Sotilas- ja siviilitiedustelulait vedettiin yllättäen pois eduskunnan täysistunnosta

Julkaistu:

Jatkokäsittelystä on pyydetty virkamiesarviota.
Sotilas- ja siviilitiedustelulait on vedetty pois eduskunnan tämänpäiväisestä täysistunnosta. Syynä on hallintovaliokunnan toive, että valiokunnan tekemä mietintö siviilitiedustelua koskevasta hallituksen esityksestä poistettaisiin täysistunnon päiväjärjestyksestä.

Asiayhteyden vuoksi myös sotilastiedustelua koskeva hallituksen esitys on vedetty sivuun istunnosta.

Puhemiesneuvosto on eilen keskustellut tilanteesta ja pyytänyt eduskunnan kanslian virkamiesarviota jatkokäsittelystä.

Iltalehden mukaan puhemies Paula Risikko (kok.) on epäröinyt, voiko lakipakettia viedä hyväksyttäväksi, sillä monet ovat esittäneet tiedustelulakien olevan edelleen ristiriidassa perustuslain kanssa.

Hallintovaliokunnan mietintö valmistui viime viikolla. Oppositiopuolueet Sdp ja vasemmistoliitto jättivät silloin siihen vastalauseen, joka koskee tiettyjen erityisryhmien asemaa lainsäädännössä.

Vastalauseen mukaan mietinnöstä puuttuu tiedusteluviranomaisten ilmoitusvelvollisuus, jos esimerkiksi toimittajan lähdesuojan tai asianajajan, lääkärin tai papin salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluva tieto joutuu vahingossa tietoliikennetiedustelun kohteeksi.

Oppositiopuolueet jättivät vastalauseita myös aiemmin puolustusvaliokunnasta valmistuneeseen sotilastiedustelua koskevaan mietintöön.

Siviili- ja sotilastiedustelun valvontaa koskeva laki on jo hyväksytty ja se tuli voimaan helmikuun alussa.

Lähdesuoja herättänyt huolta

Päätoimittajien yhdistys varoitti tällä viikolla, että tiedustelulait vaarantavat toimittajan lähdesuojan ja oikeusturvan. Päätoimittajien mukaan toimittajien työhön liittyvän lähdesuojan alaisen tiedon käsittely on otettava huomioon sotilas- ja siviilitiedustelua koskevassa lakiesityksessä.

Kysymys on viranomaisten vahingossa hankkimasta tiedustelutiedosta. Päätoimittajien mukaan toimittajien viestintään kohdistuvat vahingot on raportoitava, jotta poliittiset päättäjät ja muu yhteiskunta pystyvät seuraamaan tiedustelukiellon tosiasiallista toteutumista.

Lakiesityksen mukaan tiedustelutoiminnassa saatu toimittajan ja hänen lähteensä koskevat viestit täytyy hävittää välittömästi. Ilmoitusvelvollisuutta tiedustelun kohteelle ei lakiesityksissä kuitenkaan ole, mitä päätoimittajat pitävät ongelmallisena.

Toimittajat eivät muista ryhmistä poiketen saisi koskaan tietoa siitä, että he ovat olleet tiedustelutoiminnan kohteina, vaikkakin vahingossa.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt