Kokoomus julkaisi vastauksensa Rinteelle – tässä ovat 13 kynnyskysymystä

Kokoomus kertoo olevansa valmis vastuunkantoon, mutta ei millä ehdoin tahansa. Yhdessä kynnyskysymyksistä se katsoo, että työ- ja eläketulon verotusta on kevennettävä kaikissa tuloluokissa keskituloisia painottaen.

Antti Rinne ja Petteri Orpo eduskuntavaalien tulosillassa.

30.4.2019 12:09

Kokoomus katsoo hallitustunnustelija Antti Rinteelle (sd) antamiaan vastauksia käsitelleessä tiedotteessa, että tulevan hallituksen on hallitusneuvotteluissa muodostettava ensi töikseen yhteinen tilannekuva talouden tilasta ja sovittava uudistuksista, jotka se haluaa saada aikaan. Puolue muistuttaa, että taloudessa on tapahtunut käänne heikompaan suuntaan ja edessä on mittavia haasteita.

Suomen menestyksen tulee puolueen mukaan perustua vahvaan talouteen, työhön, osaamiseen, ahkeruuteen, avoimuuteen, kansainvälisyyteen sekä vakauteen ja turvallisuuteen.

– Suomen menestys on aina perustunut suomalaisten yhdessä tekemiseen. Viime vuosien kehitys on uhka tälle vahvuudellemme. Hallitustunnustelijan on otettava huomioon lisääntynyt vastakkainasettelu suomalaisten välillä ja pyrittävä edistämään luottamusta ja yhdessä tekemisen halua maassamme, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen painottaa, että tulevalla hallituksella on edessään kokonaisvaltainen muutosjohtamisen haaste, johon tarvitaan erittäin vahvaa poliittista johtamista, tavoitteenasettelua ja poikkeuksellista uudistamiskykyä.

– Meille yksi edellytys hallitustyöhön osallistumiselle on, että tuleva hallitus asettaa ohjelmassaan selkeästi mitattavat kunnianhimoiset ja vaikuttavat tavoitteet hallitustyön onnistumisen seuraamiseksi, Jokinen sanoo.

Puolue kertoo olevansa valmis vastuunkantoon, mutta ei millä ehdoilla tahansa. Se julkaisikin kaikkiaan 13 hallituspolitiikan kannalta oleellista kynnyskysymystä. Yhdessä niistä se katsoo, että työ- ja eläketulon verotusta on kevennettävä kaikissa tuloluokissa keskituloisia painottaen. Yrittämisen verottamista ei saa kiristää.

1. Hallituksen on sitouduttava päätöksiin, joilla asiantuntija-arvioiden mukaan varmistetaan vähintään 75% työllisyysaste 15–64-vuotiaiden ikäryhmässä. Työllisyystavoitteen saavuttamista tarkastellaan vuosittain ja tarvittaessa sovitaan lisätoimista.

2. Hallituksen tulee jatkaa julkistalouden vahvistamista ja pienentää kestävyysvajetta. Julkiseen talouteen on kerrytettävä puskureita tulevien haasteiden varalle.

3. Kokoomus pitää välttämättömänä investointeja koulutukseen, osaamiseen ja sivistykseen. Koulutusjärjestelmämme uudistamista on jatkettava.

4. Hallituksen pitää huolehtia kestävästä kasvusta niin ympäristön, ilmaston kuin taloudenkin osalta.

5. Työ- ja eläketulon verotusta on kevennettävä kaikissa tuloluokissa keskituloisia painottaen. Yrittämisen verotusta ei tule kiristää.

6. Sote-palveluiden kehittäminen ja saatavuuden parantaminen aloitetaan heti nykylainsäädännön pohjalta mm. hoitotakuuta kiristämällä ja palveluseteleiden käyttöä lisäämällä. Ei luoda tarpeettomia hallintorakenteita.

7. Kokoomus edellyttää, että hallitus toteuttaa työelämän tasa-arvoa ja työllisyyttä edistävän perhevapaauudistuksen.

8. Kokoomus ei hyväksy perustuloa tai muuten vastikkeettomuuteen perustuvaa työttömyysturvamallia. Vastikkeeton perustulo ei tue tavoitetta korkeasta työllisyysasteesta ja lisäisi heikossa työmarkkina-asemassa olevien syrjäytymistä.

9. Hallituksen on edistettävä työperäistä maahanmuuttoa Suomen kilpailukykyä parantavalla tavalla.

10. Hallitus ylläpitää ja vahvistaa sisäistä turvallisuutta ja oikeusvaltiota. Turvapaikkapolitiikan tiukasta linjasta pidetään kiinni. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet on palautettava.

11. Suomen on oltava aktiivinen kansainvälisen sääntöperusteisen järjestelmän puolestapuhuja ja kannettava globaali vastuunsa kehityskysymyksistä.

12. EU:ssa suomen tulee toimia aloitteellisesti yhteisiä ratkaisuja hakien. Yhtenäinen, oikeusvaltiota ja liberaalia demokratiaa puolustava toimintakykyinen EU tuottaa turvallisuutta ja hyvinvointia enemmän kuin kukin jäsenmaa yksin.

13. Hallituksen tulee sitoutua huolehtimaan puolustusselonteon (2017) mukaisesta resursoinnista. Suomen tulee pitää yllä mahdollisuutta hakea jäsenyyttä Natossa.

Video - Rinne: Kaikki puolueet ovat vielä mukana hallituskeskusteluissa

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?