Näin Juha Sipilä vastasi IS:n vaalikoneen 35 kysymykseen

Julkaistu:

Näin keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä vastasi Ilta-Sanomien vaalikoneen kysymyksiin.
1) Suomalainen hyvinvointivaltio on murentunut.

Täysin eri mieltä

Suomen talous on nyt terveellä ja kestävällä pohjalla. Velkaantumiselle on saatu piste ja julkinen talous on tasapainossa. Terve julkinen talous on edellytys sille, että voimme ylläpitää hyvinvointiyhteiskunnan – sen palvelut ja etuudet. Suomen työllisyystilanne on nyt paras 30 vuoteen. Nyt meillä on hyvä mahdollisuus kehittää hyvinvointiyhteiskuntaa, kun työllisyystilanne on hyvä ja rahoitus on kestävällä pohjalla.

2) Jos Suomessa otetaan käyttöön kansalaispalkka, sen eteen pitää esimerkiksi tehdä vapaaehtoistyötä tai opiskella.

Osittain eri mieltä

Perustuloon voidaan sisällyttää vastikkeellisuutta edellyttäviä toimia. Esimerkiksi perustuloa nostavan olisi oltava työmarkkinoiden käytettävissä, jos henkilö on työkykyinen ja -ikäinen.

3) Perhevapaauudistuksessa tärkeintä on se, että perheet saavat itse päättää vapaista ilman kiintiöitä.

Täysin samaa mieltä

Keskusta kannattaa perheiden valinnanvapautta. Ensi vaalikaudella on tehtävä perhevapaauudistus, jossa isien mahdollisuutta perhevapaisiin parannetaan, joka ei kuitenkaan heikennä äidin mahdollisuuksia käyttää perhevapaita. Perhevapaauudistus on tehtävä perheiden ja lasten ehdoilla, ei työmarkkinajärjestöjen. Keskusta on valmis satsaamaan uudistukseen kunnolla euroja - tämä erottaa Keskustan muista puolueista.

4) Vähävaraisille lapsiperheille pitää maksaa erillinen 200 euron lapsilisä.

Osittain samaa mieltä

Keskusta esittää, että lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi kaikista pienituloisimmille perheille on luotava harkinnanvarainen, ylimääräinen lapsilisä. Tuki on tarkoitettu väliaikaiseksi avustukseksi esimerkiksi työttömyyden tai vakavan sairauden kohdatessa.

5) Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton.

Täysin samaa mieltä

(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)

6) Suomen pitää liittyä Natoon ensi vaalikaudella.

Täysin eri mieltä

En kannata Suomen Nato-jäsenyyttä, mutta meidän on syytä pitää jäsenyyden hakeminen omassa harkinnassamme eikä sitoa asiassa käsiämme ennakkoon.

7) Vladimir Putinin Venäjä on Suomelle sotilaallinen uhka.

Osittain eri mieltä

En pidä Venäjää akuuttina uhkana, mutta meidän on puolustusvoimien kehittämisessä otettava huomioon Venäjän potentiaali.

8) Donald Trumpin ulkopolitiikan seurauksena läntinen Eurooppa ei voi enää luottaa kriisitilanteessa Yhdysvaltojen apuun.

Osittain eri mieltä

(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)

9) Paras keino oikaista Suomen ikärakenne on lisätä työperäistä maahanmuuttoa.

Osittain samaa mieltä

Ulkomailta tuleva työvoima on yksi ratkaisu työllisyyden vahvistamiseksi ja hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi. Keskusta on valmis keventämään asteittain työperäisen maahanmuuton tarveharkintaa. Työehtojen on oltava kuitenkin kaikille samat. Yksistään ohjelmistoalalla tarvitaan toistakymmentä tuhatta osaajaa lähivuosien aikana. Auto- ja meriteollisuudessa sekä valmistavassa teollisuudessa tarve on ensi vuosikymmenellä reilut 30 000 henkeä.

10) Turvapaikan saaneiden työllistymistä tulisi helpottaa nykyistä suuremmalla palkkatuella.

Osittain samaa mieltä

Turvapaikan saaneiden täytyy päästä mahdollisimman nopeasti kiinni työelämään ja kieliopintoihin.

11) Suvivirrestä ja sianlihasta tulee kouluissa luopua monikulttuurisuuden edistämisen ja uskontokuntien yhdenvertaisuuden nimissä.

Täysin eri mieltä

Esimerkiksi suvivirsi kuuluu ehdottomasti kouluihin ja päiväkoteihin Suomessa. Se on osa kulttuuria ja perinteitä.

12) Netin vihapuheesta tulisi määrätä nykyistä kovempia rangaistuksia.

Osittain samaa mieltä

Sananvapauteen kuuluu myös vastuu.

13) Dieselautoilua täytyy rajoittaa Suomen suurimmissa kaupungeissa typpioksidipäästöjen hillitsemiseksi.

Täysin eri mieltä

(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)

14) Uusista autoista maksettavasta autoverosta täytyy luopua ja verovarat kerätä auton käytöstä esimerkiksi polttoaineveroa korottamalla.

Täysin eri mieltä

(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)

15) Sähköauton ostaja voi saada 2000 euron valtion tuen hankintaansa. Tukea pitää korottaa merkittävästi.

Täysin eri mieltä

(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)

16) Suomessa pitää ottaa käyttöön tietullit.

Täysin eri mieltä

(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)

17) Lentomatkustamisen hintaa täytyy nostaa verotuksella ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Osittain eri mieltä

(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)

18) Eduskunnan on myönnettävä lupia uusille ydinvoimaloille, jotta ilmastonmuutosta saadaan hillittyä.

Osittain eri mieltä

Olemassa olevat täytyy saada valmiiksi. Sen lisäksi olisin valmis harkitsemaan Loviisan voimalan käyttöiän jatkamista, jos Fortum sitä hakee ja STUK tukee.

19) Turpeen nostaminen on kiellettävä ensi vaalikaudella.

Täysin eri mieltä

(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)

20) Armeija marssii vatsallaan, eikä Suomen puolustusvoimiin tarvita kasvisruokapäivää.

Osittain eri mieltä

On tärkeää, että syömme monipuolisesti kotimaista puhdasta ruokaa: kasviksia, lihaa, kalaa kuin maitotuotteita.

21) Rikoslakiin on lisättävä raiskauksen määritelmäksi suostumuksen puute.

Täysin samaa mieltä

(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)

22) Suomeen tarvitaan lähiöpoliiseja, jotta jengiytymistä, radikalisoitumista ja rikoksia voidaan ennaltaehkäistä.

Täysin samaa mieltä

Keskusta haluaa lisätä poliiseja 650:llä. Jokaisessa kunnassa pitää olla poliisi. Suomalaisilla on oikeus turvallisuuden tunteeseen postinumerosta riippumatta.

23) Opettajien kurinpitokeinoja kouluissa pitää lisätä.

Osittain samaa mieltä

(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)

24) Koulutuksesta voidaan leikata tarpeen vaatiessa myös tulevalla vaalikaudella.

Täysin eri mieltä

(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)

25) Suomessa pitää kieltää korkeariskisten ja vakuudettomien luottojen eli ns. pikavippien mainonta kokonaan.

Täysin samaa mieltä

Pikavippejä koskevaa lainsäädäntöä on edelleen kiristettävä. Ylivelkaantuminen on ongelma monelle suomalaiselle perheelle. Pikavippifirmat tekevät härskiä bisnestä ihmisten hädällä ja ahdingolla.

26) Vanhuuseläkkeen alaikärajaa on alhaisten syntyvyyslukujen vuoksi pakko nostaa kahdella vuodella 65:stä 67:ään.

Osittain eri mieltä

Pidemmällä aikavälillä eläkeikä nousee, koska odotettu elinikä pitenee. Parhaiten työuria pidennetään työhyvinvointia ja työn joustoja lisäämällä.

27) Ylisuuria eläkkeitä pitää hillitä säätämällä työansioon 4000 euron palkkaraja, jonka ylittävältä osalta eläkettä ei enää kerry.

Täysin eri mieltä

Eläkekaton asettaminen lakisääteiseen työeläkejärjestelmään ei poistaisi yhteiskunnasta korkeita eläkkeitä eikä tasaisi työtulojen jakautumista. Korkeita eläkkeitä voisivat silti saada sellaiset henkilöt, joilla olisi asemansa tai ammattinsa perusteella mahdollisuus lisäeläkkeistä neuvottelemiseen työsuhde-etuna tai riittävät tulot niiden kustantamiseen itse. Tästä on kokemuksia maista, joissa eläkekatto on käytössä. Näin yhteiskunnallinen eriarvoisuus pikemminkin lisääntyisi.

28) Vanhusten kotihoitoon on ohjattava enemmän voimavaroja.

Täysin samaa mieltä

(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)

29) Viinien myynti ruokakaupoissa pitää sallia.

Täysin eri mieltä

Alkoholin aiheuttamat ongelmat ovat erittäin vakava asia. Esimerkiksi lukemattomissa perheissä lapset kärsivät vanhemman alkoholiongelmasta. Tämä on yksi keskeinen syy sille, miksi en kannata viinin myynnin vapauttamista.

30) Ay-maksujen verovähennys on poistettava ensi vaalikaudella.

Osittain eri mieltä

(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)

31) Poliittiset lakot pitää kieltää.

Osittain samaa mieltä

Kannatan lakko-oikeutta, mutta poliittiset lakot aiheuttavat suuria vahinkoja yrityksille. Lakko-oikeutta ei pidä kieltää, mutta rajoittamista muiden Pohjoismaiden tasolle tulisi harkita.

32) Eutanasia tulee laillistaa.

Täysin eri mieltä

Saattohoidossa on liian suuria alueellisia eroja. Suomen tulee olla maa, jossa elämän viime hetkillä kipuihinsa saa apua ja vierelle tukijan.

33) Kannabis pitää vapauttaa Suomessa.

Täysin eri mieltä

(Sipilä ei vastannut tarkemmin kysymykseen.)

34) Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin samaa mieltä

Kaikki ovat jo naimisissa eri sukupuolta olevan kanssa. Kunnioitan lasten päätöksiä joka tilanteessa.

35) Suomen täytyy pysyä talviajassa, kun kellojen siirtely EU:ssa loppuu.

Täysin samaa mieltä

Tärkeintä on, että Euroopassa vältetään aikavyöhykkeiden sirpaloituminen.

Hae mitä tahansa vaaleihin liittyvää tulostietoa kirjoittamalla alla olevaan ikkunaan.