöissä, ettei lopullisia kantoja voida vielä ottaa.

Kysymys: EU hajoaa seuraavan 10 vuoden aikana.

Heinäluoman vastaus: Täysin eri mieltä

Perustelu: En ole ennustaja, mutta uskon EU-yhteistyön olevan kaikkien jäsenmaiden etujen mukaista. Brexitin vaikeidet ja kustannukset näyttävät pikemminkin vahvistavan EU:n tarvetta kuin toisinpäin.

Kysymys: Suomessa pitää järjestää kansanäänestys EU-jäsenyydestä.

Heinäluoman vastaus: Täysin eri mieltä

Perustelu: Kansanäänestyksiä ei kannata järjestää huvin vuoksi. Jos EU:n kehityksessä tulisi jotain kokonaan uutta ja Suomen itsemääräämisoikeutta olennaisesti koskevaa, kansanäänestyksen tarpeellisuuteen kannattaa palata

Kysymys: Ilman EU:ta Euroopan maat eivät pärjää Kiinan kasvavaa mahtia vastaan.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

Perustelu: Eurooppa tarvitsee vahvempaa yhteistyötä ja yhtä ääntä pärjötäkseen maailman suurten kanssa

Kysymys: EU:sta pitää luoda kiinteä liittovaltio Yhdysvaltojen tapaan.

Heinäluoman vastaus: Täysin eri mieltä

Perustelu: Kannatan yhteistyötä, mutta en kannata mitään liittovaltiorakennelmia.

Kysymys: Suomen tulee hoitaa suhteitaan Venäjään mieluummin kahdenvälisesti kuin EU:n kautta.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

Perustelu: Näitä kahta asiaa ei pidä asettaa vastakkain. Tarvitsemme toimivia, suoria yhteyksiä Venäjään ja tarvitsemme myös toimivaa EU:n Venäjä-politiikkaa. Kaikissa tapauksissa EU:lle kuuluu esim yhteinen kauppapolitiikka ja vaikkapa yhteinen pakotepolitiikka.

Kysymys: EU:n maksamat maataloustuet suomalaisille maanviljelijöille eivät saa pienentyä senttiäkään.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin eri mieltä

Perustelu: Näin ehdotonta lupausta ei kait kukaan vastuullinen poliitikko voi antaa.

Kysymys: EU:n täytyy tukea Suomenlahden alittavan junatunnelin rakentamista.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

Perustelu: Jos junatunneli päätettäisiin rakentaa, se olisi luonteva osa EU:lle tärkeitä liikenneväyliä. Asia ei taida olla ajankohtainen lähiaikoina.

Kysymys: Suomen EU-komissaarin ei tarvitse tulla pääministeripuolueesta.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin eri mieltä

Perustelu: Mikäänhän ei yleensä ole ehdotonta, mutta selkeät pelisäännöt ovat politiikassa eduksi. Suurimman puolueen periaate Suomen EU-edustuksessa on toiminut hyvin ja kannatan sen jatkamista.

Kysymys: Vuonna 2017 Suomen nettomaksu EU:lle oli 275 miljoonaa euroa eli asukasta kohden 50 euroa. Se on hinta, joka EU-jäsenyydestä kannattaa maksaa.

Heinäluoman vastaus: Täysin samaa mieltä

Perustelu: Viisikymmentä euroa yhteisestä rahasta, yhteisistä markkinoista, toivottavasti vahvistuvista kuluttajien, työntekijöiden ja kansalaisten oikeuksista sekä yhteisestä turvallisuudesta ei ole paljon. Tämänkin jälkeen pidän tärkeänä toimia EU:n jösenmaksuista päätettäessä tarkalla ja säästäväisellä tavalla.

Kysymys: Suomi kuuluu EU:ssa pienempien pohjoisten jäsenmaiden Hansa-ryhmään. Suomen pitää ennemmin pyrkiä EU:n kovaan ytimeen Saksan ja Ranskan rinnalle.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin eri mieltä

Perustelu: Talous- ja rahaliiton kehittämisessä meillä on ollut paljon yhteisiä käsityksiä ns Hansa-maiden kesken. Pysyviä, kaikkialle ulottuvia ryhmiä emme tarvitse, vaan kumppanit on haettava omien etujemme pohjalta kulloisenkin tilanteen mukaan.

Kysymys: Suomi on EU:n mallioppilas ja noudattaa määräyksiä liian kirjaimellisesti.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

Perustelu: Onhan tässä vähän totuutta.

Kysymys: EU:sta on minulle iloa henkilökohtaisesti.

Heinäluoman vastaus: Jokseenkin samaa mieltä

Perustelu: EU-jäsenyys on ollut meille voittopuolisesti eduksi. Tunnemme tänään monessa mielessä itsemme myös eurooppalaisiksi. Ja on hetkiä, jolloin on voinut kokea iloakin. Mutta enemmän tunteita ja iloa tulee edelleen, kun Maamme-laulu kajahtaa olympialaisissa tai jääkiekko-ottelussa!