Mitä Euroopan parlamentti oikein tekee? Nämä asiat sinun on hyvä muistaa ennen kuin äänestät

rac

Julkaistu:

Euroopan parlamentti edustaa yli 500 miljoonaa EU-kansalaista. Millaista valtaa se käyttää?
Eurovaaleissa EU:n 28 jäsenmaan kansalaiset valitsevat jäsenet Euroopan parlamenttiin (EP). Parlamentti on EU:n ainoa toimielin, joka valitaan suoraan vaaleilla, ja se edustaa yli puolta miljardia asukasta.

Ennen vaaleja on syytä kerrata, mikä Euroopan parlamentti oikeastaan on – ja millaisista asioista se päättää.

Artikkelin videolla kerrotaan perusasiat Euroopan parlamentista.

Suomen eduskuntavaaleihin verrattuna suomalaisten mielenkiinto eurovaaleja kohtaan on heikkoa, vaikka EP:n merkitys euroopanlaajuisessa päätöksenteossa on merkittävä. Parlamentissa tehtyjen päätösten vaikutukset aaltoilevat halki Euroopan, joten mielenkiintoa luulisi riittävän. Näin ei kuitenkaan aina ole.

EP:lla on tärkeä rooli EU:n demokratian turvaamisessa. Laajasti tarkasteluna sillä on kolmenlaista valtaa: lainsäädäntö-, budjetti- ja valvontavaltaa.
Lainsäädäntövallan näkökulmasta merkittävää on se, että parlamentti päättää yhdessä EU:n neuvoston kanssa valtaosasta EU-lainsäädäntöä. Parlamentti tekee lainsäädäntötyötä esimerkiksi elintarvikkeiden turvallisuuteen, matkustusvapauteen, ympäristöön ja useisiin talouspoliittisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä.

EP:n ja EU:n neuvoston sekä Euroopan komission lainsäädäntötyön vaikutukset heijastuvat jäsenmaihin ja siten myös Suomeen.
Suomen kannalta on tärkeää, että meitä sitovasta EU-lainsäädännöstä päätettäessä jokaisessa vaiheessa on mukana suomalaisia: Euroopan komissiossa, EP:ssa, neuvostossa ja eduskunnan suuressa valiokunnassa.

Aktiivisella rivijäsenellä riittää työtä, sillä komission tekemät lainsäädäntöehdotukset voivat jäädä valiokuntien ja parlamentin pyöriteltäviksi jopa vuosiksi.

Budjettivaltaa Euroopan parlamentti käyttää yhdessä EU:n neuvoston kanssa. Parlamentti ja neuvosto päättävät EU:n jokavuotisesta talousarviosta, ja EP viime kädessä hyväksyy tai hylkää vuosittaisen talousarvion.

Parlamentti ja neuvosto päättävät vuosittaisten tulojen ja menojen lisäksi myös monivuotisesta rahoituskehyksestä.

Valvontavallan näkökulmasta parlamentin roolin voi kiteyttää siihen, että toimielin valvoo muita EU-toimielimiä. Parlamentti tarkkailee esimerkiksi Euroopan komission toimintaa ja varojen käyttöä.

Parlamentti valitsee myös komission puheenjohtajan ja hyväksyy komission puheenjohtajan sekä jäsenet. Halutessaan EP voi kutsua komission jäseniä puolustamaan kantojaan EP:n istuntoon.

EU-toimielinten on lisäksi kysyttävä useissa nimityksissä parlamentin mielipidettä. Tällaisia ovat esimerkiksi Euroopan keskuspankin EKP:n pääjohtajan ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimitykset.

Jos komissio tai neuvosto toimii parlamentin mielestä EU:n toimintaperiaatteita vastaan, parlamentti voi haastaa oikeuteen EU-tuomioistuimessa.

Täysistunto on Euroopan parlamentin jäsenten työn tärkein näyttämö, ja sitä johtaa tällä hetkellä puhemies Antonio Tajani, apunaan 14 varapuhemiestä.

Merkittävässä roolissa täysistuntosalissa ovat myös poliittisten ryhmien puheenjohtajat. Poliittisten ryhmien puheenjohtajakokous laatii täysistunnon esityslistan, joka on yleensä pitkälle valmisteltu.

Parlamentissa on 20 pysyvää valiokuntaa ja kaksi alavaliokuntaa, joissa käsitellään eri politiikan aloja.

Jäseniä eli meppejä parlamentissa on yhteensä 751. Jäsenvaltiot valitsevat meppinsä viiden vuoden välein.

Jäsenet istuvat täysistuntosalissa poliittisten näkemystensä mukaisessa järjestyksessä, eivät kansalaisuuden mukaan. Poliittisia ryhmiä on tällä hetkellä kahdeksan.

Suurin ryhmistä on Euroopan kansanpuolueen ryhmä EPP, toiseksi suurin Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä ja kolmanneksi suurin Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä ECR.

Ryhmät edustavat eri ideologisia suuntauksia. Jokaisessa ryhmässä on oltava ainakin 25 meppiä, jotka edustavat vähintään neljäsosaa EU-jäsenvaltioista. Ryhmien ulkopuolella on myös sitoutumattomia jäseniä.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt