Eduskunnasta pudonneet saavat nyt vähintään 2100 euroa kuussa tekemättä mitään – kansaa kuohuttanut sopeutumiseläke siirtyi historiaan

Julkaistu:

Sopeutumisrahan vähimmäismäärä on 2 100 euroa kuukaudessa. Edustajan saamaan määrään vaikuttavat esimerkiksi edustusajan kesto ja edustajan tehtävät eduskunnassa.
Huhtikuun eduskuntavaaleissa moni nimekäs kansanedustaja joutui luopumaan paikastaan. Pudonneiden joukossa oli useita ministereitä ja pitkäaikaisia kansanedustajia. Pudonneiden lisäksi moni konkariedustaja ei asettunut vaaleissa ehdolle.
Moni kansanedustaja jatkaa päättyneen kautensa jälkeen muissa tehtävissä, usein vieläpä politiikan ulkopuolella. Uuden työn löytäminen ei kuitenkaan aina ole helppoa tai taattua.

Esimerkiksi vihreiden entinen puheenjohtaja Touko Aalto kirjoitti vaalien jälkeen Twitter-tililleen lyhyen päivityksen liittyen tulevaan työelämäänsä.

– Jos on tarvetta 8 vuotta eduskunnassa käytetylle ihmiselle, joka osaa rakentaa perustuslain kestävän sote-mallin, laatia taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän budjetin ja joka tuntee kaikki politiikan metkut, saa olla yhteydessä.Pudonneet tai paikkansa jättäneet kansanedustajat ovat oikeutettuja sopeutumisrahaan.

Järjestelmä muuttui tänä vuonna, kun nykyinen sopeutumisraha ulotettiin koskemaan kaikkia kansanedustajia.

Sopeutumisrahajärjestelmä on jo ollut käytössä vuonna 2011 ja sen jälkeen valituilla kansanedustajilla, mutta tänä keväänä voimaan tulleen lakiuudistuksen jälkeen järjestelmä laajeni koskemaan kaikkia.

Sopeutumisrahaa voi saada enintään kolmen vuoden ajan kansanedustajan pestin loputtua.

Eduskunnasta pudonnut tai paikkansa jättänyt kansanedustaja voi saada sopeutumisrahaa, vain jos hän ei työllisty edustajantyön jälkeen. Jos kansanedustajalla on samaan aikaan muita tuloja, ne pienentävät sopeutumisrahaa. Myös pääomatulot vaikuttavat sopeutumisrahaan.

Kansanedustajan toimikauden aikana haalitut tehtävät eduskunnassa vaikuttavat hänen saamaansa sopeutumisrahaan. Esimerkiksi ministeri, puhemies, varapuhemies tai valiokunnan puheenjohtaja saa tavallista kansanedustajaa enemmän sopeutumisrahaa.

15 kansanedustajavuoden, eli vajaan neljän kauden jälkeen kansanedustajan sopeutumisraha on noin 3 300–4 000 euroa kuukaudessa, eli noin 60 prosenttia kansanedustajan palkkioista.

Yhden vuoden kansanedustajana toimineen henkilön sopeutumisraha on jatkossa vähimmillään 2 100 euroa kuussa, kun aikaisemmin vähimmäistaso oli 1 800 euroa. Yhden kauden kansanedustaja voi saada sopeutumisrahaa 36 prosenttia kansanedustajan palkkiostaan yhden vuoden ajan.

Näin ollen nyt pudonneista tai lähteneistä Susanna Koski, Touko Aalto, Sari Raassina, Veera Ruoho, Simon Elo, Sampo Terho, Olli-Poika Parviainen, Ozan Yanar, Anne Berner ja Antero Vartia olisivat oikeutettuja 36 prosentin osuuteen palkkioistaan vuoden ajaksi, jos heillä ei olisi muita tuloja.

Jos kansanedustaja on sopeutumisrahan päättyessä täyttänyt 59 vuotta, sopeutumisrahaa voidaan maksaa 65 vuoden ikään asti.

Esimerkiksi ulkoministeri Timo Soini, 56, ja paikkansa jättänyt Kokoomuksen ex-ministeri Lenita Toivakka, 57, täyttävät 59 vuotta ennen heille merkityn sopeutumisrahan päättymisajankohtaa, joten he voivat nostaa sopeutumisrahaa 65-vuotiaaksi asti.

Yli 30 vuotta eduskunnassa olleet ja paikkansa tänä keväänä jättäneet Seppo Kääriäinen, Mauri Pekkarinen ja Pertti Salolainen eivät siirry sopeutumisrahajärjestelmän piiriin, vaan nauttimaan kerryttämäänsä vanhuuseläkettä, sillä he ovat jo ylittäneet 65 vuoden ikärajan.

Ennen lakimuutoksia eduskunnan jättäneet kansanedustajat saivat nostaa sopeutumiseläkettä. Sopeutumiseläke oli kansanedustajille räätälöity ja joustava työttömyyskorvaus, jota pystyi nostamaan viralliseen eläkeikään asti.

Eläkkeen edellytyksenä ei ollut työttömyys, vaan sitä saattoi nostaa, vaikka olisi löytänyt edustajanpestinsä jälkeen muita töitä. Ansio- tai pääomatulot eivät vaikuttaneet sopeutumiseläkkeeseen.

Ilta-Sanomat selvitti vuoden 2017 kovatuloisimmat sopeutumiseläkettä nostavat entiset kansanedustajat. Kärjessä keikkui kokoomuksen Marjo Matikainen-Kallström, jolla oli ansiotuloja 114 287 euroa ja pääomatuloja 20 361 euroa. Sopeutumiseläke laskettiin ansiotuloksi eikä pääomatuloilla ollut vaikutusta sen määrään.
Kansalaisaloite sopeutumiseläkkeen poistamisesta keräsi 70 000 allekirjoitusta ja kansanedustajien sopeutumiseläkkeiden lakkauttaminen hyväksyttiin eduskunnassa 18. maaliskuuta vuonna 2019. Lakialoitteen allekirjoittajina olivat kahdeksan eduskuntaryhmän puheenjohtajat, perussuomalaisia lukuun ottamatta.